Administrativní pracovník - Asistent/ka, Sekretář/ka - rekvalifikační kurz

Cena kurzu:
12 000 Kč-20 %
9 600 Kč
(Osvobozeno od DPH)
Vybrat termín a objednat

Tento kurz může být zdarma pro nezaměstnané
Jak kurz zdarma získat?

Akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy


Navštivte fotogalerii

Kurz získal akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MSMT-2034/2019-1/7) a autorizaci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro profesní kvalifikaci Asistentka / Asistent (kód 62-008-M), číslo autorizace 2013/66).

Cíle kurzu:

Získat znalosti a dovednosti potřebné pro práci v administrativě. Naučíte se pracovat s počítačem, vytvářet pracovní a obchodní písemnosti, organizovat chod kanceláře. Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o rekvalifikaci a Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Pro koho je kurz určen?

Kurz je určen ženám i mužům, kteří chtějí získat novou kvalifikaci pro obor administrativa, chtějí se naučit pracovat s počítačem a zpracovávat administrativní agendu.

Popis:

Aktuální nabídka:

Studium v kurzu je určeno pro:

 • Ženy i muže, kteří chtějí pracovat v oboru administrativa
 • Zájemce, kteří chtějí získat znalosti a dovednosti z oblastí – administrativa, práce s počítačem, tvorba obchodních a pracovních písemností, komunikace
 • Všechny, kteří chtějí získat novou kvalifikaci pro práci v oboru administrativa
 • Kurz je vhodný i pro začátečníky

Co se naučíte:

 • Pracovat na počítači v programech MS Word (psát texty), MS Excel (vytvářet tabulky) a MS PowerPoint (připravovat prezentace)
 • Pracovat s e-mailovou poštou
 • Používat datové schránky
 • Vytvářet pracovní a obchodní písemnosti
 • Vést evidenci pracovních písemností
 • Zajišťovat chod kanceláře / sekretariátu
 • Organizovat pracovní společenské akce
 • Ovládat komunikaci v pracovním prostředí (včetně složitějších situací – konflikt, vyjednávání)

Co dalšího získáte:

 • Zvýšíte svoji pracovní kvalifikaci – získáte Osvědčení rekvalifikaci a Osvědčení o profesní kvalifikaci
 • Naučíte se ovládat práci v oboru administrativa
 • Rozšíříte své dovednosti a znalosti
 • V průběhu studia může zdarma využívat e-learning, který Vám pomůže zopakovat si znalosti z výuky a připravit se do praxe i na závěrečnou zkoušku

Jaká témata kurz obsahuje:

1) Písemná komunikace

 • Tvorba a stylizace písemností
 • Formy písemností
 • Obchodní, personální písemnosti, vnitropodnikové písemnosti a právní písemnosti
 • PowerPoint
 • Sociální sítě
 • Datová schránka

2) Základy práce na počítači

 • MS Word (psaní textů)
 • MS Excel (tvorba tabulek)
 • MS PowerPoint (příprava prezentace)

3) Vedení administrativy – zvládat činnost v sekretariátu

 • Organizace sekretariátu
 • Základní činnosti sekretariátu
 • Kompetence asistentky
 • Osobnost asistentky

4) Komunikační dovednosti

 • Psychologie osobnosti.
 • Komunikace.
 • Argumentace.
 • Vyjednávání.
 • Asertivita.

5) Firemní procesy

 • Principy řízení organizace (organizační řády, rozdělení kompetencí v organizaci)
 • Obecné zásady firemní kultury a její aplikace
 • Povinnosti organizace v oblasti BOZP a PO vůči zaměstnancům
 • Zajišťování vybavení, vedení prostředků na drobné výdaje a jejich vyúčtování, zajišťování agendy cestovních náhrad

6) Společenské vystupování

 • Základní pravidla společenského kontaktu v pracovní prostředí
 • Společenské akce
 • Sebeprezetnace v rámci firmy

Studijní materiály:

E-learning:

 • Posluchači kurzu mají k dispozici zdarma e-learning.
 • Obsahuje materiály, které posluchačům umožní zopakovat si to nejdůležitější z výuky a také otestovat si znalosti získané v průběhu výuky.
 • Ovládání e-learningu je velmi jednoduché.
 • Používání e-learningu není pro posluchače povinné.

Osvědčení o absolvování kurzu:

Absolvent tohoto kurzu obdrží dvě osvědčení:

 • Osvědčení o získání profesní kvalifikace, které nahrazuje školní vzdělání v daném oboru. Toto osvědčení je veřejnou listinou stejně jako vysvědčení, výuční list nebo diplom a proto má celostátní platnost při prokazování dosažené kvalifikace u zaměstnavatele.
 • Osvědčení o absolvování akreditovaného rekvalifikačního kurzu.

Odborné zařazení kurzu:

 • Povolání: Administrativní pracovník. Akreditovaný vzdělávací program: Asistent/ka, sekretář/ka (PK; v rozsahu 80 hodin teoretické výuky). Odborný směr rekvalifikačního kurzu: Administrativa. Profesní kvalifikace: Asistent / Asistentka, Sekretář / Sekretářka.

Rozvrh:

 • Kurz probíhá 1 měsíc ve vybrané dny od 8:30 do 13:30 hodin

Délka kurzu:

 • 80 vyučovacích hodin

Oceňuji kvalitní skripta a příjemné prostředí. Se všemi lektory jsem byla spokojená - srozumitelný způsob výkladu, lidský přístup, ochota.

