Manažerské dovednosti

Kurzy manažerských dovedností zahrnují širokou škálu oblastí, které souvisí s profesí manažera. Dobrý manažer by měl mít jasnou vizi, kam má jeho firma směřovat a jakých prostředků k tomu může využít. Očekává se, že bude dobře komunikovat, argumentovat a přesvědčovat, že bude vědět, jak motivovat své podřízené a bude pracovat na osobním rozvoji svém i svých kolegů. K jeho znalostem by měly patřit alespoň základy marketingu, manažerského účetnictví, psychologie, personalistiky, práva a ekonomie.

Z naší nabídky si můžete vybrat kurzy, které se věnují pouze jednotlivým tématům a nebo souhrnný rekvalifikační kurz, po jehož absolvování získáte Osvědčení o rekvalifikaci.

Manažer - rekvalifikační kurz dálkově
Cena kurzu: 5 600 Kč bez DPH
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Získat aktuální informace pro manažerskou pozici zejména z oblasti práva, ekonomie, manažerského účetnictví, marketingu, psychologie, komunikace a personalistiky.

Zájemcům o manažerské místo s ohledem na aktuální potřeby podniků a firem.

1. 10. 2021 - 22. 11. 2021
Management pro praxi - rekvalifikační kurz
Cena kurzu: 14 400 Kč bez DPH
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Rozvíjet své manažerské dovednosti. Získat znalosti z oblastí, které jsou nezbytné pro výkon manažerské profese – komunikace, personální management, psychologie, ekonomie, právo, manažerské účetnictví, marketing…

Všem, kteří chtějí rozvíjet své znalosti a dovednosti z oblasti managementu. Zájemcům, kteří chtějí získat Osvědčení o nové kvalifikaci v oboru management.

4. 10. 2021 - 22. 11. 2021
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Získat znalosti a dovednosti potřebné pro vykonávání manažerské profese. Naučit se používat obchodní angličtinu. Získat Osvědčení o rekvalifikaci v oboru management.

Kurz je určen všem, kteří chtějí rozšiřovat své znalosti z oblastí – komunikace, psychologie, personální management, manažerské účetnictví, marketing, ekonomie, právo, obchodní angličtina…

Pro tento kurz nejsou zatím žádné termíny
Manažerské dovednosti
Cena kurzu: 6 000 Kč bez DPH
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Rozvíjet své manažerské dovednosti. V kurzu se věnujeme tématům – role manažera, proces řízení, základní manažerské funkce, pracovní motivace, řešení konfliktů na pracovišti, myšlenkové mapy, syndrom vyhoření a jak mu předcházet…

Pro všechny, kteří si chtějí rozšířit znalosti uvedených oblastí.

Pro tento kurz nejsou zatím žádné termíny
Manažerské účetnictví
Cena kurzu: 6 000 Kč bez DPH
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Získat přehled o souvislostech a principech manažerského účetnictví. Seznámit se s metodami a nástroji pro sledování hospodaření firmy.

Manažerům a vedoucím pracovníkům, ekonomům. Těm, kteří chtějí pochopit strukturu nákladů a výnosů, sestavování kalkulací, plánů a rozpočtů.

Pro tento kurz nejsou zatím žádné termíny
Obchodní angličtina
Cena kurzu: 3 000 Kč bez DPH
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Naučit se používat angličtinu v zaměstnání – při komunikaci s kolegy a obchodními partnery, při obchodním jednání, telefonování, psaní dopisů a e-mailů, na služebních cestách…

Kurz je určen pro všechny, kteří mají znalosti anglického jazyka na úrovni „mírně pokročilý“ a chtějí si rozšířit slovní zásobu o nové fráze, termíny a formulace…

9. 11. 2021 - 16. 11. 2021