Přečtěte si článek „Jak řešit konflikty na pracovišti“

Konflikty a spory se objevují v každé sociální skupině bez rozdílu. Není proto překvapivé, že k nim dochází i v pracovním prostředí. Na každém z nás pak závisí, zda tyto konflikty budou mít pozitivní či negativní dopad. Přečtěte si článek, který pro Vás na toto téma připravili naši lektoři. Najdete jej na našem blogu.