Administrativa a Počítače

BEZPEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ – Do června 2021 (dále dle vládního nařízení) budou rekvalifikační kurzy a přednášky probíhat ONLINE formou živého vysílání.

Naši lektoři pro Vás budou přednášet, Vy můžete poslouchat, ptát se. Můžete se naučit spoustu nových věcí, nový obor, novou profesi. Přednášky nahráváme a Vy se k nim můžete později vracet. Náš studijní online systém je velmi jednoduchý, vše Vás naučíme. Jsme připraveni podat Vám pomocnou ruku :-)

Vzdělání v oblasti administrativy přináší mnoho příležitostí na trhu práce. Administrativní dovednosti jsou totiž nezbytným předpokladem pro většinu tzv. kancelářských profesí. 

V našich kurzech administrativy Vás připravíme na práci v tomto oboru. Naučíte se – pracovat s počítačem, vytvářet pracovní a obchodní dokumenty, vést evidenci písemností, řídit chod kanceláře a sekretariátu, organizovat pracovní společenské akce, ovládat komunikaci v pracovním prostředí (včetně složitějších situací jakými jsou konflikty a vyjednávání).

Kurzy Vám přinášejí možnost zvýšit si kvalifikaci a rozšířit své pracovní dovednosti a znalosti. Po absolvování kurzu obdržíte Osvědčení o nové profesní kvalifikaci.

 

Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Naučíte se zvládat administrativu, písemnou komunikaci, firemní procesy a společenské vystupování. Seznámit se s psychologií a asertivní komunikací.

Zájemcům o práci v administrativě. Těm, kteří chtějí získat profesní kvalifikaci administrativní pracovník.

7. 4. 2021 - 29. 4. 2021
3. 5. 2021 - 28. 5. 2021
1. 6. 2021 - 25. 6. 2021
21. 7. 2021 - 30. 7. 2021
19. 8. 2021 - 31. 8. 2021
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Získat znalosti a dovednosti potřebné pro práci v administrativě. Naučíte se pracovat s počítačem, vytvářet pracovní a obchodní písemnosti, organizovat chod kanceláře. Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o rekvalifikaci a Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Kurz je určen ženám i mužům, kteří chtějí získat novou kvalifikaci pro obor administrativa, chtějí se naučit pracovat s počítačem a zpracovávat administrativní agendu.

7. 4. 2021 - 29. 4. 2021
3. 5. 2021 - 28. 5. 2021
1. 6. 2021 - 25. 6. 2021
12. 7. 2021 - 30. 7. 2021
10. 8. 2021 - 31. 8. 2021
a další termíny...
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Seznámit se s počítačem a naučit se s ním pracovat – naučit se psát texty, vytvářet tabulky a vkládat do nich jednoduché vzorce.
Kurz je rekvalifikační, absolventi získají osvědčení o rekvalifikaci.

Zájemcům, kteří chtějí pracovat na počítači. Nezbytná je minimálně znalost klávesnice.

7. 4. 2021 - 15. 4. 2021
3. 5. 2021 - 13. 5. 2021
1. 6. 2021 - 9. 6. 2021
12. 7. 2021 - 20. 7. 2021
10. 8. 2021 - 18. 8. 2021
a další termíny...
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Naučit se psát a zpracovat firemní a obchodní písemnosti, zvládat společenské chování a komunikaci.

ženám i mužům, kteří chtějí pracovat v oboru administrativa.
Těm, kteří chtějí získat novou kvalifikaci pro práci v oboru administrativa.
Všem, kteří administrativu chtějí studovat on-line.

1. 4. 2021 - 1. 6. 2021
6. 4. 2021 - 4. 5. 2021
8. 4. 2021 - 8. 6. 2021
13. 4. 2021 - 13. 5. 2021
15. 4. 2021 - 15. 6. 2021
a další termíny...