Rekvalifikační kurzy - Živé vysílání + Záznam

BEZPEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ – Do června 2021 (dále dle vládního nařízení) budou rekvalifikační kurzy a přednášky probíhat ONLINE formou živého vysílání.

Naši lektoři pro Vás budou přednášet, Vy můžete poslouchat, ptát se. Můžete se naučit spoustu nových věcí, nový obor, novou profesi. Přednášky nahráváme a Vy se k nim můžete později vracet. Náš studijní online systém je velmi jednoduchý, vše Vás naučíme. Jsme připraveni podat Vám pomocnou ruku :-)

Rekvalifikační kurzy jsou příležitostí pro všechny, kteří se chtějí naučit novou profesi. Poskytnou Vám intenzivní krátkodobé studium, po jehož ukončení získáte Osvědčení o rekvalifikaci nebo Osvědčení o profesní kvalifikaci.

Rekvalifikační kurzy jsou vhodné pro ty, kteří si chtějí rozšířit své znalosti a dovednosti, naučit se pracovat v novém oboru a také pro ty, kteří již mají v daném oboru praxi a potřebují si doplnit vzdělání a získat Osvědčení.

Využijte výhody – v těchto dnech probíhá akce, v rámci které můžete rekvalifikační kurz získat za cenu nižší o 20%.

Nezaměstnaní, vedeni na úřadu práce, mají možnost získat rekvalifikační kurz zdarma.

Sleva na rekvalifikační kurzy

Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Osvojit si účetní agendu od základů až po sestavení účetní závěrky. Pochopit základy daní. Seznámit se s aktuální legislativou. Procvičovat na příkladech.

Všem, kteří se chtějí naučit ovládat účetnictví v praxi, případně si chtějí znalosti účetnictví připomenout. Zájemcům o rekvalifikaci v oboru účetnictví.

5. 3. 2021 - 29. 5. 2021
9. 4. 2021 - 26. 6. 2021
3. 5. 2021 - 28. 5. 2021
1. 6. 2021 - 23. 6. 2021
8. 7. 2021 - 30. 7. 2021
a další termíny...
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Ovládat účetní agendu od základů po účetní závěrku a naučit se vést daňovou evidenci. Pochopit základy daní. Seznámit se s aktuální legislativou.

Všem, kteří se chtějí naučit používat v praxi účetnictví a daňovou evidenci. Zájemcům o rekvalifikaci v oblasti Účetnictví a daňová evidence.

5. 3. 2021 - 3. 6. 2021
9. 4. 2021 - 29. 6. 2021
3. 5. 2021 - 3. 6. 2021
1. 6. 2021 - 29. 6. 2021
8. 7. 2021 - 11. 8. 2021
a další termíny...
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Porozumět účetnictví, naučit se zpracovávat celou účetní agendu, orientovat se v daňové soustavě. Naučit se používat účetní termíny v anglickém jazyce.

Pro všechny, kteří se chtějí naučit ovládat účetní agendu, pochopit základy daňové problematiky a osvojit si používání anglické účetní terminologie.

7. 4. 2021 - 17. 5. 2021
3. 5. 2021 - 28. 5. 2021
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Naučit se účtovat od základů až po účetní závěrku. Rozumět daňové evidenci, procvičovat na příkladech z praxe a účtovat v účetním programu.

Všem, koho účetnictví, daňová evidence a související daně zajímají. Nové znalosti chtějí prověřit na účetním programu. Přejí si Osvědčení o rekvalifikaci.

5. 3. 2021 - 16. 6. 2021
7. 4. 2021 - 24. 5. 2021
9. 4. 2021 - 27. 7. 2021
3. 5. 2021 - 16. 6. 2021
1. 6. 2021 - 27. 7. 2021
a další termíny...
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Naučit se postup, který je povinný pro OSVČ při evidenci příjmů a výdajů, při vytváření daňových přiznání. Seznámit se s daňovými zákony.

Všem, kteří se chtějí naučit vést daňové evidence a porozumět daním z příjmů, silniční dani a DPH. Zájemcům o rekvalifikace Daňová evidence.

