Manažerské dovednosti

Naše kurzy a jejich výhody

Kurzy manažerských dovedností zahrnují širokou škálu oblastí, které souvisí s profesí manažera. Dobrý manažer by měl mít jasnou vizi, kam má jeho firma směřovat a jakých prostředků k tomu může využít. Očekává se, že bude dobře komunikovat, argumentovat a přesvědčovat, že bude vědět, jak motivovat své podřízené a bude pracovat na osobním rozvoji svém i svých kolegů. K jeho znalostem by měly patřit alespoň základy marketingu, manažerského účetnictví, psychologie, personalistiky, práva a ekonomie.

Z naší nabídky si můžete vybrat kurzy, které se věnují pouze jednotlivým tématům a nebo souhrnný rekvalifikační kurz, po jehož absolvování získáte Osvědčení o rekvalifikaci.

Manažer - rekvalifikační kurz dálkově
Cena kurzu: 9 000 Kč bez DPH
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Získat aktuální informace pro manažerskou pozici zejména z oblasti práva, ekonomie, manažerského účetnictví, marketingu, psychologie, komunikace a personalistiky.

Zájemcům o manažerské místo s ohledem na aktuální potřeby podniků a firem.

11. 4. 2023 - 15. 5. 2023
10. 5. 2023 - 8. 6. 2023
Manažerské účetnictví
Cena kurzu: 6 000 Kč bez DPH
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Získat přehled o souvislostech a principech manažerského účetnictví. Seznámit se s metodami a nástroji pro sledování hospodaření firmy.

Manažerům a vedoucím pracovníkům, ekonomům. Těm, kteří chtějí pochopit strukturu nákladů a výnosů, sestavování kalkulací, plánů a rozpočtů.

11. 4. 2023 - 3. 5. 2023
19. 5. 2023 - 24. 5. 2023
Spokojenost v zaměstnání - jak na to?
Cena kurzu: 1 000 Kč bez DPH
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Workshop umožní účastníkům zkusit myslet jinak, než jsou zvyklí a poznat sebe sama novým způsobem. Podívají se na svoje dosavadní postoje a rozhodnutí v profesním životě z odstupu a z různých úhlů pohledu. To jim umožní lépe porozumět tomu, jak mohou udělat změny ve svém profesním životě a zvýšit svou spokojenost.

Všem, kteří chtějí lépe poznat sami sebe, objevit, co je motivuje a zvýšit svou spokojenost s životní kariérou.

Pro tento kurz nejsou zatím žádné termíny