Daně - Specialista, DPH, DPPO, DPFO

studenti-nad-skripty-m

Naučíme Vás orientovat se v problematice daní. Přijďte si k nám rozšířit své znalosti a pracovní kvalifikaci.

Naše kurzy z oblasti daňové problematiky se zabývají – daní z přidané hodnoty, daní z příjmů právnických osob, daní z příjmů fyzických osob, daní silniční, majetkovými daněmi, smlouvami o zamezení dvojího zdanění a správou daní.

Můžete si vybrat kurzy, které se věnují jen jednotlivým tématům a nebo souhrnný rekvalifikační kurz, po jehož absolvování získáte Osvědčení o rekvalifikaci.

Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Naučit se postup, který je povinný pro OSVČ při evidenci příjmů a výdajů, při vytváření daňových přiznání. Seznámit se s daňovými zákony.

Všem, kteří se chtějí naučit vést daňové evidence a porozumět daním z příjmů, silniční dani a DPH. Zájemcům o rekvalifikace Daňová evidence.

27. 7. 2021 - 11. 8. 2021
25. 8. 2021 - 3. 9. 2021
23. 9. 2021 - 22. 10. 2021
22. 10. 2021 - 29. 11. 2021
24. 11. 2021 - 21. 12. 2021
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Online kurz Účetnictví a Daňový specialista Premium je připravený pro všechny, kteří se chtějí naučit celou oblast účetnictví a daňového specialisty.

Zájemcům, kteří během krátké doby chtějí proniknout do účetnictví od začátku pro účetní závěrku a zároveň chtějí znát daňovou problematiku.

13. 7. 2021 - 13. 8. 2021
15. 7. 2021 - 15. 9. 2021
20. 7. 2021 - 20. 8. 2021
22. 7. 2021 - 22. 9. 2021
27. 7. 2021 - 27. 8. 2021
a další termíny...
Daňový specialista - rekvalifikační kurz
Cena kurzu: 15 200 Kč bez DPH
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Orientovat se v daňové oblasti. Seznámit se s hlavními daňovými předpisy, s problematikou DPPO, DPFO, DPH, s oblastí majetkových daní, daní převodových, silničních a spotřebních. Získat osvědčení o rekvalifikaci.

Účetním, ekonomům a ostatním, kteří si chtějí rozšířit znalosti daňové problematiky – DPH, DPPO, DPFO, silniční daň a ostatní daně. Zájemcům, kteří chtějí získat rekvalifikaci v oblasti daňové problematiky.

1. 10. 2021 - 30. 11. 2021
Účetnictví a Daňový specialista Premium
Cena kurzu: 23 600 Kč bez DPH
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Naučit se ovládat oblast účetnictví a daní. Dokázat samostatně účtovat. Pochopit daňovou soustavu. Seznámit se s související legislativou.

Všem, kteří chtějí získat celkový přehled z oblasti účetnictví a daní a chtějí se naučit propojit tyto dvě oblasti v praxi.

7. 4. 2021 - 30. 11. 2021
3. 5. 2021 - 30. 11. 2021
1. 6. 2021 - 30. 11. 2021
7. 9. 2021 - 30. 11. 2021
Daně - základy pro praxi
Cena kurzu: 4 500 Kč bez DPH
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Naučit se orientovat v základech daňové soustavy ČR.

Všem, kteří se chtějí seznámit se základy daňové problematiky.

27. 7. 2021 - 29. 7. 2021
25. 8. 2021 - 27. 8. 2021
23. 9. 2021 - 29. 10. 2021
22. 10. 2021 - 26. 10. 2021
24. 11. 2021 - 26. 11. 2021
DPH pro praxi
Cena kurzu: 5 000 Kč bez DPH
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Získat přehled o povinnostech vyplývajících ze zákona o DPH. Seznámit se se současnými aktualitami.

Pro všechny, kteří chtějí rozšířit své znalosti DPH.

10. 11. 2021 - 26. 11. 2021
Daň z příjmů fyzických osob
Cena kurzu: 4 000 Kč bez DPH
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Osvojit si daň z příjmů fyzických osob.

Všem, kteří se chtějí naučit pravidla, principy a postupy při zpracování daně z příjmů fyzických osob.

5. 10. 2021 - 12. 10. 2021
Daň z příjmů právnických osob
Cena kurzu: 5 000 Kč bez DPH
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Osvojit si daň z příjmů právnických osob.

Všem, kteří se chtějí naučit pravidla, principy a postupy při zpracování daně z příjmů právnických osob.

13. 10. 2021 - 4. 11. 2021