Podívejte se na videa o našich vzdělávacích kurzech

 • Chcete se dozvědět více o našich kurzech? Pokud ano, máte příležitost nakouknout přímo do našich učeben prostřednictvím krátkých videí.
 • Dozvíte se, jaké obory můžete studovat a co Vám studium přinese. Seznámíte se s našimi lektory a uslyšíte hodnocení absolventů kurzů.
 • Připravili jsme pro Vás videa o kurzech z oblastí účetnictví, marketing, administrativa a také o rekvalifikačních kurzech.

Děkujeme všem, kteří se na tvorbě videa podíleli:

 • Námět a scénář: Centrum služeb pro podnikání, s.r.o., Vít Baloušek
 • Režie: Daniel Momany
 • Kamera: Daniel Momany, Jan Bartoš
 • Střih: Daniel Momany
 • Lektoři: Štěpánka Duchková, PhDr. David Hanuš, Mgr. Kateřina Hamrová
 • Produkce: Marek Dobeš
 • Video vytvořila společnost Alfedus spol. s r.o.

Video o rekvalifikačních kurzech

Podívejte se na video o rekvalifikačních kurzech

 • Video - rekvalifikační kurzyChcete se dozvědět více o rekvalifikačních kurzech? Pokud ano, máte příležitost nakouknout přímo do našich učeben prostřednictvím krátkého videa.
 • Dozvíte se, jaké obory můžete studovat a co Vám studium přinese. Seznámíte se s našimi lektory a uslyšíte hodnocení absolventů kurzů.

Děkujeme všem, kteří se na tvorbě videa podíleli:

 • Námět a scénář: Centrum služeb pro podnikání, s.r.o., Vít Baloušek
 • Režie: Daniel Momany
 • Kamera: Daniel Momany, Jan Bartoš
 • Střih: Daniel Momany
 • Lektoři: Štěpánka Duchková, PhDr. David Hanuš, Mgr. Kateřina Hamrová
 • Produkce: Marek Dobeš
 • Video vytvořila společnost Alfedus spol. s r.o.

Získejte rekvalifikační kurz ZA CENU NIŽŠÍ O 20%

 • Využijte právě probíhající akci a zaplaťte za studium v rekvalifikačním kurzu cenu nižší o 20 %.
 • Akce platí po omezenou dobu – od 15. 3. 2021 do 15. 6. 2021

  Pravidla pro uplatnění akce

  • Tato akce platí pro objednávky a přihlášky ke studiu v rekvalifikačním kurzu, které k nám budou doručeny v období od 15. 3. 2021 do 15. 6. 2021 a budou obsahovat poznámku „Nižší cena o 20 %“.
  • Není možné akci kombinovat ani sčítat s dalšími slevami.
  • Akci uplatníte tím, že do objednávky / přihlášky ke studiu v rekvalifikačním kurzu napíšete poznámku: Nižší cena o 20 %.

  Akce se nevztahuje na:

  • Všechny objednávky a přihlášky, které nám jsou doručeny před termínem 15. 3. a po termínu 15. 6. 2021.

Přečtěte si články od našich lektorů

blog-FBNaši lektoři pro Vás pravidelně připravují články na našem blogu. Najdete zde rady, zajímavosti a inspiraci z oblastí – zaměstnání, vzdělávání, osobní rozvoj, management, personalistika, podnikání, angličtina…

Mezi nejnovější články patří například:

Zveme vás na ukázkové hodiny zdarma

Chcete se dozvědět více o našich kurzech? Přijďte na naše ukázkové hodiny. Pořádáme je každý měsíc (s výjimkou letních prázdnin) a  zúčastnit se můžete zdarma.

Ukázkové hodiny Vám poskytnou příležitost podívat se, kde výuka našich vzdělávacích kurzů probíhá, seznámit se s lektory a zeptat se na vše, co Vás o studiu zajímá.

Nejbližší termíny najdete zde.

Těšíme se na setkání!

Rekvalifikační kurz Daňový specialista

Na jaře otevřeme další kurzy „Daňový specialista“. Jsou určeny všem, kteří chtějí získat či prohloubit znalosti daňového systému.

Obsah kurzu:

 • Seznámíte se s hlavními daňovými předpisy, s problematiku DPPO, DPFO, DPH, s oblastí majetkových daní, daní převodových, silničních a spotřebních.

Témata kurzu:

 • Daň z příjmů fyzických osob. Poplatníci DPFO a metodika výpočtu daně z příjmů FO. Daň z příjmů právnických osob. Základní principy zdaňování a placení DPPO. Dlouhodobý majetek a leasing v daních. Finanční majetek, zásoby a jejich daňový režim. Majetkové daně. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Správa daní. Daň z přidané hodnoty. Předmět daně, základní pojmy, registrace.

Podrobný popis kurzu:

Termín konání:

 • 18. března 2020 – 5. května 2020
 • 20. dubna 2020 – 12. června 2020

Kurzy z oblastí – marketing, reklama a komunikace

marketing_bez termínu_mTaké v měsíci listopadu pro Vás otevřeme kurzy z oblastí – marketing, reklama a komunikace. Vyberte si z naší nabídky:

Pro více informací nás prosím kontaktujte: