PERSONALISTA rekvalifikační kurz DÁLKOVĚ se získáním profesní kvalifikace s garancí MPSV

Cena kurzu:
11 250 Kč-20 %
9 000 Kč
(Osvobozeno od DPH)
Vybrat termín a objednat

Tento kurz může být zdarma pro nezaměstnané
Jak kurz zdarma získat?

Akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy


Navštivte fotogalerii

Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Číslo akreditace: MSMT-17301//2020-1/180. Rekvalifikace: Personalista (PK; v rozsahu 120 hodin teoretické výuky, z toho 37 hodin prezenčně a 83 hodin distančně).

Cíle kurzu:

Získat znalosti z oblastí – personální management, ekonomie, pracovní a obchodní právo, vzdělávání, řízení, hodnocení, motivace, mzdy a odměňování.

Pro koho je kurz určen?

Zájemcům o personalistiku, mzdovým účetním, manažerům, podnikatelům. Těm, kteří chtějí kombinovat studium s lektory se samostudiem.

Popis:

Kurz probíhá z velké části prostřednictví videí a studijních mateirálů, k nimž dostaete přístupové heslo. Můžete studovat z pohodlí domova nebo kanceláře. Na důležitá témata přijdete do našeho Centra prezenčně – 30% výuky.

Co všechno se naučíte:

 • Personální činnosti a personální management: Budete vědět, jak si poradit v oblastech – získávání nových pracovníků, obsazování pracovních míst, řízení a plánování kariéry. Seznámíte se s pravidly motivace, hodnocení pracovníků a managementu.
 • Pracovní právo: Naučíte se orientovat v zákoníku práce a dalších zákonech z oblasti pracovního práva.
 • Obchodní právo: Získáte základní znalosti obchodního práva.
 • Odměňování a mzdy: Budete se věnovat procesu odměňování pracovníků, sociálnímu a zdravotnímu pojištění, mzdovému systému a podnikové ekonomice.
 • Komunikační dovednosti: Dozvíte se, jak řešit konflikty v pracovním týmu, jak prezentovat a vyjednávat.
 • Personální písemnosti: Vyzkoušíte si na počítači zpracovávat personální písemnosti.
 • Naučíte se novou a zajímavou profesi.

Co dalšího získáte:

 • Novou kvalifikaci: Získáte novou kvalifikaci pro práci v oboru personalistika. Obdržíte 2 Osvědčení:
  • Osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu akreditovaného MŠMT ČR;
  • Osvědčení o získání profesní kvalifikace Personalista, které nahrazuje školní vzdělání v daném oboru.

Obsah kurzu:

 1. Personální činnosti: Personální práce. Role personalisty. Popisy pracovních míst. Osobní spisy zaměstnanců.  Vzdělávání a osobní rozvoj zaměstnanců. Řízení pracovního výkonu. Hodnocení pracovního výkonu.
 2. Personální management: Získávání a výběr nových zaměstnanců. Obsazování pracovních míst. Řízení a plánování kariéry. Motivace. Motivační systém organizace. Propouštění zaměstnanců z organizace. Trendy v personálním řízení.
 3. Odměňování a mzdy: Odměňování zaměstnanců. Mzdový systém organizace. Sociální a zdravotní pojištění.
 4. Pracovní právo: Zákoník práce. Pracovněprávní vztahy. Vznik pracovního poměru. Ukončení pracovního poměru. Změny pracovního poměru. Překážky na straně zaměstnance a zaměstnavatele. Pracovní doba. BOZP. Lékařské prohlídky. Ochrana osobních údajů.  Listina základních práv a svobod.  Antidiskriminační zákon.
 5. Obchodní právo: Základy obchodního práva. Obchodní smlouvy.
 6. Komunikační dovednosti: Komunikace v týmu. Zvládání náročných komunikačních dovedností. Komunikace verbální a neverbální. Vyjednávání.
 7. Manažerské dovednosti: Psychologie osobnosti. Stres management. Time management. Syndrom vyhoření.
 8. Řízení projektů: Základy projektového řízení. Fáze projektu. Rizika projektu. Role členů projektu.
 9. Personální marketing: Základy personálního marketingu. Marketingový mix. Komunikační mix. Personální výzkum. Značka zaměstnavatele.
 10. Ekonomický modul: Základy ekonomiky. Podniková ekonomika.
 11. Písemná komunikace: Tvorba písemností dle ČSN 01 6910. Pravidla pro psaní textů. Datové schránky. Archivace a skartace.

