Rekvalifikace PREZENČNĚ

Naše kurzy a jejich výhody

Rekvalifikační kurzy jsou příležitostí pro všechny, kteří se chtějí naučit novou profesi. Poskytnou Vám intenzivní krátkodobé studium, po jehož ukončení získáte Osvědčení o rekvalifikaci nebo Osvědčení o profesní kvalifikaci.

Rekvalifikační kurzy jsou vhodné pro ty, kteří si chtějí rozšířit své znalosti a dovednosti, naučit se pracovat v novém oboru a také pro ty, kteří již mají v daném oboru praxi a potřebují si doplnit vzdělání a získat Osvědčení.

Využijte výhody – v těchto dnech probíhá akce, v rámci které můžete rekvalifikační kurz získat za cenu nižší o 20%.

Nezaměstnaní, vedeni na úřadu práce, mají možnost získat rekvalifikační kurz zdarma.

Sleva na rekvalifikační kurzy

Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Osvojit si účetní agendu od základů až po sestavení účetní závěrky. Pochopit základy daní. Seznámit se s aktuální legislativou. Procvičovat na příkladech.

Všem, kteří se chtějí naučit ovládat účetnictví v praxi, případně si chtějí znalosti účetnictví připomenout. Zájemcům o rekvalifikaci v oboru účetnictví.

5. 9. 2023 - 29. 9. 2023
15. 9. 2023 - 2. 12. 2023
17. 9. 2023 - 17. 12. 2023
2. 10. 2023 - 25. 10. 2023
15. 10. 2023 - 18. 2. 2024
a další termíny...
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Ovládat účetní agendu od základů po účetní závěrku a naučit se vést daňovou evidenci. Pochopit základy daní. Seznámit se s aktuální legislativou.

Všem, kteří se chtějí naučit používat v praxi účetnictví a daňovou evidenci. Zájemcům o rekvalifikaci v oblasti Účetnictví a daňová evidence.

5. 9. 2023 - 5. 10. 2023
15. 9. 2023 - 13. 1. 2024
17. 9. 2023 - 21. 1. 2024
2. 10. 2023 - 2. 11. 2023
15. 10. 2023 - 3. 3. 2024
a další termíny...
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Naučit se účtovat od základů až po účetní závěrku. Rozumět daňové evidenci, procvičovat na příkladech z praxe a účtovat v účetním programu.

Všem, koho účetnictví, daňová evidence a související daně zajímají. Nové znalosti chtějí prověřit na účetním programu. Přejí si Osvědčení o rekvalifikaci.

5. 9. 2023 - 20. 10. 2023
15. 9. 2023 - 24. 2. 2024
17. 9. 2023 - 25. 2. 2024
2. 10. 2023 - 21. 11. 2023
15. 10. 2023 - 24. 3. 2024
a další termíny...
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Naučit se postup, který je povinný pro OSVČ při evidenci příjmů a výdajů, při vytváření daňových přiznání. Seznámit se s daňovými zákony.

Všem, kteří se chtějí naučit vést daňové evidence a porozumět daním z příjmů, silniční dani a DPH. Zájemcům o rekvalifikace Daňová evidence.

21. 9. 2023 - 5. 10. 2023
22. 11. 2023 - 30. 11. 2023
13. 12. 2023 - 4. 1. 2024
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Osvojit si mzdové účetnictví – uzavření a ukončení pracovního poměru, odměňování, zákoník práce, sociální, zdravotní a důchodové pojištění.

Zájemcům o mzdové účetnictví, účetním, personalistům, manažerům. Těm, kteří chtějí získat rekvalifikaci v oboru mzdové účetnictví.

4. 9. 2023 - 29. 9. 2023
2. 10. 2023 - 31. 10. 2023
1. 11. 2023 - 30. 11. 2023
1. 12. 2023 - 19. 12. 2023
5. 2. 2024 - 27. 2. 2024
a další termíny...
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Naučit se mzdové účetnictví a umět ho zpracovat ve mzdovém programu. Pochopit související postupy a předpisy. Orientovat se v odměňování a pojištění.

Zájemcům o mzdovou agendu a mzdový program. Účetním, personalistům, manažerům. Všem, teří chtějí získat Osvědčení o rekvalifikaci.

4. 9. 2023 - 29. 9. 2023
2. 10. 2023 - 31. 10. 2023
1. 11. 2023 - 30. 11. 2023
1. 12. 2023 - 10. 1. 2024
5. 2. 2024 - 27. 2. 2024
a další termíny...
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Získat znalosti z oblastí – personální management, ekonomie, pracovní a obchodní právo, vzdělávání, řízení, hodnocení, motivace, mzdy a odměňování.

Zájemcům o personalistiku, mzdovým účetním, manažerům, podnikatelům. Těm, kteří chtějí kombinovat studium s lektory se samostudiem.

25. 9. 2023 - 31. 10. 2023
30. 10. 2023 - 30. 11. 2023
20. 11. 2023 - 19. 12. 2023
5. 1. 2024 - 29. 2. 2024
21. 2. 2024 - 28. 3. 2024
a další termíny...
Daňový specialista - rekvalifikační kurz
Cena kurzu: 20 000 Kč bez DPH
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Orientovat se v daňové oblasti. Seznámit se s hlavními daňovými předpisy, s problematikou DPPO, DPFO, DPH, s oblastí majetkových daní, daní převodových, silničních a spotřebních. Získat osvědčení o rekvalifikaci.

Účetním, ekonomům a ostatním, kteří si chtějí rozšířit znalosti daňové problematiky – DPH, DPPO, DPFO, silniční daň a ostatní daně. Zájemcům, kteří chtějí získat rekvalifikaci v oblasti daňové problematiky.

6. 10. 2023 - 30. 11. 2023
Účetnictví a Daňový specialista Premium
Cena kurzu: 26 000 Kč bez DPH
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Naučit se ovládat oblast účetnictví a daní. Dokázat samostatně účtovat. Pochopit daňovou soustavu. Seznámit se s související legislativou.

Všem, kteří chtějí získat celkový přehled z oblasti účetnictví a daní a chtějí se naučit propojit tyto dvě oblasti v praxi.

8. 8. 2023 - 30. 11. 2023
5. 9. 2023 - 30. 11. 2023
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Získat znalosti a dovednosti potřebné pro práci v administrativě. Naučíte se pracovat s počítačem, vytvářet pracovní a obchodní písemnosti, organizovat chod kanceláře. Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o rekvalifikaci a Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Kurz je určen ženám i mužům, kteří chtějí získat novou kvalifikaci pro obor administrativa, chtějí se naučit pracovat s počítačem a zpracovávat administrativní agendu.

7. 9. 2023 - 26. 9. 2023
27. 9. 2023 - 13. 10. 2023
1. 11. 2023 - 28. 11. 2023
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Seznámit se s počítačem a naučit se s ním pracovat – naučit se psát texty, vytvářet tabulky a vkládat do nich jednoduché vzorce.
Kurz je rekvalifikační, absolventi získají osvědčení o rekvalifikaci.

Zájemcům, kteří chtějí pracovat na počítači. Nezbytná je minimálně znalost klávesnice.

11. 9. 2023 - 22. 9. 2023
3. 10. 2023 - 10. 10. 2023
2. 11. 2023 - 13. 11. 2023