24. 5. 2021 - 3. 6. 2021
21. 6. 2021 - 29. 6. 2021
27. 7. 2021 - 11. 8. 2021
25. 8. 2021 - 3. 9. 2021
23. 9. 2021 - 22. 10. 2021
a další termíny...
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Osvojit si mzdové účetnictví – uzavření a ukončení pracovního poměru, odměňování, zákoník práce, sociální, zdravotní a důchodové pojištění.

Zájemcům o mzdové účetnictví, účetním, personalistům, manažerům. Těm, kteří chtějí získat rekvalifikaci v oboru mzdové účetnictví.

5. 5. 2021 - 31. 5. 2021
2. 6. 2021 - 28. 6. 2021
12. 7. 2021 - 28. 7. 2021
16. 8. 2021 - 31. 8. 2021
7. 9. 2021 - 30. 9. 2021
a další termíny...
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Naučit se mzdové účetnictví a umět ho zpracovat ve mzdovém programu. Pochopit související postupy a předpisy. Orientovat se v odměňování a pojištění.

Zájemcům o mzdovou agendu a mzdový program. Účetním, personalistům, manažerům. Všem, teří chtějí získat Osvědčení o rekvalifikaci.

5. 5. 2021 - 31. 5. 2021
2. 6. 2021 - 28. 6. 2021
12. 7. 2021 - 30. 9. 2021
16. 8. 2021 - 30. 9. 2021
7. 9. 2021 - 30. 9. 2021
a další termíny...
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Porozumět oblastem personální činnosti, pracovní a obchodní právo, odměňování a mzdy, komunikace a písemnosti. Získat aktuální informace.

Zájemcům, kteří chtějí získat znalosti z personalistiky a obdržet Osvědčení o rekvalifikaci a Osvědčení o nové profesní kvalifikaci v oboru personalistika.

6. 4. 2021 - 27. 5. 2021
13. 5. 2021 - 28. 6. 2021
4. 10. 2021 - 23. 11. 2021
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Získat znalosti z oblastí – personální management, ekonomie, pracovní a obchodní právo, vzdělávání, řízení, hodnocení, motivace, mzdy a odměňování.

Zájemcům o personalistiku, mzdovým účetním, manažerům, podnikatelům. Těm, kteří chtějí kombinovat studium s lektory se samostudiem.

6. 4. 2021 - 27. 5. 2021
13. 5. 2021 - 28. 6. 2021
4. 10. 2021 - 23. 11. 2021
Daňový specialista - rekvalifikační kurz
Cena kurzu: 15 200 Kč bez DPH
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Orientovat se v daňové oblasti. Seznámit se s hlavními daňovými předpisy, s problematikou DPPO, DPFO, DPH, s oblastí majetkových daní, daní převodových, silničních a spotřebních. Získat osvědčení o rekvalifikaci.

Účetním, ekonomům a ostatním, kteří si chtějí rozšířit znalosti daňové problematiky – DPH, DPPO, DPFO, silniční daň a ostatní daně. Zájemcům, kteří chtějí získat rekvalifikaci v oblasti daňové problematiky.

6. 4. 2021 - 2. 6. 2021
14. 4. 2021 - 2. 6. 2021
1. 10. 2021 - 30. 11. 2021
Účetnictví a Daňový specialista Premium
Cena kurzu: 23 600 Kč bez DPH
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Naučit se ovládat oblast účetnictví a daní. Dokázat samostatně účtovat. Pochopit daňovou soustavu. Seznámit se s související legislativou.

Všem, kteří chtějí získat celkový přehled z oblasti účetnictví a daní a chtějí se naučit propojit tyto dvě oblasti v praxi.

1. 3. 2021 - 2. 6. 2021
7. 4. 2021 - 30. 11. 2021
3. 5. 2021 - 30. 11. 2021
1. 6. 2021 - 30. 11. 2021
7. 9. 2021 - 30. 11. 2021
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Získat znalosti a dovednosti potřebné pro práci v administrativě. Naučíte se pracovat s počítačem, vytvářet pracovní a obchodní písemnosti, organizovat chod kanceláře. Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o rekvalifikaci a Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Kurz je určen ženám i mužům, kteří chtějí získat novou kvalifikaci pro obor administrativa, chtějí se naučit pracovat s počítačem a zpracovávat administrativní agendu.