Jak vše probíhá:

Kurz kombinuje prezenční výuku a dálkové studium prostřednictvím internetu.

1) Prezenční studium
 • Témata pracovní právo, personální činnosti a personální management budete studovat v naše vzdělávacím centru prezenčně. Naši lektoři Vás uvedou do problematiky personalistiky.
2) Dálkové studium

Další část studia probíhá dálkově.

 • Dostanete přístup do on-line studijního systému.
 • Jsou zde pro Vás připravená  videa + studijní materiály + interaktivní testy.
 • Ovládání studijního systému je velmi jednoduché.
 • Tuto část kurzu můžete studovat podle Vašich časových možnosti – kdykoliv a odkudkoliv prostřednictvím internetu.
 • Podívejte se, jak náš on-line studijní systém vypadá.
3) Závěrečná zkouška
 • Závěrečná zkouška probíhá prezenčně v našem vzdělávacím centru.

Doklad o absolvování:

 • Absolvent tohoto kurzu obdrží 2 osvědčení – Osvědčení o absolvování akreditovaného rekvalifikačního kurzu a Osvědčení o získání profesní kvalifikace Personalista, které nahrazuje školní vzdělání v daném oboru. (Osvědčení je veřejnou listinou stejně jako vysvědčení, výuční list nebo diplom o absolutoriu, má celostátní platnost při prokazování dosažené kvalifikace zaměstnavateli.)

Vstupní podmínky

 • Nemusíte mít žádné vstupní znalosti.
 • Je potřeba splnit tyto 2 předpoklady:
  • věk nad 18 let,
  • ukončené střední vzdělání (střední škola, učiliště s maturitou i bez maturity)

Cena kurzu

11 250 Kč-20 %
9 000 Kč (Osvobozeno od DPH)

Místo konání

Centrum služeb pro podnikání, Fügnerovo náměstí 1866/5, Praha 2 (5 minut od I. P. Pavlova a náměstí Míru, směr Nuselský most - mapa)

Termíny

 • 6. 4. 2021 - 27. 5. 2021  ()
  Dálkově - 84 vyučovacích hodin Prezenčně - 36 vyučovacích hodin 6.4.2020 , 9:00 - 14:00 Personální činnosti 8.4.2020 , 9:00 - 14:00 Personální činnosti 14.4.2020 , 9:00 - 14:00 Personální management 27.4.2020 , 9:00 - 14:00 Obchodní právo 6.5.2021 , 9:00 - 14:00 Pracovní právo 14.5.2021 , 9:00 - 14:00 Právní předpisy 27.5.2021 , 8:30 - 12:30 Zkouška Objednat
   
 • 13. 5. 2021 - 28. 6. 2021  (9:00 - 14:00 hodin)
  Dálkově - 84 vyučovacích hodin Prezenčně - 36 vyučovacích hodin 13.5.2021 , 9:00 - 14:00 Personální činnosti 25.5.2021 , 9:00 - 14:00 Personální činnosti 26.5.2021 , 9:00 - 14:00 Pracovní právo 3.6.2021 , 9:00 - 14:00 Právní předpisy 15.6.2021 , 9:00 - 14:00 Personální management 24.6.2021 , 9:00 - 14:00 Obchodní právo 28.6.2021 , 9:00 - 13:00 Zkouška Objednat
   
 • 4. 10. 2021 - 23. 11. 2021  ()
  Dálkově - 84 vyučovacích hodin Prezenčně - 36 vyučovacích hodin 4.10.2021 , 9:00 - 14:00 Právo 6.10.2021 , 9:00 - 14:00 Personální činnosti 12.10.2021 , 9:00 - 14:00 Právo 14.10.2021 , 9:00 - 14:00 Právo 22.10.2021 , 9:00 - 14:00 Odměňování a mzdy 3.11.2021 , 14:30 - 19:30 Personální management 23.11.2021 , 9:00 - 13:00 Zkouška Objednat