Administrativa a Počítače

Naše kurzy a jejich výhody

Vzdělání v oblasti administrativy přináší mnoho příležitostí na trhu práce. Administrativní dovednosti jsou totiž nezbytným předpokladem pro většinu tzv. kancelářských profesí. 

V našich kurzech administrativy Vás připravíme na práci v tomto oboru. Naučíte se – pracovat s počítačem, vytvářet pracovní a obchodní dokumenty, vést evidenci písemností, řídit chod kanceláře a sekretariátu, organizovat pracovní společenské akce, ovládat komunikaci v pracovním prostředí (včetně složitějších situací jakými jsou konflikty a vyjednávání).

Kurzy Vám přinášejí možnost zvýšit si kvalifikaci a rozšířit své pracovní dovednosti a znalosti. Po absolvování kurzu obdržíte Osvědčení o nové profesní kvalifikaci.

 

Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Naučíte se zvládat administrativu, písemnou komunikaci, firemní procesy a společenské vystupování. Seznámit se s psychologií a asertivní komunikací.

Zájemcům o práci v administrativě. Těm, kteří chtějí získat profesní kvalifikaci administrativní pracovník.

5. 10. 2022 - 31. 10. 2022
2. 11. 2022 - 29. 11. 2022
7. 12. 2022 - 20. 12. 2022
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Získat znalosti a dovednosti potřebné pro práci v administrativě. Naučíte se pracovat s počítačem, vytvářet pracovní a obchodní písemnosti, organizovat chod kanceláře. Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o rekvalifikaci a Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Kurz je určen ženám i mužům, kteří chtějí získat novou kvalifikaci pro obor administrativa, chtějí se naučit pracovat s počítačem a zpracovávat administrativní agendu.

5. 10. 2022 - 31. 10. 2022
2. 11. 2022 - 29. 11. 2022
1. 12. 2022 - 20. 12. 2022
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Seznámit se s počítačem a naučit se s ním pracovat – naučit se psát texty, vytvářet tabulky a vkládat do nich jednoduché vzorce.
Kurz je rekvalifikační, absolventi získají osvědčení o rekvalifikaci.

Zájemcům, kteří chtějí pracovat na počítači. Nezbytná je minimálně znalost klávesnice.

4. 10. 2022 - 13. 10. 2022
1. 11. 2022 - 10. 11. 2022
1. 12. 2022 - 12. 12. 2022
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Naučit se psát a zpracovat firemní a obchodní písemnosti, zvládat společenské chování a komunikaci.

ženám i mužům, kteří chtějí pracovat v oboru administrativa.
Všem, kteří administrativu chtějí studovat on-line. Kurz je možné zakončit zkouškou profesní kvalifikace.

Pro tento kurz nejsou zatím žádné termíny