Rekvalifikační kurzy

Video - rekvalifikační kurzy

Shlédněte naše video
Představení rekvalifikačních kurzů

Rekvalifikační kurzy jsou příležitostí pro všechny, kteří se chtějí naučit novou profesi. Poskytnou Vám intenzivní krátkodobé studium, po jehož ukončení získáte Osvědčení o rekvalifikaci nebo Osvědčení o profesní kvalifikaci.

Rekvalifikační kurzy jsou vhodné pro ty, kteří si chtějí rozšířit své znalosti a dovednosti, naučit se pracovat v novém oboru a také pro ty, kteří již mají v daném oboru praxi a potřebují si doplnit vzdělání a získat Osvědčení.

Využijte výhody – v těchto dnech probíhá akce, v rámci které můžete rekvalifikační kurz získat za cenu nižší o 20%.

Nezaměstnaní, vedeni na úřadu práce, mají možnost získat rekvalifikační kurz zdarma.

Sleva na rekvalifikační kurzy

Cíl kurzu Pro koho je kurz určen Termíny kurzu

Naučit se ovládat oblasti – reklama, marketing, komunikace. Získat Osvědčení o profesní kvalifikaci „Specialista marketingu“.

Pro všechny, kteří chtějí získat znalosti z oblastí marketing, reklama, komunikace a obdržet Osvědčení o nové profesní kvalifikaci v oboru marketing.
Kurz je vhodný pro začátečníky i pro ty, kteří již mají zkušenosti z uvedených oborů a potřebují si doplnit vzdělání včetně závěrečného Osvědčení.

1. 10. 2020 - 16. 11. 2020
Cíl kurzu Pro koho je kurz určen Termíny kurzu

Naučit se ovládat oblasti – reklama, marketing, komunikace. Naučit se používat obchodní angličtinu. Obdržet Osvědčení o profesní kvalifikaci „Specialista marketingu“.

Pro všechny, kteří chtějí získat znalosti z oblastí marketing, reklama, komunikace. Pro ty, kteří chtějí obdržet Osvědčení o nové profesní kvalifikaci v oboru marketing. Pro výuku obchodní angličtiny je nezbytná znalost angličtiny na úrovni mírně pokročilý.

1. 10. 2020 - 16. 11. 2020
Cíl kurzu Pro koho je kurz určen Termíny kurzu

Získat znalosti a dovednosti potřebné pro práci v administrativě. Naučíte se pracovat s počítačem, vytvářet pracovní a obchodní písemnosti, organizovat chod kanceláře. Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o rekvalifikaci a Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Kurz je určen ženám i mužům, kteří chtějí získat novou kvalifikaci pro obor administrativa, chtějí se naučit pracovat s počítačem a zpracovávat administrativní agendu.

3. 8. 2020 - 19. 8. 2020
8. 9. 2020 - 29. 9. 2020
5. 10. 2020 - 29. 10. 2020
2. 11. 2020 - 26. 11. 2020
2. 11. 2020 - 17. 12. 2020
Cíl kurzu Pro koho je kurz určen Termíny kurzu

Naučit se ovládat účetní agendu a daňovou evidenci. Dokázat samostatně účtovat. Pochopit základy daní. Seznámit se s související legislativou. Získat osvědčení o rekvalifikaci z oboru účetnictví.

Všem, kteří se chtějí naučit používat v praxi účetnictví a daňovou evidenci. Zájemcům o rekvalifikaci v této oblasti.

7. 7. 2020 - 5. 8. 2020
7. 7. 2020 - 5. 8. 2020
5. 8. 2020 - 31. 8. 2020
5. 8. 2020 - 31. 8. 2020
7. 9. 2020 - 7. 10. 2020
a další termíny...
Cíl kurzu Pro koho je kurz určen Termíny kurzu

Porozumět účetnictví, naučit se zpracovávat celou účetní agendu, orientovat se v daňové soustavě. Naučit se používat účetní termíny v anglickém jazyce.

Pro všechny, kteří se chtějí naučit ovládat účetní agendu, pochopit základy daňové problematiky a zároveň se chtějí naučit používat anglickou účetní terminologii. Vstupní podmínkou je základní znalost angličtiny.

