Kurzy Daně

studenti-nad-skripty-mNaučíme Vás orientovat se v problematice daní. Přijďte si k nám rozšířit své znalosti a pracovní kvalifikaci.

Naše kurzy z oblasti daňové problematiky se zabývají – daní z přidané hodnoty, daní z příjmů právnických osob, daní z příjmů fyzických osob, daní silniční, majetkovými daněmi, smlouvami o zamezení dvojího zdanění a správou daní.

Můžete si vybrat kurzy, které se věnují jen jednotlivým tématům a nebo souhrnný rekvalifikační kurz, po jehož absolvování získáte Osvědčení o rekvalifikaci.

Daně - základy pro praxi
Cena kurzu: 4 500 Kč bez DPH
Cíl kurzu Pro koho je kurz určen Termíny kurzu

Naučit se orientovat v základech daňové soustavy ČR.

Všem, kteří se chtějí seznámit se základy daňové problematiky.

27. 1. 2020 - 29. 1. 2020
27. 1. 2020 - 29. 1. 2020
25. 2. 2020 - 27. 2. 2020
25. 2. 2020 - 27. 2. 2020
23. 3. 2020 - 25. 3. 2020
a další termíny...
DPH pro praxi
Cena kurzu: 5 000 Kč bez DPH
Cíl kurzu Pro koho je kurz určen Termíny kurzu

Získat přehled o povinnostech vyplývajících ze zákona o DPH. Seznámit se se současnými aktualitami.

Pro všechny, kteří chtějí rozšířit své znalosti DPH.

21. 4. 2020 - 30. 4. 2020
26. 5. 2020 - 11. 6. 2020
Cíl kurzu Pro koho je kurz určen Termíny kurzu

Naučit se ovládat účetní agendu a daňovou evidenci. Dokázat samostatně účtovat. Pochopit základy daní. Seznámit se s související legislativou. Získat osvědčení o rekvalifikaci z oboru účetnictví.

Všem, kteří se chtějí naučit používat v praxi účetnictví a daňovou evidenci. Zájemcům o rekvalifikaci v této oblasti.

1. 11. 2019 - 7. 2. 2020
6. 1. 2020 - 7. 2. 2020
6. 1. 2020 - 7. 2. 2020
10. 1. 2020 - 6. 4. 2020
31. 1. 2020 - 3. 6. 2020
a další termíny...
Účetnictví a Daňový specialista Premium
Cena kurzu: 23 600 Kč bez DPH
Cíl kurzu Pro koho je kurz určen Termíny kurzu

Naučit se ovládat oblast účetnictví a daní. Dokázat samostatně účtovat. Pochopit daňovou soustavu. Seznámit se s související legislativou.

Všem, kteří chtějí získat celkový přehled z oblasti účetnictví a daní a chtějí se naučit propojit tyto dvě oblasti v praxi.

4. 2. 2020 - 5. 5. 2020
2. 3. 2020 - 12. 6. 2020
Daňový specialista - rekvalifikační kurz
Cena kurzu: 15 200 Kč bez DPH
Cíl kurzu Pro koho je kurz určen Termíny kurzu

Orientovat se v daňové oblasti. Seznámit se s hlavními daňovými předpisy, s problematikou DPPO, DPFO, DPH, s oblastí majetkových daní, daní převodových, silničních a spotřebních. Získat osvědčení o rekvalifikaci.

Účetním, ekonomům a ostatním, kteří si chtějí rozšířit znalosti daňové problematiky – DPH, DPPO, DPFO, silniční daň a ostatní daně. Zájemcům, kteří chtějí získat rekvalifikaci v oblasti daňové problematiky.

18. 3. 2020 - 5. 5. 2020
20. 4. 2020 - 12. 6. 2020
Cíl kurzu Pro koho je kurz určen Termíny kurzu

Naučit se postup, který je povinný pro OSVČ při evidenci příjmů a výdajů, při vytváření daňových přiznání. Seznámit se s daňovými zákony. Získat osvědčení o rekvalifikaci.

Všem, kteří se chtějí seznámit s problematikou daňové evidence.

27. 1. 2020 - 7. 2. 2020
27. 1. 2020 - 7. 2. 2020
25. 2. 2020 - 5. 3. 2020
25. 2. 2020 - 5. 3. 2020
23. 3. 2020 - 6. 4. 2020
a další termíny...
Daň z příjmů právnických osob
Cena kurzu: 5 000 Kč bez DPH
Cíl kurzu Pro koho je kurz určen Termíny kurzu

Osvojit si daň z příjmů právnických osob.

Všem, kteří se chtějí naučit pravidla, principy a postupy při zpracování daně z příjmů právnických osob.

8. 4. 2020 - 20. 4. 2020
13. 5. 2020 - 25. 5. 2020