PERSONALISTA – ON-LINE se získáním profesní kvalifikace s garancí MPSV

Cena kurzu:
9 250 Kč-20 %
7 400 Kč
(Osvobozeno od DPH)
Vybrat termín a objednat

Tento kurz může být zdarma pro nezaměstnané
Jak kurz zdarma získat?

Akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy


Navštivte fotogalerii

Autorizace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro profesní kvalifikaci 62-007-N; číslo autorizace 2015/55.

Cíle kurzu:

Porozumět oblastem personální činnosti, pracovní a obchodní právo, komunikace a písemnosti, odměňování a mzdy. Získat aktuální informace.

Pro koho je kurz určen?

Pro zájemce, kteří chtějí získat znalosti z personalistiky, Osvědčení o nové profesní kvalifikaci pro povolání Personalista a studovat on-line.

Popis:

On-line kurz se skládá z těchto 6 odborných celků:

 1. Personální činnosti: Personální práce. Role personalisty. Popisy pracovních míst. Osobní spisy zaměstnanců. Řízení pracovního výkonu. Vzdělávání a osobní rozvoj zaměstnanců.  Hodnocení pracovního výkonu.
 2. Personální management: Získávání a výběr nových zaměstnanců. Obsazování pracovních míst. Řízení a plánování kariéry. Motivace. Motivační systém organizace. Propouštění zaměstnanců z organizace. Trendy v personálním řízení.
 3. Odměňování a mzdy: Odměňování zaměstnanců. Mzdový systém organizace. Sociální a zdravotní pojištění.
 4. Právo: Zákoník práce. Pracovněprávní vztahy. Vznik pracovního poměru. Ukončení pracovního poměru. Pracovní doba. BOZP. Lékařské prohlídky. Ochrana osobních údajů.  Listina základních práv a svobod.  Antidiskriminační zákon. Základy obchodního práva. Uzavírání smluv.
 5. Personální marketing: Základy personálního marketingu. Marketingový mix. Komunikační mix. Personální výzkum. Značka zaměstnavatele.
 6. Písemná komunikace: Tvorba písemností dle ČSN 01 6910. Pravidla pro psaní textů. Datové schránky. Archivace a skartace.

Čas:

 • Je na Vás, kdy budete studovat :)

Jak kurz probíhá:

 • Dostanete přístup do on-line studijního systému, který bude platit 4 týdny (je možno se domluvit až na 8 týdnech).
 • On-line systém obsahuje materiály ke studiu. Jsou zde pro Vás připravené studijní materiály + procvičování + interaktivní testy + prezentace + e-booky.
 • Ovládání studijního systému je velmi jednoduché.
 • Studovat můžete podle Vašich časových možnosti – kdykoliv a odkudkoliv prostřednictvím internetu.

Jak on-line kurz vypadá:

Vstupní podmínky

 • Nemusíte mít žádné vstupní znalosti personalistiky.
 • Podmínkou pro závěrečnou zkoušku je věk nad 18 let.

Zkouška

 • Součástí  kurzu je zkouška profesní kvalifikace.
 • Zkouška se skládá v našem vzdělávacím centru. Domluvíme s Vámi termín, který Vám bude vyhovovat. Termíny, které jsou v tuto chvíli vypsané najdete zde. Pravidelně vypisujeme další nové termíny.
 • Absolvováním zkoušky získáte novou kvalifikaci pro práci v oboru personalistika.
 • Obdržíte Osvědčení o získání profesní kvalifikace Personalista, které nahrazuje školní vzdělání v daném oboru.

Něco navíc:

 • Nabízíme 12 vyučovacích hodin PREZENČNÍ VÝUKY v našem vzdělávacím centru po dobu jednoho roku po skončení kurzu. Domluvíme se dle Vašich možností. (Jen na Vaše přání).

Na závěr:

 • Po absolvování kurzu získáte Osvědčení o získání profesní kvalifikace Personalista, které nahrazuje školní vzdělání v daném oboru.

Tak jdeme na to?

Materiály jsou přehledné a obsáhlé. Příjemná kombinace textů, prezentací, e-learningů a videolearningů. Dobrá komunikace ze strany vzdělávacího centra.

Lucie Černá, lucie.cernaa(zavinac)gmail.com

On-line kurz Personalistika mohu jen pochválit. Studijní materiály obsahují velké množství témat a jsou přehledné a snadno pochopitelné. Videa mě bavila, několikrát jsem se k nim vracel. Vyhovoval mi způsob studia - sám jsem si určoval, kdy budu studovat a jak dlouho se budu věnovat jednotlivým tématům.

Jakub Dlouhý, jkjl(zavinac)gmail.com

Cena kurzu

9 250 Kč-20 %
7 400 Kč (Osvobozeno od DPH)

Místo konání

Centrum služeb pro podnikání, Fügnerovo náměstí 1866/5, Praha 2 (5 minut od I. P. Pavlova a náměstí Míru, směr Nuselský most - mapa)

Termíny

 • 1. 4. 2021 - 1. 6. 2021  (Sami si určíte :))
  Objednat
   
 • 8. 4. 2021 - 8. 6. 2021  (Sami si určíte :))
  Objednat
   
 • 15. 4. 2021 - 15. 6. 2021  (Sami si určíte :))
  Objednat
   
 • 20. 4. 2021 - 20. 5. 2021  (Sami si určíte :))
  Objednat
   
 • 22. 4. 2021 - 22. 6. 2021  (Sami si určíte :))
  Objednat
   
 • 27. 4. 2021 - 27. 5. 2021  (Sami si určíte :))
  Objednat
   
 • 29. 4. 2021 - 29. 6. 2021  (Sami si určíte :))
  Objednat
   
 • 4. 5. 2021 - 4. 6. 2021  (Sami si určíte :))
  Objednat
   
 • 6. 5. 2021 - 6. 7. 2021  (Sami si určíte :))
  Objednat
   
 • 11. 5. 2021 - 11. 6. 2021  (Sami si určíte :))
  Objednat
   
 • 13. 5. 2021 - 13. 7. 2021  (Sami si určíte :))
  Objednat
   
 • 18. 5. 2021 - 18. 6. 2021  (Sami si určíte :))
  Objednat
   
 • 20. 5. 2021 - 20. 7. 2021  (Sami si určíte :))
  Objednat
   
 • 25. 5. 2021 - 25. 6. 2021  (Sami si určíte :))
  Objednat
   
 • 27. 5. 2021 - 27. 7. 2021  (Sami si určíte :))
  Objednat
   
 • 1. 6. 2021 - 25. 6. 2021  (Sami si určíte :))
  Objednat
   
 • 1. 6. 2021 - 1. 7. 2021  (Sami si určíte :))
  Objednat
   
 • 3. 6. 2021 - 3. 8. 2021  (Sami si určíte :))
  Objednat
   
 • 8. 6. 2021 - 8. 7. 2021  (Sami si určíte :))
  Objednat
   
 • 10. 6. 2021 - 10. 8. 2021  (Sami si určíte :))
  Objednat
   
 • 15. 6. 2021 - 15. 7. 2021  (Sami si určíte :))
  Objednat
   
 • 17. 6. 2021 - 17. 8. 2021  (Sami si určíte :))
  Objednat
   
 • 22. 6. 2021 - 22. 7. 2021  (Sami si určíte :))
  Objednat
   
 • 24. 6. 2021 - 24. 8. 2021  (Sami si určíte :))
  Objednat
   
 • 29. 6. 2021 - 29. 7. 2021  (Sami si určíte :))
  Objednat