Příspěvky na vzdělávání a rekvalifikaci zaměstnanců – projekt POVEZ II

Od 20.3.2017 mají zaměstnavatelé příležitost požádat Úřad práce ČR o dotace na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců. Dotace jsou realizovány v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II – II. výzva).

Výše dotace:

 • Maximálně 500.000 Kč za měsíc
 • Maximálně 6.000.000 Kč za rok
 • Úhrada mzdových nákladů až do výše 33.000 Kč za měsíc za jednoho zaměstnance
 • Podmínkou je 15% účast na financování vzdělávacích aktivit ze strany zaměstnavatele

Kdo může o příspěvek na vzdělávání či rekvalifikaci pro své zaměstnance požádat:

 • Právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost
 • Obchodní korporace
 • Státní podniky
 • OSVČ (se zaměstnanci i bez zaměstnanců)
 • Nestátní neziskové organizace

Na koho se příspěvek vztahuje:

 • Na zaměstnance a budoucí zaměstnance

Na koho se příspěvek nevztahuje:

 • Na zaměstnance vykonávající svoji pracovní činnost v Praze
 • Na zaměstnance spolupracující formou DPP a DPČ

Více podrobností:

Další informace Vám rádi poskytneme na: