Kurzy Administrativa

Vzdělání v oblasti administrativy přináší mnoho příležitostí na trhu práce. Administrativní dovednosti jsou totiž nezbytným předpokladem pro většinu tzv. kancelářských profesí. 

V našich kurzech administrativy Vás připravíme na práci v tomto oboru. Naučíte se – pracovat s počítačem, vytvářet pracovní a obchodní dokumenty, vést evidenci písemností, řídit chod kanceláře a sekretariátu, organizovat pracovní společenské akce, ovládat komunikaci v pracovním prostředí (včetně složitějších situací jakými jsou konflikty a vyjednávání).

Kurzy Vám přinášejí možnost zvýšit si kvalifikaci a rozšířit své pracovní dovednosti a znalosti. Po absolvování kurzu obdržíte Osvědčení o nové profesní kvalifikaci.

 

Cíl kurzu Pro koho je kurz určen Termíny kurzu

Získat znalosti a dovednosti potřebné pro práci v administrativě. Naučíte se pracovat s počítačem, vytvářet pracovní a obchodní písemnosti, organizovat chod kanceláře. Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o rekvalifikaci a Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Kurz je určen ženám i mužům, kteří chtějí získat novou kvalifikaci pro obor administrativa, chtějí se naučit pracovat s počítačem a zpracovávat administrativní agendu.

3. 12. 2019 - 20. 12. 2019
7. 1. 2020 - 30. 1. 2020
4. 2. 2020 - 27. 2. 2020
2. 3. 2020 - 26. 3. 2020
Cíl kurzu Pro koho je kurz určen Termíny kurzu

Připravit se na práci na pozici Asistentka / Asistent. Naučit se organizovat chod sekretariátu, pracovat na počítači, vytvářet pracovní dokumenty, vést evidenci písemností, organizovat společenské akce, řešit pracovní konflikty. Získat základní znalosti z oblasti ekonomie.

Kurz je určen všem, kteří se chtějí naučit ovládat agendu související s vykonáváním profese Asistentka / Asistent. Je vhodný také pro ty, kteří si chtějí rozšířit pracovní kvalifikaci a získat Osvědčení o rekvalifikaci a Osvědčení o nové profesní kvalifikaci z oblasti administrativa.

2. 3. 2020 - 26. 3. 2020
Cíl kurzu Pro koho je kurz určen Termíny kurzu

Naučit se mluvit anglicky. Seznámit se s pracovní agendou pro pozici Asistentka / Asistent – organizace chodu sekretariátu, práce na počítači, tvorba písemností, organizace pracovních společenských akcí, komunikace. Získat Osvědčení o rekvalifikaci a Osvědčení o nové profesní kvalifikaci.

Pro všechny, kteří chtějí vykonávat profesi Asistentka / Asistent. A také pro ty, kteří se chtějí naučit mluvit anglicky. Vstupní předpoklad: Znalosti anglického jazyka na úrovni „falešný začátečník“.

Pro tento kurz nejsou zatím žádné termíny