Účetnictví

studenti-a-lektorka-ucebna

Naše kurzy a jejich výhody

Mít dobré účetní je výhrou pro každou firmu. Dobrý účetní dokáže zajistit přehled o finančních tocích firmy, postará se o pořádek v dokladech a účtech, ovládá účetní legislativu. Účetní obor je velmi široký a zajímavý, vyžaduje pečlivé a systematické lidi.

V našich kurzech účetnictví Vás vybavíme znalostmi a informacemi pro Vaši účetní praxi. Naučíme Vás ovládat účetnictví od úplných základů až po složitější účetní operace. Vysvětlíme Vám základy daňové problematiky. Probíranou látku procvičíme na příkladech z praxe.

Některé naše účetní kurzy jsou rekvalifikační a po jejich absolvování získáte Osvědčení o rekvalifikaci.

Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Osvojit si účetní agendu od základů až po sestavení účetní závěrky. Pochopit základy daní. Seznámit se s aktuální legislativou. Procvičovat na příkladech.

Všem, kteří se chtějí naučit ovládat účetnictví v praxi, případně si chtějí znalosti účetnictví připomenout. Zájemcům o rekvalifikaci v oboru účetnictví.

5. 9. 2023 - 29. 9. 2023
15. 9. 2023 - 2. 12. 2023
17. 9. 2023 - 17. 12. 2023
2. 10. 2023 - 25. 10. 2023
15. 10. 2023 - 18. 2. 2024
a další termíny...
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Ovládat účetní agendu od základů po účetní závěrku a naučit se vést daňovou evidenci. Pochopit základy daní. Seznámit se s aktuální legislativou.

Všem, kteří se chtějí naučit používat v praxi účetnictví a daňovou evidenci. Zájemcům o rekvalifikaci v oblasti Účetnictví a daňová evidence.

5. 9. 2023 - 5. 10. 2023
15. 9. 2023 - 13. 1. 2024
17. 9. 2023 - 21. 1. 2024
2. 10. 2023 - 2. 11. 2023
15. 10. 2023 - 3. 3. 2024
a další termíny...
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Naučit se účetnictví a příslušné daně od základů po účetní závěrku. Pochopit principy účtování. Získat Osvědčení o rekvalifikaci v oboru Účetnictví.

Zájemcům, kteří chtějí umět účtovat a porozumět souvisejícím daním. Naučit se vyplnit daňové přiznání. Zároveň nemají čas na studium ve všední dny.

Pro tento kurz nejsou zatím žádné termíny
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Naučit se účtovat od základů až po účetní závěrku. Rozumět daňové evidenci, procvičovat na příkladech z praxe a účtovat v účetním programu.

Všem, koho účetnictví, daňová evidence a související daně zajímají. Nové znalosti chtějí prověřit na účetním programu. Přejí si Osvědčení o rekvalifikaci.

5. 9. 2023 - 20. 10. 2023
15. 9. 2023 - 24. 2. 2024
17. 9. 2023 - 25. 2. 2024
2. 10. 2023 - 21. 11. 2023
15. 10. 2023 - 24. 3. 2024
a další termíny...
Základy účetnictví
Cena kurzu: 7 900 Kč bez DPH
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Naučit se rozumět účetnictví. Osvojit si základy účetní agendy. Po absolvování kurzu budete rozumět účetnictví, chápat jeho význam a souvislosti.

Kurz je vhodný pro úplné začátečníky. Dále je vhodný pro ty, kteří si chtějí základy účetnictví zopakovat a procvičit na příkladech.

15. 9. 2023 - 30. 9. 2023
17. 9. 2023 - 8. 10. 2023
2. 10. 2023 - 9. 10. 2023
15. 10. 2023 - 12. 11. 2023
1. 11. 2023 - 7. 11. 2023
a další termíny...
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Naučit se postup, který je povinný pro OSVČ při evidenci příjmů a výdajů, při vytváření daňových přiznání. Seznámit se s daňovými zákony.

Všem, kteří se chtějí naučit vést daňové evidence a porozumět daním z příjmů, silniční dani a DPH. Zájemcům o rekvalifikace Daňová evidence.