Kateřina Siváková, katerina.sivakova(zavinac)gmail.com

S výukou jsem naprosto spokojená. Náplň kurzu je podnětná a komplexní.

Jana Pospíchalová, janulinka.pospichalova(zavinac)seznam.cz

Kurz byl velmi přínosný. Všechny lektory hodnotím na jedničku.

Tomáš Langer, langer.t(zavinac)wakkenhat.cz

Rekvalifikační kurz "Administrativní pracovník" byl zabezpečen v souladu se vzdělávacím projektem a učebními osnovami. Průběh a výsledky kurzu lze hodnotit velice kladně. Kurz proběhl řádně a byl odborně veden. Účastníci pozitivně hodnotili úroveň kurzu a jeho přínos pro další odborné uplatnění.

Ministerstvo obrany České republiky, Agentra personalistiky Armády České republiky, Mgr. Dušan Drábek, správní rada odboru vzdělávání a rekvalifikace, rekvalifikace.acr(zavinac)army.cz

Cena kurzu

12 000 Kč-20 %
9 600 Kč (Osvobozeno od DPH)

Místo konání

Centrum služeb pro podnikání, Fügnerovo náměstí 1866/5, Praha 2 (5 minut od I. P. Pavlova a náměstí Míru, směr Nuselský most - mapa)

Termíny

 • 9. 9. 2021 - 30. 9. 2021  (8:30 - 13:30 hodin)
  ROZVRH: 9.9.2021 , 8:30 - 13:30 Vedení administrativy 10.9.2021 , 8:30 - 13:30 Firemní procesy 13.9.2021 , 8:30 - 13:30 Komunikační dovednosti 14.9.2021 , 8:30 - 13:30 Word 15.9.2021 , 8:30 - 13:30 Word 16.9.2021 , 8:30 - 13:30 Word 17.9.2021 , 8:30 - 13:30 Excel 20.9.2021 , 8:30 - 13:30 Excel 21.9.2021 , 8:30 - 13:30 Excel 22.9.2021 , 8:30 - 15:10 PowerPoint 23.9.2021 , 8:30 - 13:30 Písemná komunikace 24.9.2021 , 8:30 - 13:30 Písemná komunikace 29.9.2021 , 8:30 - 13:30 Společenské vystupování + Ekonomie 30.9.2021 , 8:30 - 10:00 Písemná komunikace 30.9.2021 , 10:00 - 13:30 Zakončení kurzu Objednat
   
 • 1. 10. 2021 - 27. 10. 2021  (8:30 - 13:30 hodin)
  ROZVRH: 1.10.2021 , 8:30 - 13:30 Vedení administrativy 6.10.2021 , 8:30 - 13:30 Komunikační dovednosti 7.10.2021 , 8:30 - 13:30 Word 8.10.2021 , 8:30 - 13:30 Word 11.10.2021 , 8:30 - 13:30 Word 12.10.2021 , 8:30 - 13:30 Excel 13.10.2021 , 8:30 - 13:30 Excel 14.10.2021 , 8:30 - 13:30 Excel 15.10.2021 , 8:30 - 13:30 PowerPoint 18.10.2021 , 8:30 - 13:30 Firemní procesy 22.10.2021 , 8:30 - 13:30 Společenské vystupování 25.10.2021 , 8:30 - 13:30 Písemná komunikace 26.10.2021 , 8:30 - 13:30 Písemná komunikace 27.10.2021 , 8:30 - 10:00 Písemná komunikace 27.10.2021 , 10:00 - 13:30 Zakončení kurzu Objednat
   
 • 3. 11. 2021 - 26. 11. 2021  (8:30 - 13:30 hodin)
  ROZVRH: 3.11.2021 , 8:30 - 13:30 Vedení administrativy 4.11.2021 , 8:30 - 13:30 Word 5.11.2021 , 8:30 - 13:30 Word 8.11.2021 , 8:30 - 13:30 Word 9.11.2021 , 8:30 - 13:30 Excel 10.11.2021 , 8:30 - 13:30 Excel 11.11.2021 , 8:30 - 13:30 Excel 12.11.2021 , 8:30 - 13:30 PowerPoint 15.11.2021 , 8:30 - 13:30 Komunikační dovednosti 16.11.2021 , 8:30 - 13:30 Firemní procesy 18.11.2021 , 8:30 - 13:30 Společenské vystupování 26.11.2021 , 8:30 - 10:00 Písemná komunikace 26.11.2021 , 10:00 - 13:30 Zakončení kurzu Objednat
   
 • 2. 12. 2021 - 21. 12. 2021  (8:30 - 13:30 hodin)
  ROZVRH: 2.12.2021 , 8:30 - 13:30 Word 3.12.2021 , 8:30 - 13:30 Word 6.12.2021 , 8:30 - 13:30 Word 7.12.2021 , 8:30 - 13:30 Excel 8.12.2021 , 8:30 - 13:30 Excel 9.12.2021 , 8:30 - 13:30 Excel 10.12.2021 , 8:30 - 13:30 PowerPoint 14.12.2021 , 8:30 - 13:30 Písemná komunikace 15.12.2021 , 8:30 - 13:30 Vedení administrativy 16.12.2021 , 8:30 - 13:30 Společenské vystupování 17.12.2021 , 8:30 - 13:30 Komunikační dovednosti 20.12.2021 , 8:30 - 13:30 Firemní procesy 21.12.2021 , 8:30 - 13:30 Písemná komunikace 21.12.2021 , 8:30 - 10:00 Písemná komunikace 21.12.2021 , 10:00 - 13:30 Zakončení kurzu Objednat