Personalistika a Mzdy

Naše kurzy a jejich výhody

Kurzy Mzdového účetnictví zahrnují celou mzdovou agendu. Seznámíte se v  nich s postupem pro výpočet mezd, srážek, daní a jiných odvodů. Budete se věnovat pracovněprávním vztahům, zdravotnímu, sociálnímu a důchodovému pojištění a dalším tématům. Kurzy vedou odborníci a praktici. Probíranou látku vždy procvičujeme na příkladech z praxe. Některé naše kurzy mzdového účetnictví jsou rekvalifikační – po jejich absolvování získáte Osvědčení o rekvalifikaci.

V kurzech Personalistiky se naučíte to nejdůležitější z oblastí – personální management, pracovní a obchodní právo, ekonomie, komunikační dovednosti, odměňování, projektové řízení, personální marketing. Věnovat se budete tématům – získávání a výběr zaměstnanců, motivace, plánování kariéry, zákoník práce a mnoha dalším. Po absolvování  kurzu získáte Osvědčení o profesní kvalifikaci. Rekvalifikační kurz je navíc zakončen předáním Osvědčení o rekvalifikaci.

Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Seznámit se s celou agendu mzdové účetní od základů až po náročnější případy. Procvičovat na příkladech z praxe.

Zájemcům o znalosti celé agendy mzdové účetnictví. Těm, kteří chtějí kombinovat studium s lektory se samostudiem.

1. 3. 2023 - 29. 3. 2023
3. 4. 2023 - 3. 5. 2023
2. 5. 2023 - 31. 5. 2023
1. 6. 2023 - 29. 6. 2023
11. 7. 2023 - 28. 7. 2023
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Porozumět oblastem personální činnosti, pracovní a obchodní právo, komunikace a písemnosti, odměňování a mzdy. Získat aktuální informace.

Pro zájemce, kteří chtějí získat znalosti z personalistiky a studovat on-line. Kurz je možné zakončit zkouškou profesní kvalifikace.

28. 3. 2023 - 28. 4. 2023
30. 3. 2023 - 30. 5. 2023
4. 4. 2023 - 4. 5. 2023
6. 4. 2023 - 6. 6. 2023
11. 4. 2023 - 11. 5. 2023
a další termíny...
Mzdové účetnictví – ON-LINE kurz
Cena kurzu: 6 900 Kč bez DPH
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Pochopit mzdové účetnictví. Zaměřit se na zákoník práce, odměňování, daň z příjmů, sociální, zdravotní a důchodové pojištění, náhrady za služební cesty.

Zájemcům o mzdové účetnictví, účetním, personalistům, manažerům. Těm, kteří mzdové účetnictví chtějí studovat on-line.

28. 3. 2023 - 28. 4. 2023
30. 3. 2023 - 30. 4. 2023
4. 4. 2023 - 4. 5. 2023
6. 4. 2023 - 6. 5. 2023
11. 4. 2023 - 11. 5. 2023
a další termíny...
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Osvojit si mzdové účetnictví – uzavření a ukončení pracovního poměru, odměňování, zákoník práce, sociální, zdravotní a důchodové pojištění.

Zájemcům o mzdové účetnictví, účetním, personalistům, manažerům. Těm, kteří chtějí získat rekvalifikaci v oboru mzdové účetnictví.

1. 3. 2023 - 29. 3. 2023
3. 4. 2023 - 3. 5. 2023
2. 5. 2023 - 31. 5. 2023
1. 6. 2023 - 29. 6. 2023
11. 7. 2023 - 28. 7. 2023
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Naučit se mzdové účetnictví a umět ho zpracovat ve mzdovém programu. Pochopit související postupy a předpisy. Orientovat se v odměňování a pojištění.

Zájemcům o mzdovou agendu a mzdový program. Účetním, personalistům, manažerům. Všem, teří chtějí získat Osvědčení o rekvalifikaci.

1. 3. 2023 - 29. 3. 2023
3. 4. 2023 - 3. 5. 2023
2. 5. 2023 - 31. 5. 2023
1. 6. 2023 - 29. 6. 2023
11. 7. 2023 - 31. 8. 2023
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Získat znalosti z oblastí – personální management, ekonomie, pracovní a obchodní právo, vzdělávání, řízení, hodnocení, motivace, mzdy a odměňování.

Zájemcům o personalistiku, mzdovým účetním, manažerům, podnikatelům. Těm, kteří chtějí kombinovat studium s lektory se samostudiem.

22. 2. 2023 - 30. 3. 2023
12. 4. 2023 - 16. 5. 2023
10. 5. 2023 - 13. 6. 2023
17. 7. 2023 - 29. 8. 2023
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Naučit mzdové účetnictví od základů po požadavky na profesi mzdový/á účetní. Teorii podpořit praxí ve mzdovém programu a procvičováním.

Zájemcům, kteří chtějí proniknout do mezd, sociálního, zdravotního a důchodového pojištění, daně z příjmů, zákoníku práce a cestovních náhrad.

1. 3. 2023 - 29. 3. 2023
3. 4. 2023 - 3. 5. 2023
2. 5. 2023 - 31. 5. 2023
1. 6. 2023 - 29. 6. 2023
11. 7. 2023 - 28. 7. 2023
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Seznámit se s novinkami, které v roce 2023 nastanou v oblasti mzdového účetnictví.

Pro začínající i pokročilé mzdové účetní a personalisty / personalistky.

Pro tento kurz nejsou zatím žádné termíny
Spokojenost v zaměstnání - jak na to?
Cena kurzu: 1 000 Kč bez DPH
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Workshop umožní účastníkům zkusit myslet jinak, než jsou zvyklí a poznat sebe sama novým způsobem. Podívají se na svoje dosavadní postoje a rozhodnutí v profesním životě z odstupu a z různých úhlů pohledu. To jim umožní lépe porozumět tomu, jak mohou udělat změny ve svém profesním životě a zvýšit svou spokojenost.

Všem, kteří chtějí lépe poznat sami sebe, objevit, co je motivuje a zvýšit svou spokojenost s životní kariérou.

Pro tento kurz nejsou zatím žádné termíny