21. 9. 2023 - 5. 10. 2023
22. 11. 2023 - 30. 11. 2023
13. 12. 2023 - 4. 1. 2024
Základy účetnictví – ON-LINE kurz
Cena kurzu: 4 240 Kč bez DPH
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Porozumět základům účetnictví – rozvaha, výkaz zisků a ztrát, podvojnost, pokladna, banka, DPH, majetek, zásoby, mzdy, zdravotní a sociální pojištění.

Začátečníkům, kteří se chtějí naučit základy účetnictví a porozumět principům účtování. Těm, kteří mají zájem o studium účetnictví online.

19. 9. 2023 - 19. 10. 2023
21. 9. 2023 - 21. 11. 2023
26. 9. 2023 - 26. 10. 2023
28. 9. 2023 - 28. 11. 2023
3. 10. 2023 - 3. 11. 2023
a další termíny...
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Online kurz Účetnictví a Daňový specialista Premium je připravený pro všechny, kteří se chtějí naučit celou oblast účetnictví a daňového specialisty.

Zájemcům, kteří během krátké doby chtějí proniknout do účetnictví od začátku pro účetní závěrku a zároveň chtějí znát daňovou problematiku.

19. 9. 2023 - 19. 10. 2023
21. 9. 2023 - 21. 11. 2023
26. 9. 2023 - 26. 10. 2023
28. 9. 2023 - 28. 11. 2023
3. 10. 2023 - 3. 11. 2023
a další termíny...
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Naučíte účetní agendu od základů k složitějším účetním operacím, budete vědět, jak vést daňovou evidenci a porozumíte základům daňového systému.

Zájemcům o znalosti zpracování účetnictví, souvisejících aktuálních daní a způsobu vedení daňové evidence. Těm, kteří chtějí získat rekvalifikaci.

19. 9. 2023 - 19. 10. 2023
21. 9. 2023 - 21. 11. 2023
26. 9. 2023 - 26. 10. 2023
28. 9. 2023 - 28. 11. 2023
3. 10. 2023 - 3. 11. 2023
a další termíny...
Účetnictví a Daňový specialista Premium
Cena kurzu: 26 000 Kč bez DPH
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Naučit se ovládat oblast účetnictví a daní. Dokázat samostatně účtovat. Pochopit daňovou soustavu. Seznámit se s související legislativou.

Všem, kteří chtějí získat celkový přehled z oblasti účetnictví a daní a chtějí se naučit propojit tyto dvě oblasti v praxi.

8. 8. 2023 - 30. 11. 2023
5. 9. 2023 - 30. 11. 2023
Účetnictví pro pokročilé – ON-LINE kurz
Cena kurzu: 4 240 Kč bez DPH
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Navázat na základy účetnictví a naučit se účtovat složitější účetní operace.

Junior účetním.
Těm, kteří chtějí prohloubit účetní znalosti.
Všem, kteří účetnictví chtějí studovat on-line.

19. 9. 2023 - 19. 10. 2023
21. 9. 2023 - 21. 11. 2023
26. 9. 2023 - 26. 10. 2023
28. 9. 2023 - 28. 11. 2023
3. 10. 2023 - 3. 11. 2023
a další termíny...
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Seznámit se s novinkami pro oblast účetnictví a daně pro rok 2023.

Pro všechny, kteří se chtějí seznámit s novinkami z oblasti účetnictví a daně pro rok 2023.
Je vhodný například pro profese účetní, daňový referent, ekonom.

Pro tento kurz nejsou zatím žádné termíny
Účetnictví pro praxi
Cena kurzu: 11 900 Kč bez DPH
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Připravit posluchače pro běžnou účetní praxi.

Všem zájemcům o účetnictví. Kurz je vhodný pro úplné začátečníky, ale i pro ty, kteří již v účetním oboru pracovali a potřebují si své znalosti připomenout a procvičit

Pro tento kurz nejsou zatím žádné termíny
Účetnictví pro pokročilé
Cena kurzu: 7 900 Kč bez DPH
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Rozšířit své znalosti účetnictví. Naučit se účtovat složitější účetní operace.

Kurz je určen pro všechny, kteří znají základy účetnictví a chtějí se naučit složitější účetní operace.

Pro tento kurz nejsou zatím žádné termíny