Účetnictví a Daňový specialista Premium - ON-LINE kurz

Cena kurzu:
19 600 Kč-20 %
15 730 Kč s DPH
(13 000 Kč bez DPH)
Vybrat termín a objednat

Tento kurz může být zdarma pro nezaměstnané
Jak kurz zdarma získat?

Akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy


Navštivte fotogalerii

Cíle kurzu:

Online kurz Účetnictví a Daňový specialista Premium je připravený pro všechny, kteří se chtějí naučit celou oblast účetnictví a daňového specialisty.

Pro koho je kurz určen?

Zájemcům, kteří během krátké doby chtějí proniknout do účetnictví od začátku pro účetní závěrku a zároveň chtějí znát daňovou problematiku.

Popis:

On-line kurz se skládá ze 6 odborných celků, které na sebe navazují:

1) Základy účetnictví

 • Legislativa účetnictví, náležitosti účetních dokladů.
 • Rozvaha. Výkaz zisků a ztrát.
 • Podvojnost.
 • Účtování pokladny, banky.
 • Zúčtovací vztahy.
 • DPH. Majetek. Zásoby.
 • Mzdy. Zaúčtování mezd. Zdravotní pojištění. Sociální pojištění. Nástup nového zaměstnance.

2) Účetnictví pro pokročilé

 • Zúčtovací vztahy, reklamace, vzájemné zápočty.
 • Cestovní náhrady. Stravné.
 • Přechodné účty.
 • Leasing.
 • Opravné položky.
 • Rezervy.
 • Náklady a výnosy z hlediska daně z příjmů.
 • Účetní uzávěrka. Účetní závěrka.

3) Daň z příjmů fyzických osob

 • Poplatníci DPFO a metodika výpočtu daně z příjmů FO: Kdo má povinnost podat daňové přiznání, Předmět daně z příjmů FO, Osvobození od daně z příjmů, Základ daně z příjmů FO a daňová ztráta, Metodika výpočtu DPFO, Nezdanitelné částky a odčitatelné položky, Slevy na dani, Stanovení dílčích základů daně podle §6-§10.
 • Příjmy ze závislé činnosti: Příjmy z podnikání a jiné samostatné činnosti, Kapitálové příjmy, Příjmy z pronájmu, Ostatní příjmy, Stanovení základu daně ve zvláštních případech, daňová evidence.
 • Výpočet základu daně u spoluvlastníků, členů sdružení FO a spolupracujících osob, Způsob zdanění FO ze závislé činnosti, Daňová evidence – principy, Daňové a nedaňové výdaje dle §24 – 25
 • Osobní náklady (mzdy, pojištění, náklady na zaměstnance): Náklady na užívání motorových vozidel, Nedaňové náklady, Ostatní náklady
 • Praktický příklad na daňovou evidenci a sestavení daňového přiznání DPFO

4) Daň z příjmů právnických osob

 • Základní principy zdaňování a placení DPPO: Poplatníci daně, Způsob zdaňování příjmů právnických osob, Položky odčitatelné od základu daně – §34 Zákona o dani z příjmů, Nezdanitelné částky – §20 ZDP, Slevy na dani – §35, Přiznání k dani z příjmů právnických osob a placení daně, Pohledávky, insolvence, Pohledávky, odpisování pohledávek, Tvorba opravných položek k pohledávkám, Postoupení pohledávek, Daňové dopady dalších operací s pohledávkami, Úpadek dlužníka, Insolvenční řízení.
 • Dlouhodobý majetek a leasing v daních: Pořízení DM, Technické zhodnocení, opravy a udržování DM, Odpisování DM, Způsoby vyřazení DM, Druhy leasingu, Daňový režim uznatelnosti nájemního.
 • Finanční majetek, zásoby a jejich daňový režim: Co je finanční majetek, Výnosy z držby a prodeje finančního majetku , Vklady do obchodních společností, Pořízení a ocenění zásob, Vyřazení zásob
 • Souvislý praktický příklad na sestavení daňového přiznání DPPO

5) Majetkové daně, Správa daní

 • Daň z nemovitostí, daň z pozemků, daň ze staveb, silniční daň, převodové daně

6) Daň z přidané hodnoty

 • Předmět daně, základní pojmy, registrace: Základní pojmy, Předmět daně, Osoby povinné k dani, plátci daně, Obrat pro povinnou registraci, Registrace k dani, Správa daně v tuzemsku – daňové přiznání, evidence k dani, souhrnné hlášení
 • Místo a datum UZP, operace se zbožím a poskytnutí služeb: Místo plnění při dodání zboží, Místo plnění při poskytnutí služeb – s důrazem na obchodování v EU a v třetích zemích, Dodání zboží a uskutečnění ZP, Poskytnutí služeb a uskutečnění ZP, Zálohy, přefakturace, fakturace v cizí měně
 • Daňové doklady, základ a sazby daně: Typy daňových dokladů, vystavování a archivace, Opravné daňové doklady, Základ daně a výpočet daně, Sazby daně
 • Osvobozená plnění, nárok na odpočet daně: Osvobozená plnění s nárokem na odpočet daně, Osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně, Nárok na odpočet daně a podmínky pro jeho uplatnění, Krácení nároku na odpočet daně (koeficient), Způsob výpočtu kráceného nároku, Zvláštní režimy odpočtu daně
 • Praktický příklad na sestavení evidence k dani, daňového přiznání a souhrnného hlášení

Jak on-line kurz vypadá:

Jak vše probíhá:

 • Získáte přístup do on-line studijního systému, který bude platit 8 týdnů.
 • On-line systém obsahuje materiály ke studiu. Jsou zde pro Vás připravené studijní materiály + procvičování + interaktivní testy + prezentace + e-book.
 • Ovládání studijního systému je velmi jednoduché.
 • Studovat můžete podle Vašich časových možnosti – kdykoliv a odkudkoliv prostřednictvím internetu.

