Kurzy Mzdové účetnictví

Kurzy Mzdového účetnictví zahrnují celou mzdovou agendu. Seznámíte se v  nich podrobně s postupem pro výpočet mezd, srážek, daní a jiných odvodů. Budete se věnovat pracovněprávním vztahům, zdravotnímu, sociálnímu a důchodovému pojištění a dalším tématům.

Kurzy vedou odborníci a praktici. Probíranou látku vždy procvičujeme na příkladech z praxe.

Některé naše kurzy mzdového účetnictví jsou rekvalifikační – po jejich absolvování získáte Osvědčení o rekvalifikaci.

Cíl kurzu Pro koho je kurz určen Termíny kurzu

Naučit se agendu mzdového účetnictví – od uzavření pracovního poměru až po výpočet, zaúčtování a výplatu mezd. Orientovat se v oblasti pracovního práva a v dalších souvisejících oblastech. Získat osvědčení o rekvalifikaci.

Všem, kteří chtějí získat rekvalifikaci v oblast mezd.
Všem, kteří se zajímají o mzdové účetnictví, pracovně právní vztahy, sociální a zdravotní pojištění a chtějí si v této oblasti doplnit znalosti.

10. 8. 2020 - 25. 8. 2020
7. 9. 2020 - 30. 9. 2020
5. 10. 2020 - 30. 10. 2020
3. 11. 2020 - 30. 11. 2020
1. 12. 2020 - 18. 12. 2020
Cíl kurzu Pro koho je kurz určen Termíny kurzu

Naučit se ovládat celou problematiku mzdového účetnictví včetně jejího zpracování ve mzdovém počítačovém programu POHODA. Získat osvědčení o rekvalifikaci z oboru mzdové účetnictví.

Pro všechny, kteří se chtějí naučit nebo si pouze připomenout agendu mzdového účetnictví. Zájemcům o rekvalifikaci v tomto oboru.

7. 9. 2020 - 30. 9. 2020
5. 10. 2020 - 30. 10. 2020
3. 11. 2020 - 30. 11. 2020
Zdravotní pojištění
Cena kurzu: 1 500 Kč bez DPH
Cíl kurzu Pro koho je kurz určen Termíny kurzu

Cílem kurzu je získat komplexní informace z oblasti zdravotního pojištění. Výuka obsahuje příklady z praxe, věnuje se konkrétním problémům a možnostem jejich řešení, poskytuje prostor pro dotazy.

Kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí seznámit s problematikou zdravotního pojištění. Je vhodný pro ty, kteří chtějí vykonávat agendu mzdové účetní, pro účetní, personalisty, daňové poradce, ekonomy.

11. 8. 2020 - 11. 8. 2020
10. 9. 2020 - 10. 9. 2020
9. 10. 2020 - 9. 10. 2020
Cíl kurzu Pro koho je kurz určen Termíny kurzu

Získat znalosti a dovednosti potřebné pro práci v oboru personalistika. Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o rekvalifikaci a Osvědčení o získání profesní kvalifikace „Personalista“.

Pro všechny, kteří chtějí získat znalosti z oblasti personalistiky a obdržet Osvědčení o nové profesní kvalifikaci v oboru personalistika.

1. 10. 2020 - 26. 11. 2020
5. 11. 2020 - 18. 12. 2020
Cíl kurzu Pro koho je kurz určen Termíny kurzu

Naučit se zpracovávat mzdové účetnictví v účetním programu POHODA.

Kurz je určen pro mzdové účetní, kteří se chtějí naučit pracovat s programem POHODA.

23. 9. 2020 - 25. 9. 2020
22. 10. 2020 - 26. 10. 2020
25. 11. 2020 - 27. 11. 2020