Pro tento kurz nejsou zatím žádné termíny
Cíl kurzu Pro koho je kurz určen Termíny kurzu

Získat znalosti a dovednosti potřebné pro vykonávání manažerské profese. Naučit se používat obchodní angličtinu. Získat Osvědčení o rekvalifikaci v oboru management.

Kurz je určen všem, kteří chtějí rozšiřovat své znalosti z oblastí – komunikace, psychologie, personální management, manažerské účetnictví, marketing, ekonomie, právo, obchodní angličtina…

1. 10. 2020 - 25. 11. 2020
5. 11. 2020 - 17. 12. 2020
Cíl kurzu Pro koho je kurz určen Termíny kurzu

Zahájit nebo připravit na podnikatelskou činnost.
Vypracovat jednoduchý podnikatelský záměr a finanční plán.
Naučit se ovládat obchodní angličtinu.

Zájemcům o podnikání, kteří chtějí získat co nejvíce informací z různých oblastí podnikatelských aktivit.

1. 10. 2020 - 27. 11. 2020
Účetnictví a Daňový specialista Premium
Cena kurzu: 23 600 Kč bez DPH
Cíl kurzu Pro koho je kurz určen Termíny kurzu

Naučit se ovládat oblast účetnictví a daní. Dokázat samostatně účtovat. Pochopit daňovou soustavu. Seznámit se s související legislativou.

Všem, kteří chtějí získat celkový přehled z oblasti účetnictví a daní a chtějí se naučit propojit tyto dvě oblasti v praxi.

7. 9. 2020 - 12. 11. 2020
7. 9. 2020 - 18. 12. 2020
Management pro praxi - rekvalifikační kurz
Cena kurzu: 14 400 Kč bez DPH
Cíl kurzu Pro koho je kurz určen Termíny kurzu

Rozvíjet své manažerské dovednosti. Získat znalosti z oblastí, které jsou nezbytné pro výkon manažerské profese – komunikace, personální management, psychologie, ekonomie, právo, manažerské účetnictví, marketing…

Všem, kteří chtějí rozvíjet své znalosti a dovednosti z oblasti managementu. Zájemcům, kteří chtějí získat Osvědčení o nové kvalifikaci v oboru management.

1. 10. 2020 - 25. 11. 2020
4. 11. 2020 - 17. 12. 2020
Cíl kurzu Pro koho je kurz určen Termíny kurzu

Seznámit se s počítačem a naučit se s ním pracovat – naučit se psát texty, vytvářet tabulky a vkládat do nich jednoduché vzorce.
Kurz je rekvalifikační, absolventi získají osvědčení o rekvalifikaci.

Zájemcům, kteří chtějí pracovat na počítači. Nezbytná je minimálně znalost klávesnice.

4. 8. 2020 - 12. 8. 2020
7. 9. 2020 - 17. 9. 2020
2. 10. 2020 - 14. 10. 2020
2. 11. 2020 - 16. 11. 2020
1. 12. 2020 - 9. 12. 2020
Základy podnikání - rekvalifikační kurz
Cena kurzu: 12 000 Kč bez DPH
Cíl kurzu Pro koho je kurz určen Termíny kurzu

Zahájit nebo připravit na podnikatelskou činnost.
Vypracovat jednoduchý podnikatelský záměr a finanční plán.
Vyhnout se začátečnickým chybám, případně je napravit.
Přehodnotit stávající podnikání a dát mu nový směr.

Zájemcům o podnikání, kteří chtějí získat co nejvíce informací z různých oblastí podnikatelských aktivit.

1. 10. 2020 - 27. 11. 2020
4. 11. 2020 - 14. 12. 2020
Cíl kurzu Pro koho je kurz určen Termíny kurzu

Naučit se rozumět účetnictví. Osvojit si účetní agendu od základů až po sestavení účetní závěrky. Dokázat samostatně účtovat. Pochopit základy daní. Seznámit se s související legislativou. Získat Osvědčení o rekvalifikaci z oboru účetnictví.

Všem, kteří se chtějí naučit ovládat účetnictví v praxi, případně si chtějí znalosti účetnictví připomenout. Zájemcům o rekvalifikaci v oboru účetnictví.

