Kurzy Podnikání

Každý podnikatel, který míří za úspěchem své firmy, by se měl orientovat v mnoha oblastech – počínaje administrativou, účetnictvím, daňovou a mzdovou agendou, legislativou, přes marketingovou strategii, zásady komunikace, vyjednávání až po podnikatelský plán. Všechna tato témata najdete v našich kurzech.

Z naší nabídky si můžete vybrat kurzy, které se věnují pouze jednotlivým tématům a nebo souhrnný rekvalifikační kurz, po jehož absolvování získáte Osvědčení o rekvalifikaci.

Cíl kurzu Pro koho je kurz určen Termíny kurzu

Zahájit nebo připravit na podnikatelskou činnost.
Vypracovat jednoduchý podnikatelský záměr a finanční plán.
Naučit se ovládat obchodní angličtinu.

Zájemcům o podnikání, kteří chtějí získat co nejvíce informací z různých oblastí podnikatelských aktivit.

4. 11. 2019 - 13. 12. 2019
2. 3. 2020 - 7. 4. 2020
Komunikační dovednosti
Cena kurzu: 6 000 Kč bez DPH
Cíl kurzu Pro koho je kurz určen Termíny kurzu

Osvojíte si zásady správné komunikace a nacvičíte si jejich uplatňování v praxi. Získáte více sebedůvěry při prezentacích a vyjednávání, naučíte se řešit náročnější komunikační situace se zdravým nadhledem.

Pro všechny, kterým záleží na formě, jakou komunikují, vyjednávají a prezentují.

Pro tento kurz nejsou zatím žádné termíny
Základy podnikání - rekvalifikační kurz
Cena kurzu: 12 000 Kč bez DPH
Cíl kurzu Pro koho je kurz určen Termíny kurzu

Zahájit nebo připravit na podnikatelskou činnost.
Vypracovat jednoduchý podnikatelský záměr a finanční plán.
Vyhnout se začátečnickým chybám, případně je napravit.
Přehodnotit stávající podnikání a dát mu nový směr.

Zájemcům o podnikání, kteří chtějí získat co nejvíce informací z různých oblastí podnikatelských aktivit.

4. 11. 2019 - 13. 12. 2019
4. 3. 2020 - 7. 4. 2020
Manažerské účetnictví
Cena kurzu: 6 000 Kč bez DPH
Cíl kurzu Pro koho je kurz určen Termíny kurzu

Získat přehled o souvislostech a principech manažerského účetnictví. Seznámit se s metodami a nástroji pro sledování hospodaření firmy. Pochopit strukturu nákladů a výnosů, sestavování kalkulací, plánů a rozpočtů.

Manažerům a vedoucím pracovníkům, ekonomům.

13. 3. 2020 - 24. 3. 2020