3. 5. 2021 - 28. 5. 2021
1. 6. 2021 - 25. 6. 2021
12. 7. 2021 - 30. 7. 2021
10. 8. 2021 - 31. 8. 2021
9. 9. 2021 - 30. 9. 2021
a další termíny...
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Seznámit se s počítačem a naučit se s ním pracovat – naučit se psát texty, vytvářet tabulky a vkládat do nich jednoduché vzorce.
Kurz je rekvalifikační, absolventi získají osvědčení o rekvalifikaci.

Zájemcům, kteří chtějí pracovat na počítači. Nezbytná je minimálně znalost klávesnice.

2. 6. 2021 - 11. 6. 2021
12. 7. 2021 - 20. 7. 2021
10. 8. 2021 - 18. 8. 2021
13. 9. 2021 - 21. 9. 2021
1. 10. 2021 - 14. 10. 2021
a další termíny...
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Proniknout do oboru marketing a reklama. Dozvědět se možnosti internetového marketingu. Tvořit komunikační kampaň a marketingový výzkum.

Nadšencům pro kreativní obor plný nápadů, reklamy, komunikace a internetové aktivity. Zájemcům o profesní kvalifikaci Specialista marketingu.

20. 4. 2021 - 24. 6. 2021
20. 5. 2021 - 24. 6. 2021
6. 10. 2021 - 11. 11. 2021
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Proniknout do marketingu, reklamy a obchodní angličtiny. Dozvědět se možnosti internetového marketingu. Tvořit marketingový výzkum.

Nadšencům pro obor plný nápadů, reklamy, internetové aktivity a obchodní angličtiny. Zájemcům o profesní kvalifikaci Specialista marketingu.

20. 4. 2021 - 31. 5. 2021
17. 5. 2021 - 24. 6. 2021
6. 10. 2021 - 16. 11. 2021
Základy podnikání - rekvalifikační kurz
Cena kurzu: 12 000 Kč bez DPH
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Zahájit nebo připravit na podnikatelskou činnost.
Vypracovat jednoduchý podnikatelský záměr a finanční plán.
Vyhnout se začátečnickým chybám, případně je napravit.
Přehodnotit stávající podnikání a dát mu nový směr.

Zájemcům o podnikání, kteří chtějí získat co nejvíce informací z různých oblastí podnikatelských aktivit.

13. 4. 2021 - 4. 6. 2021
13. 5. 2021 - 28. 6. 2021
4. 10. 2021 - 24. 11. 2021
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Zahájit nebo připravit na podnikatelskou činnost.
Vypracovat jednoduchý podnikatelský záměr a finanční plán.
Naučit se ovládat obchodní angličtinu.

Zájemcům o podnikání, kteří chtějí získat co nejvíce informací z různých oblastí podnikatelských aktivit.

13. 4. 2021 - 4. 6. 2021
13. 5. 2021 - 28. 6. 2021
Management pro praxi - rekvalifikační kurz
Cena kurzu: 14 400 Kč bez DPH
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Rozvíjet své manažerské dovednosti. Získat znalosti z oblastí, které jsou nezbytné pro výkon manažerské profese – komunikace, personální management, psychologie, ekonomie, právo, manažerské účetnictví, marketing…

Všem, kteří chtějí rozvíjet své znalosti a dovednosti z oblasti managementu. Zájemcům, kteří chtějí získat Osvědčení o nové kvalifikaci v oboru management.

14. 4. 2021 - 19. 5. 2021
20. 5. 2021 - 25. 6. 2021
20. 5. 2021 - 25. 6. 2021
4. 10. 2021 - 22. 11. 2021
Cíl kurzuPro koho je kurz určenTermíny kurzu

Získat znalosti a dovednosti potřebné pro vykonávání manažerské profese. Naučit se používat obchodní angličtinu. Získat Osvědčení o rekvalifikaci v oboru management.

Kurz je určen všem, kteří chtějí rozšiřovat své znalosti z oblastí – komunikace, psychologie, personální management, manažerské účetnictví, marketing, ekonomie, právo, obchodní angličtina…

14. 4. 2021 - 27. 5. 2021
20. 4. 2021 - 25. 6. 2021
17. 5. 2021 - 25. 6. 2021