Kurzy Manažerské dovednosti

Kurzy manažerských dovedností zahrnují širokou škálu oblastí, které souvisí s profesí manažera. Dobrý manažer by měl mít jasnou vizi, kam má jeho firma směřovat a jakých prostředků k tomu může využít. Očekává se, že bude dobře komunikovat, argumentovat a přesvědčovat, že bude vědět, jak motivovat své podřízené a bude pracovat na osobním rozvoji svém i svých kolegů. K jeho znalostem by měly patřit alespoň základy marketingu, manažerského účetnictví, psychologie, personalistiky, práva a ekonomie.

Z naší nabídky si můžete vybrat kurzy, které se věnují pouze jednotlivým tématům a nebo souhrnný rekvalifikační kurz, po jehož absolvování získáte Osvědčení o rekvalifikaci.

Cíl kurzu Pro koho je kurz určen Termíny kurzu

Získat znalosti a dovednosti potřebné pro vykonávání manažerské profese. Naučit se používat obchodní angličtinu. Získat Osvědčení o rekvalifikaci v oboru management.

Kurz je určen všem, kteří chtějí rozšiřovat své znalosti z oblastí – komunikace, psychologie, personální management, manažerské účetnictví, marketing, ekonomie, právo, obchodní angličtina…

1. 10. 2019 - 22. 11. 2019
4. 11. 2019 - 18. 12. 2019
Management pro praxi - rekvalifikační kurz
Cena kurzu: 14 400 Kč bez DPH
Cíl kurzu Pro koho je kurz určen Termíny kurzu

Rozvíjet své manažerské dovednosti. Získat znalosti z oblastí, které jsou nezbytné pro výkon manažerské profese – komunikace, personální management, psychologie, ekonomie, právo, manažerské účetnictví, marketing…

Všem, kteří chtějí rozvíjet své znalosti a dovednosti z oblasti managementu. Zájemcům, kteří chtějí získat Osvědčení o nové kvalifikaci v oboru management.

1. 10. 2019 - 22. 11. 2019
4. 11. 2019 - 18. 12. 2019
Komunikační dovednosti
Cena kurzu: 6 000 Kč bez DPH
Cíl kurzu Pro koho je kurz určen Termíny kurzu

Osvojíte si zásady správné komunikace a nacvičíte si jejich uplatňování v praxi. Získáte více sebedůvěry při prezentacích a vyjednávání, naučíte se řešit náročnější komunikační situace se zdravým nadhledem.

Pro všechny, kterým záleží na formě, jakou komunikují, vyjednávají a prezentují.

9. 10. 2019 - 29. 10. 2019
14. 11. 2019 - 25. 11. 2019
Time management a zvládání stresu
Cena kurzu: 2 000 Kč bez DPH
Cíl kurzu Pro koho je kurz určen Termíny kurzu

Seznámit se s metodami a nástroji pro efektivní organizování času. Naučit se, jak snížit dopad stresu.

Pro všechny, kteří se chtějí naučit, jak řídit svůj čas a jak odolávat stresu v zaměstnání i v osobním životě.

22. 11. 2019 - 22. 11. 2019
2. 12. 2019 - 2. 12. 2019
Manažerské dovednosti
Cena kurzu: 6 000 Kč bez DPH
Cíl kurzu Pro koho je kurz určen Termíny kurzu

Rozvíjet své manažerské dovednosti. V kurzu se věnujeme tématům – role manažera, proces řízení, základní manažerské funkce, pracovní motivace, řešení konfliktů na pracovišti, myšlenkové mapy, syndrom vyhoření a jak mu předcházet…

Pro všechny, kteří si chtějí rozšířit znalosti uvedených oblastí.

Pro tento kurz nejsou zatím žádné termíny
Personální management
Cena kurzu: 6 000 Kč bez DPH
Cíl kurzu Pro koho je kurz určen Termíny kurzu

V kurzu se věnujeme tématům – získávání a výběr zaměstnanců, řízení a plánování kariéry, motivace zaměstnanců, ukončení pracovního poměru.

Pro všechny, kteří si chtějí rozšířit znalosti uvedených oblastí.

Pro tento kurz nejsou zatím žádné termíny
Manažerské účetnictví
Cena kurzu: 6 000 Kč bez DPH
Cíl kurzu Pro koho je kurz určen Termíny kurzu

Získat přehled o souvislostech a principech manažerského účetnictví. Seznámit se s metodami a nástroji pro sledování hospodaření firmy. Pochopit strukturu nákladů a výnosů, sestavování kalkulací, plánů a rozpočtů.

Manažerům a vedoucím pracovníkům, ekonomům.

15. 10. 2019 - 24. 10. 2019
12. 11. 2019 - 27. 11. 2019
Cíl kurzu Pro koho je kurz určen Termíny kurzu

Získat znalosti a dovednosti potřebné pro práci v oboru personalistika. Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o rekvalifikaci a Osvědčení o získání profesní kvalifikace „Personalista“.

Pro všechny, kteří chtějí získat znalosti z oblasti personalistiky a obdržet Osvědčení o nové profesní kvalifikaci v oboru personalistika.

1. 10. 2019 - 25. 11. 2019
5. 11. 2019 - 19. 12. 2019
Obchodní angličtina
Cena kurzu: 3 000 Kč bez DPH
Cíl kurzu Pro koho je kurz určen Termíny kurzu

Naučit se používat angličtinu v zaměstnání – při komunikaci s kolegy a obchodními partnery, při obchodním jednání, telefonování, psaní dopisů a e-mailů, na služebních cestách…

Kurz je určen pro všechny, kteří mají znalosti anglického jazyka na úrovni „mírně pokročilý“ a chtějí si rozšířit slovní zásobu o nové fráze, termíny a formulace…

2. 10. 2019 - 11. 11. 2019
8. 11. 2019 - 6. 12. 2019