Personalistika a Mzdy

Kurzy Mzdového účetnictví zahrnují celou mzdovou agendu. Seznámíte se v  nich s postupem pro výpočet mezd, srážek, daní a jiných odvodů. Budete se věnovat pracovněprávním vztahům, zdravotnímu, sociálnímu a důchodovému pojištění a dalším tématům. Kurzy vedou odborníci a praktici. Probíranou látku vždy procvičujeme na příkladech z praxe. Některé naše kurzy mzdového účetnictví jsou rekvalifikační – po jejich absolvování získáte Osvědčení o rekvalifikaci.

V kurzech Personalistiky se naučíte to nejdůležitější z oblastí – personální management, pracovní a obchodní právo, ekonomie, komunikační dovednosti, odměňování, projektové řízení, personální marketing. Věnovat se budete tématům – získávání a výběr zaměstnanců, motivace, plánování kariéry, zákoník práce a mnoha dalším. Po absolvování  kurzu získáte Osvědčení o profesní kvalifikaci. Rekvalifikační kurz je navíc zakončen předáním Osvědčení o rekvalifikaci.

Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Seznámit se s celou agendu mzdové účetní od základů až po náročnější případy. Procvičovat na příkladech z praxe.

Zájemcům o znalosti celé agendy mzdové účetnictví. Těm, kteří chtějí kombinovat studium s lektory se samostudiem.

2. 9. 2021 - 30. 9. 2021
1. 10. 2021 - 27. 10. 2021
2. 11. 2021 - 30. 11. 2021
8. 12. 2021 - 22. 12. 2021
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Porozumět oblastem personální činnosti, pracovní a obchodní právo, komunikace a písemnosti, odměňování a mzdy. Získat aktuální informace.

Pro zájemce, kteří chtějí získat znalosti z personalistiky, Osvědčení o nové profesní kvalifikaci pro povolání Personalista a studovat on-line.

13. 7. 2021 - 13. 8. 2021
15. 7. 2021 - 15. 9. 2021
20. 7. 2021 - 20. 8. 2021
22. 7. 2021 - 22. 9. 2021
27. 7. 2021 - 27. 8. 2021
a další termíny...
Mzdové účetnictví – ON-LINE kurz
Cena kurzu: 4 900 Kč bez DPH
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Pochopit mzdové účetnictví. Zaměřit se na zákoník práce, odměňování, daň z příjmů, sociální, zdravotní a důchodové pojištění, náhrady za služební cesty.

Zájemcům o mzdové účetnictví, účetním, personalistům, manažerům. Těm, kteří mzdové účetnictví chtějí studovat on-line.

13. 7. 2021 - 13. 8. 2021
15. 7. 2021 - 15. 9. 2021
20. 7. 2021 - 20. 8. 2021
22. 7. 2021 - 22. 9. 2021
27. 7. 2021 - 27. 8. 2021
a další termíny...
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Osvojit si mzdové účetnictví – uzavření a ukončení pracovního poměru, odměňování, zákoník práce, sociální, zdravotní a důchodové pojištění.

Zájemcům o mzdové účetnictví, účetním, personalistům, manažerům. Těm, kteří chtějí získat rekvalifikaci v oboru mzdové účetnictví.

2. 9. 2021 - 30. 9. 2021
1. 10. 2021 - 27. 10. 2021
2. 11. 2021 - 30. 11. 2021
8. 12. 2021 - 22. 12. 2021
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Naučit se mzdové účetnictví a umět ho zpracovat ve mzdovém programu. Pochopit související postupy a předpisy. Orientovat se v odměňování a pojištění.

Zájemcům o mzdovou agendu a mzdový program. Účetním, personalistům, manažerům. Všem, teří chtějí získat Osvědčení o rekvalifikaci.

2. 9. 2021 - 30. 9. 2021
1. 10. 2021 - 27. 10. 2021
2. 11. 2021 - 30. 11. 2021
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Porozumět oblastem personální činnosti, pracovní a obchodní právo, odměňování a mzdy, komunikace a písemnosti. Získat aktuální informace.

Zájemcům, kteří chtějí získat znalosti z personalistiky a obdržet Osvědčení o rekvalifikaci a Osvědčení o nové profesní kvalifikaci v oboru personalistika.

4. 10. 2021 - 23. 11. 2021
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Získat znalosti z oblastí – personální management, ekonomie, pracovní a obchodní právo, vzdělávání, řízení, hodnocení, motivace, mzdy a odměňování.

Zájemcům o personalistiku, mzdovým účetním, manažerům, podnikatelům. Těm, kteří chtějí kombinovat studium s lektory se samostudiem.

4. 10. 2021 - 23. 11. 2021
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Naučit mzdové účetnictví od základů po požadavky na profesi mzdový/á účetní. Teorii podpořit praxí ve mzdovém programu a procvičováním.

Zájemcům, kteří chtějí proniknout do mezd, sociálního, zdravotního a důchodového pojištění, daně z příjmů, zákoníku práce a cestovních náhrad.

2. 9. 2021 - 30. 9. 2021
1. 10. 2021 - 27. 10. 2021
2. 11. 2021 - 30. 11. 2021
Zdravotní pojištění
Cena kurzu: 2 000 Kč bez DPH
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Cílem kurzu je získat komplexní informace z oblasti zdravotního pojištění. Výuka obsahuje příklady z praxe, věnuje se konkrétním problémům a možnostem jejich řešení, poskytuje prostor pro dotazy.

Kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí seznámit s problematikou zdravotního pojištění. Je vhodný pro ty, kteří chtějí vykonávat agendu mzdové účetní, pro účetní, personalisty, daňové poradce, ekonomy.

Pro tento kurz nejsou zatím žádné termíny