Čas:

 • Záleží jen na Vás.

Vstupní podmínky:

 • Nemusíte mít žádné vstupní znalosti účetnictví a daní.
 • Nejsou žádné vstupní podmínky. Potřebujte pouze počítač a připojení k internetu.

Něco navíc:

 • Nabízíme 12 vyučovacích hodin PREZENČNÍ VÝUKY v našem vzdělávacím centru po dobu jednoho roku po skončení kurzu. Domluvíme se dle Vašich možností. (Jen na Vaše přání).

Na závěr:

 • Obdržíte Osvědčení o absolvování kurzu.

Velmi ráda se vracím do Centra služeb pro podnikání, tentokráte na ON-LINE KURZ DAŇOVÝ SPECIALISTA. Kurz musím velmi pochválit. Materiály jsou detailně zpracovány - jasně, srozumitelně a na vysoké profesionální úrovni. Každá kapitola se podrobně věnuje danému tématu (ostatní daně, DPFO, DPPO, DPH) i se vzorovými příklady (s řešením). Je velmi hezky zpracovaný. Velkou výhodou je, že mohu studovat a procvičovat látku kdykoliv během dne. Obzvláště ráda bych pochválila, jak studijní oddělení, tak i paní jednatelky, velmi příjemné a vždy ochotně komunikující. Kurz jednoznačně doporučuji a moc ráda se do Centra služeb pro podnikání, opět budu vracet na další vzdělávací kurzy (mimo jiné i na on-line kurzy, neboť mi tato forma studia velmi vyhovuje).

Ing. Markéta Kabelková, Ph.D., kabelkovam(zavinac)volny.cz

Jelikož jsem na mateřské dovolené, vyhovovala mi on-line výuka. Studovat jsem mohla kdykoliv a nemusela jsem nikam dojíždět. Kvalita výuky tím rozhodne neutrpěla, videa a studijní materiály byly naprosto dostačující, příkladů hodně. Všechno srozumitelné, stručné a informativní. Komunikace s Centrem byla velmi rychlá. Takže za mě - on-line výuka byla přínosná a pohodlná.

Ing. Yulia Mayavskaya, MBA; ofkg14(zavinac)gmail.com

V Centru služeb už jsem absolvovala 2 kurzy účetnictví. Vždy jsem byla moc spokojená s lektory, s jejich přístupem, s jejich znalostmi. Vyhovovaly mi i zpracované materiály a to, že lektoři znali mnoho z praxe a tak to nebylo jen strohé učení, ale byla zde i spousta příkladů a hlavně z praxe. A když jste letos vypsali kurz Daňový specialista on-line, neváhala jsem a využila možnosti studovat, zase se posunout někam dál. Moc Vám chci za to poděkovat.

Petra Konvalinová, konvalucto(zavinac)volny.cz

Cena kurzu

19 600 Kč-20 %
15 730 Kč s DPH (13 000 Kč bez DPH)

Místo konání

Centrum služeb pro podnikání, Fügnerovo náměstí 1866/5, Praha 2 (5 minut od I. P. Pavlova a náměstí Míru, směr Nuselský most - mapa)

Termíny

 • 23. 5. 2023 - 23. 6. 2023  (Sami si určíte :))
  Objednat
   
 • 25. 5. 2023 - 25. 7. 2023  (Sami si určíte :))
  Objednat
   
 • 30. 5. 2023 - 30. 6. 2023  (Sami si určíte :))
  Objednat
   
 • 1. 6. 2023 - 1. 8. 2023  (Sami si určíte :))
  Objednat
   
 • 6. 6. 2023 - 6. 7. 2023  (Sami si určíte :))
  Objednat
   
 • 8. 6. 2023 - 8. 8. 2023  (Sami si určíte :))
  Objednat
   
 • 13. 6. 2023 - 13. 7. 2023  (Sami si určíte :))
  Objednat
   
 • 15. 6. 2023 - 15. 8. 2023  (Sami si určíte :))
  Objednat
   
 • 15. 6. 2023 - 15. 8. 2023  (Sami si určíte :))
  Objednat
   
 • 20. 6. 2023 - 20. 7. 2023  (Sami si určíte :))
  Objednat
   
 • 22. 6. 2023 - 22. 8. 2023  (Sami si určíte :))
  Objednat
   
 • 27. 6. 2023 - 27. 7. 2023  (Sami si určíte :))
  Objednat
   
 • 29. 6. 2023 - 29. 8. 2023  (Sami si určíte :))
  Objednat
   
 • 4. 7. 2023 - 4. 8. 2023  (Sami si určíte :))
  Objednat
   
 • 6. 7. 2023 - 8. 9. 2023  (Sami si určíte :))
  Objednat
   
 • 11. 7. 2023 - 11. 8. 2023  (Sami si určíte :))
  Objednat
   
 • 13. 7. 2023 - 13. 9. 2023  (Sami si určíte :))
  Objednat
   
 • 18. 7. 2023 - 18. 8. 2023  (Sami si určíte :))
  Objednat
   
 • 20. 7. 2023 - 20. 9. 2023  (Sami si určíte :))
  Objednat