Účetnictví

studenti-a-lektorka-ucebna

BEZPEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ – Do června 2021 (dále dle vládního nařízení) budou rekvalifikační kurzy a přednášky probíhat ONLINE formou živého vysílání.

Naši lektoři pro Vás budou přednášet, Vy můžete poslouchat, ptát se. Můžete se naučit spoustu nových věcí, nový obor, novou profesi. Přednášky nahráváme a Vy se k nim můžete později vracet. Náš studijní online systém je velmi jednoduchý, vše Vás naučíme. Jsme připraveni podat Vám pomocnou ruku :-)

Mít dobré účetní je výhrou pro každou firmu. Dobrý účetní dokáže zajistit přehled o finančních tocích firmy, postará se o pořádek v dokladech a účtech, ovládá účetní legislativu. Účetní obor je velmi široký a zajímavý, vyžaduje pečlivé a systematické lidi.

V našich kurzech účetnictví Vás vybavíme znalostmi a informacemi pro Vaši účetní praxi. Naučíme Vás ovládat účetnictví od úplných základů až po složitější účetní operace. Vysvětlíme Vám základy daňové problematiky. Probíranou látku procvičíme na příkladech z praxe.

Některé naše účetní kurzy jsou rekvalifikační – po jejich absolvování získáte Osvědčení o rekvalifikaci.

Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Osvojit si účetní agendu od základů až po sestavení účetní závěrky. Pochopit základy daní. Seznámit se s aktuální legislativou. Procvičovat na příkladech.

Všem, kteří se chtějí naučit ovládat účetnictví v praxi, případně si chtějí znalosti účetnictví připomenout. Zájemcům o rekvalifikaci v oboru účetnictví.

5. 3. 2021 - 29. 5. 2021
9. 4. 2021 - 26. 6. 2021
3. 5. 2021 - 28. 5. 2021
1. 6. 2021 - 23. 6. 2021
8. 7. 2021 - 30. 7. 2021
a další termíny...
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Ovládat účetní agendu od základů po účetní závěrku a naučit se vést daňovou evidenci. Pochopit základy daní. Seznámit se s aktuální legislativou.

Všem, kteří se chtějí naučit používat v praxi účetnictví a daňovou evidenci. Zájemcům o rekvalifikaci v oblasti Účetnictví a daňová evidence.

5. 3. 2021 - 3. 6. 2021
9. 4. 2021 - 29. 6. 2021
3. 5. 2021 - 3. 6. 2021
1. 6. 2021 - 29. 6. 2021
8. 7. 2021 - 11. 8. 2021
a další termíny...
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Naučit se účetnictví a příslušné daně od základů po účetní závěrku. Pochopit principy účtování. Získat Osvědčení o rekvalifikaci v oboru Účetnictví.

Zájemcům, kteří chtějí umět účtovat a porozumět souvisejícím daním. Naučit se vyplnit daňové přiznání. Zároveň nemají čas na studium ve všední dny.

26. 9. 2021 - 28. 11. 2021
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Porozumět účetnictví, naučit se zpracovávat celou účetní agendu, orientovat se v daňové soustavě. Naučit se používat účetní termíny v anglickém jazyce.

Pro všechny, kteří se chtějí naučit ovládat účetní agendu, pochopit základy daňové problematiky a osvojit si používání anglické účetní terminologie.

7. 4. 2021 - 17. 5. 2021
3. 5. 2021 - 28. 5. 2021
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Naučit se účtovat od základů až po účetní závěrku. Rozumět daňové evidenci, procvičovat na příkladech z praxe a účtovat v účetním programu.

Všem, koho účetnictví, daňová evidence a související daně zajímají. Nové znalosti chtějí prověřit na účetním programu. Přejí si Osvědčení o rekvalifikaci.

5. 3. 2021 - 16. 6. 2021
7. 4. 2021 - 24. 5. 2021
9. 4. 2021 - 27. 7. 2021
3. 5. 2021 - 16. 6. 2021
1. 6. 2021 - 27. 7. 2021
a další termíny...
Základy účetnictví
Cena kurzu: 4 900 Kč bez DPH
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Naučit se rozumět účetnictví. Osvojit si základy účetní agendy. Po absolvování kurzu budete rozumět účetnictví, chápat jeho význam a souvislosti.

Kurz je vhodný pro úplné začátečníky. Dále je vhodný pro ty, kteří si chtějí základy účetnictví zopakovat a procvičit na příkladech.

1. 6. 2021 - 9. 6. 2021
8. 7. 2021 - 15. 7. 2021
10. 8. 2021 - 17. 8. 2021
7. 9. 2021 - 14. 9. 2021
17. 9. 2021 - 2. 10. 2021
a další termíny...
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Naučit se postup, který je povinný pro OSVČ při evidenci příjmů a výdajů, při vytváření daňových přiznání. Seznámit se s daňovými zákony.

Všem, kteří se chtějí naučit vést daňové evidence a porozumět daním z příjmů, silniční dani a DPH. Zájemcům o rekvalifikace Daňová evidence.

24. 5. 2021 - 3. 6. 2021
21. 6. 2021 - 29. 6. 2021
27. 7. 2021 - 11. 8. 2021
25. 8. 2021 - 3. 9. 2021
23. 9. 2021 - 22. 10. 2021
a další termíny...
Základy účetnictví – ON-LINE kurz
Cena kurzu: 3 240 Kč bez DPH
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Porozumět základům účetnictví – rozvaha, výkaz zisků a ztrát, podvojnost, pokladna, banka, DPH, majetek, zásoby, mzdy, zdravotní a sociální pojištění.

Začátečníkům, kteří se chtějí naučit základy účetnictví a porozumět principům účtování. Těm, kteří mají zájem o studium účetnictví online.

1. 4. 2021 - 3. 6. 2021
8. 4. 2021 - 10. 6. 2021
15. 4. 2021 - 17. 6. 2021
20. 4. 2021 - 25. 5. 2021
22. 4. 2021 - 24. 6. 2021
a další termíny...
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Online kurz Účetnictví a Daňový specialista Premium je připravený pro všechny, kteří se chtějí naučit celou oblast účetnictví a daňového specialisty.

Zájemcům, kteří během krátké doby chtějí proniknout do účetnictví od začátku pro účetní závěrku a zároveň chtějí znát daňovou problematiku.

15. 4. 2021 - 15. 6. 2021
20. 4. 2021 - 20. 5. 2021
22. 4. 2021 - 22. 6. 2021
27. 4. 2021 - 27. 5. 2021
27. 4. 2021 - 27. 5. 2021
a další termíny...
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Naučíte účetní agendu od základů k složitějším účetním operacím, budete vědět, jak vést daňovou evidenci a porozumíte základům daňového systému.

Zájemcům o znalosti zpracování účetnictví, souvisejících aktuálních daní a způsobu vedení daňové evidence. Těm, kteří chtějí získat rekvalifikaci.

15. 4. 2021 - 15. 6. 2021
20. 4. 2021 - 20. 5. 2021
22. 4. 2021 - 22. 6. 2021
27. 4. 2021 - 27. 5. 2021
29. 4. 2021 - 29. 6. 2021
a další termíny...
Účetnictví a Daňový specialista Premium
Cena kurzu: 23 600 Kč bez DPH
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Naučit se ovládat oblast účetnictví a daní. Dokázat samostatně účtovat. Pochopit daňovou soustavu. Seznámit se s související legislativou.

Všem, kteří chtějí získat celkový přehled z oblasti účetnictví a daní a chtějí se naučit propojit tyto dvě oblasti v praxi.

1. 3. 2021 - 2. 6. 2021
7. 4. 2021 - 30. 11. 2021
3. 5. 2021 - 30. 11. 2021
1. 6. 2021 - 30. 11. 2021
7. 9. 2021 - 30. 11. 2021
Účetnictví pro pokročilé – ON-LINE kurz
Cena kurzu: 3 240 Kč bez DPH
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Navázat na základy účetnictví a naučit se účtovat složitější účetní operace.

Junior účetním.
Těm, kteří chtějí prohloubit účetní znalosti.
Všem, kteří účetnictví chtějí studovat on-line.

1. 4. 2021 - 1. 6. 2021
8. 4. 2021 - 8. 6. 2021
15. 4. 2021 - 15. 6. 2021
20. 4. 2021 - 20. 5. 2021
22. 4. 2021 - 22. 6. 2021
a další termíny...
Účetnictví pro praxi
Cena kurzu: 9 000 Kč bez DPH
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Připravit posluchače pro běžnou účetní praxi.

Všem zájemcům o účetnictví. Kurz je vhodný pro úplné začátečníky, ale i pro ty, kteří již v účetním oboru pracovali a potřebují si své znalosti připomenout a procvičit

9. 4. 2021 - 29. 5. 2021
3. 5. 2021 - 21. 5. 2021
1. 6. 2021 - 17. 6. 2021
8. 7. 2021 - 23. 7. 2021
10. 8. 2021 - 24. 8. 2021
a další termíny...
Účetnictví pro pokročilé
Cena kurzu: 4 900 Kč bez DPH
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Rozšířit své znalosti účetnictví. Naučit se účtovat složitější účetní operace.

Kurz je určen pro všechny, kteří znají základy účetnictví a chtějí se naučit složitější účetní operace.

13. 5. 2021 - 21. 5. 2021
14. 5. 2021 - 29. 5. 2021
10. 6. 2021 - 17. 6. 2021
19. 7. 2021 - 23. 7. 2021
18. 8. 2021 - 24. 8. 2021
a další termíny...
Účetní angličtina
Cena kurzu: 3 000 Kč bez DPH
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Naučit se používat účetní termíny a fráze v anglickém jazyce.

Kurz je vhodný pro ty, kteří již znají základy angličtiny a chtějí si doplnit slovní zásobu o termíny z oblasti účetnictví.

5. 5. 2021 - 17. 5. 2021
Manažerské účetnictví
Cena kurzu: 6 000 Kč bez DPH
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Získat přehled o souvislostech a principech manažerského účetnictví. Seznámit se s metodami a nástroji pro sledování hospodaření firmy.

Manažerům a vedoucím pracovníkům, ekonomům. Těm, kteří chtějí pochopit strukturu nákladů a výnosů, sestavování kalkulací, plánů a rozpočtů.

3. 6. 2021 - 11. 6. 2021
Účetní program Pohoda pro praxi
Cena kurzu: 4 900 Kč bez DPH
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Naučit se zpracovávat účetnictví v počítačovém účetním programu POHODA.

Pro všechny, kteří mají znalosti účetnictví a chtějí si je doplnit o dovednost účtovat v počítačovém programu POHODA.

17. 5. 2021 - 24. 5. 2021
17. 5. 2021 - 24. 5. 2021
10. 6. 2021 - 16. 6. 2021
21. 7. 2021 - 27. 7. 2021
23. 8. 2021 - 27. 8. 2021