Daně - Specialista, DPH, DPPO, DPFO

studenti-nad-skripty-mBEZPEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ – Do června 2021 (dále dle vládního nařízení) budou rekvalifikační kurzy a přednášky probíhat ONLINE formou živého vysílání.

Naši lektoři pro Vás budou přednášet, Vy můžete poslouchat, ptát se. Můžete se naučit spoustu nových věcí, nový obor, novou profesi. Přednášky nahráváme a Vy se k nim můžete později vracet. Náš studijní online systém je velmi jednoduchý, vše Vás naučíme. Jsme připraveni podat Vám pomocnou ruku :-)

Naučíme Vás orientovat se v problematice daní. Přijďte si k nám rozšířit své znalosti a pracovní kvalifikaci.

Naše kurzy z oblasti daňové problematiky se zabývají – daní z přidané hodnoty, daní z příjmů právnických osob, daní z příjmů fyzických osob, daní silniční, majetkovými daněmi, smlouvami o zamezení dvojího zdanění a správou daní.

Můžete si vybrat kurzy, které se věnují jen jednotlivým tématům a nebo souhrnný rekvalifikační kurz, po jehož absolvování získáte Osvědčení o rekvalifikaci.

Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Naučit se postup, který je povinný pro OSVČ při evidenci příjmů a výdajů, při vytváření daňových přiznání. Seznámit se s daňovými zákony.

Všem, kteří se chtějí naučit vést daňové evidence a porozumět daním z příjmů, silniční dani a DPH. Zájemcům o rekvalifikace Daňová evidence.

22. 3. 2021 - 12. 4. 2021
26. 4. 2021 - 5. 5. 2021
24. 5. 2021 - 3. 6. 2021
21. 6. 2021 - 29. 6. 2021
27. 7. 2021 - 11. 8. 2021
a další termíny...
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Online kurz Účetnictví a Daňový specialista Premium je připravený pro všechny, kteří se chtějí naučit celou oblast účetnictví a daňového specialisty.

Zájemcům, kteří během krátké doby chtějí proniknout do účetnictví od začátku pro účetní závěrku a zároveň chtějí znát daňovou problematiku.

1. 4. 2021 - 25. 5. 2021
1. 4. 2021 - 1. 6. 2021
6. 4. 2021 - 6. 5. 2021
8. 4. 2021 - 8. 6. 2021
13. 4. 2021 - 13. 5. 2021
a další termíny...
Daňový specialista - rekvalifikační kurz
Cena kurzu: 15 200 Kč bez DPH
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Orientovat se v daňové oblasti. Seznámit se s hlavními daňovými předpisy, s problematikou DPPO, DPFO, DPH, s oblastí majetkových daní, daní převodových, silničních a spotřebních. Získat osvědčení o rekvalifikaci.

Účetním, ekonomům a ostatním, kteří si chtějí rozšířit znalosti daňové problematiky – DPH, DPPO, DPFO, silniční daň a ostatní daně. Zájemcům, kteří chtějí získat rekvalifikaci v oblasti daňové problematiky.

6. 4. 2021 - 2. 6. 2021
14. 4. 2021 - 2. 6. 2021
1. 10. 2021 - 30. 11. 2021
Účetnictví a Daňový specialista Premium
Cena kurzu: 23 600 Kč bez DPH
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Naučit se ovládat oblast účetnictví a daní. Dokázat samostatně účtovat. Pochopit daňovou soustavu. Seznámit se s související legislativou.

Všem, kteří chtějí získat celkový přehled z oblasti účetnictví a daní a chtějí se naučit propojit tyto dvě oblasti v praxi.

4. 1. 2021 - 27. 4. 2021
1. 3. 2021 - 2. 6. 2021
7. 4. 2021 - 30. 11. 2021
3. 5. 2021 - 30. 11. 2021
1. 6. 2021 - 30. 11. 2021
Daně - základy pro praxi
Cena kurzu: 4 500 Kč bez DPH
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Naučit se orientovat v základech daňové soustavy ČR.

Všem, kteří se chtějí seznámit se základy daňové problematiky.

26. 4. 2021 - 28. 4. 2021
26. 4. 2021 - 28. 4. 2021
24. 5. 2021 - 26. 5. 2021
24. 5. 2021 - 26. 5. 2021
21. 6. 2021 - 23. 6. 2021
a další termíny...
DPH pro praxi
Cena kurzu: 5 000 Kč bez DPH
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Získat přehled o povinnostech vyplývajících ze zákona o DPH. Seznámit se se současnými aktualitami.

Pro všechny, kteří chtějí rozšířit své znalosti DPH.

17. 5. 2021 - 27. 5. 2021
10. 11. 2021 - 26. 11. 2021
Daň z příjmů fyzických osob
Cena kurzu: 4 000 Kč bez DPH
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Osvojit si daň z příjmů fyzických osob.

Všem, kteří se chtějí naučit pravidla, principy a postupy při zpracování daně z příjmů fyzických osob.

15. 4. 2021 - 22. 4. 2021
5. 10. 2021 - 12. 10. 2021
Daň z příjmů právnických osob
Cena kurzu: 5 000 Kč bez DPH
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Osvojit si daň z příjmů právnických osob.

Všem, kteří se chtějí naučit pravidla, principy a postupy při zpracování daně z příjmů právnických osob.

26. 4. 2021 - 12. 5. 2021
13. 10. 2021 - 4. 11. 2021