5. 8. 2020 - 26. 8. 2020
5. 8. 2020 - 26. 8. 2020
7. 9. 2020 - 30. 9. 2020
7. 9. 2020 - 30. 9. 2020
13. 9. 2020 - 20. 12. 2020
a další termíny...
Cíl kurzu Pro koho je kurz určen Termíny kurzu

Naučit se ovládat účetnictví od úplných základů až po účetní uzávěrku. Seznámit se s účetní legislativou, daňovou problematikou a daňovou evidencí. Procvičit si získané znalosti na praktických příkladech. Naučit se pracovat s účetním programem POHODA. Získat osvědčení o rekvalifikaci.

Všem, kteří se chtějí naučit ovládat účetnictví a jeho zpracování v počítačovém systému POHODA. Zájemcům o rekvalifikaci v oblasti účetnictví.

7. 7. 2020 - 19. 8. 2020
7. 7. 2020 - 19. 8. 2020
5. 8. 2020 - 9. 9. 2020
5. 8. 2020 - 9. 9. 2020
7. 9. 2020 - 22. 10. 2020
a další termíny...
Daňový specialista - rekvalifikační kurz
Cena kurzu: 15 200 Kč bez DPH
Cíl kurzu Pro koho je kurz určen Termíny kurzu

Orientovat se v daňové oblasti. Seznámit se s hlavními daňovými předpisy, s problematikou DPPO, DPFO, DPH, s oblastí majetkových daní, daní převodových, silničních a spotřebních. Získat osvědčení o rekvalifikaci.

Účetním, ekonomům a ostatním, kteří si chtějí rozšířit znalosti daňové problematiky – DPH, DPPO, DPFO, silniční daň a ostatní daně. Zájemcům, kteří chtějí získat rekvalifikaci v oblasti daňové problematiky.

26. 9. 2020 - 18. 12. 2020
1. 10. 2020 - 12. 11. 2020
Cíl kurzu Pro koho je kurz určen Termíny kurzu

Naučit se postup, který je povinný pro OSVČ při evidenci příjmů a výdajů, při vytváření daňových přiznání. Seznámit se s daňovými zákony. Získat osvědčení o rekvalifikaci.

Všem, kteří se chtějí seznámit s problematikou daňové evidence.

22. 7. 2020 - 5. 8. 2020
20. 8. 2020 - 31. 8. 2020
23. 9. 2020 - 7. 10. 2020
23. 10. 2020 - 6. 11. 2020
23. 10. 2020 - 6. 11. 2020
Cíl kurzu Pro koho je kurz určen Termíny kurzu

Naučit se agendu mzdového účetnictví – od uzavření pracovního poměru až po výpočet, zaúčtování a výplatu mezd. Orientovat se v oblasti pracovního práva a v dalších souvisejících oblastech. Získat osvědčení o rekvalifikaci.

Všem, kteří chtějí získat rekvalifikaci v oblast mezd.
Všem, kteří se zajímají o mzdové účetnictví, pracovně právní vztahy, sociální a zdravotní pojištění a chtějí si v této oblasti doplnit znalosti.

10. 8. 2020 - 25. 8. 2020
7. 9. 2020 - 30. 9. 2020
5. 10. 2020 - 30. 10. 2020
3. 11. 2020 - 30. 11. 2020
1. 12. 2020 - 18. 12. 2020
Cíl kurzu Pro koho je kurz určen Termíny kurzu

Naučit se ovládat celou problematiku mzdového účetnictví včetně jejího zpracování ve mzdovém počítačovém programu POHODA. Získat osvědčení o rekvalifikaci z oboru mzdové účetnictví.

Pro všechny, kteří se chtějí naučit nebo si pouze připomenout agendu mzdového účetnictví. Zájemcům o rekvalifikaci v tomto oboru.

7. 9. 2020 - 30. 9. 2020
5. 10. 2020 - 30. 10. 2020
3. 11. 2020 - 30. 11. 2020
Cíl kurzu Pro koho je kurz určen Termíny kurzu

Získat znalosti a dovednosti potřebné pro práci v oboru personalistika. Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o rekvalifikaci a Osvědčení o získání profesní kvalifikace „Personalista“.

Pro všechny, kteří chtějí získat znalosti z oblasti personalistiky a obdržet Osvědčení o nové profesní kvalifikaci v oboru personalistika.

1. 10. 2020 - 26. 11. 2020
5. 11. 2020 - 18. 12. 2020