Co se naučíte a co vám přinesou rekvalifikační marketingové kurzy

Přemýšlíte o obnovení své kvalifikace nebo se toužíte rekvalifikovat ve zcela nové profesi? Zajímá vás, co se naučíte a co vám přinesou marketingové kurzy? Seznamte se nyní s nabídkou rekvalifikačních marketingových kurzů v našem vzdělávacím centru.

V nabídce našeho vzdělávacího střediska si můžete vybrat ze dvou rekvalifikačních  marketingových kurzů. Nabízíme souhrnný rekvalifikační kurz pro začátečníky „Marketing pro praxi“ a rekvalifikační kurz „Marketing s obchodní angličtinou“. 

Úspěšné firmy si váží schopných a vzdělaných zaměstnanců, kteří se dokážou dobře postarat o své zákazníky. Vědí, že cíleně zpracovaná marketingová strategie je základem růstu společnosti. Podíly na trhu a zisky závisí z velké části na ní. Staňte se i vy důležitým členem firemního týmu se znalostmi marketingu a obchodu. Vzdělání v marketingové oblasti tak přináší nové příležitosti pro širší uplatnění na trhu práce. Naše rekvalifikační kurzy akreditované MŠMT splňují kvalifikační standardy MPSV a Národní soustavy kvalifikací. Pokud jste v evidenci Úřadu práce jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání, máte možnost u nás absolvovat rekvalifikační kurz zcela zdarma.

V našich marketingových kurzech získáte znalosti a dovednosti potřebné pro práci v oblasti marketingu a obchodu. Poznáte nejnovější trendy z tohoto oboru a dozvíte se, jaké metody vedou ke spokojeným zákazníkům. Budete procvičovat asertivní komunikaci, rétoriku a argumentaci. Z marketingových témat se blíže seznámíte s významem a cílem marketingu v dnešním světě, s marketingovým prostředím a managementem, se základními strategiemi (např. segmentace a positioning, vztahový marketing, konkurenční strategie ad.) včetně produktové strategie, cenové strategie a zásad marketingové komunikace. Probereme rovněž využití v různých prostředích, např. marketing v on-line nebo off-line médiích. Dozvíte se také poznatky z oboru psychologie reklamy a zásady tvorby účinné reklamy. Zaměřujeme se na praktické využití získaných znalostí a dovedností, proto si probranou látku vyzkoušíte na konkrétních příkladech. V závěru kurzu sestavíte vlastní komunikační kampaň.

V rekvalifikačním kurzu „Marketing s obchodní angličtinou“ se hlouběji seznámíte s anglickou terminologií v oboru marketing a obchod. V této oblasti je využití angličtiny velice časté, mnohé odborné termíny dokonce ani nemají český ekvivalent. Získané znalosti si procvičíte na konkrétních příkladech. Vstupním předpokladem je znalost anglického jazyka na úrovni mírně pokročilý.

Kurz je měsíční, výuka probíhá ve vybrané dny. Obvykle probíhá výuka v dopoledních hodinách, při velkém počtu posluchačů otevíráme i kurzy odpolední. Studijní materiály, „šité na míru každému konkrétnímu kurzu“, od nás posluchači obdrží v den zahájení výuky. Kurzy jsou určeny ženám i mužům, kteří chtějí pracovat v oboru marketing nebo obchod, případně si chtějí doplnit své dovednosti a znalosti. Vyučovacím jazykem je čeština. Absolventi marketingových rekvalifikačních kurzů skládají zkoušku profesní kvalifikace. Po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky od nás obdrží Osvědčení o rekvalifikaci akreditované MŠMT, které nahrazuje školní vzdělání a je jedním z podkladů při žádosti o živnostenský list.

Přínosem marketingových kurzů je kromě získaných znalostí a dovedností rovněž možnost seznámit se s novými lidmi. Naši lektoři jsou odborníci s dlouholetou praxí ve svém oboru a mají také bohaté zkušenosti s výukou studentů. Vaši kolegové s kurzu se s vámi podělí o své předchozí pracovní zkušenosti, proberete pracovní plány do budoucna nebo si vyměníte zajímavé a užitečné informace z oblasti hledání nových pracovních příležitostí a komunikace s Úřadem práce. Najdete si zde třeba nové známé či dokonce navážete nové pracovní vztahy. Získáte sebevědomí a sebedůvěru, tolik nezbytnou při hledání nového pracovního uplatnění. Na potenciální zaměstnavatele pak při přijímacím pohovoru pozitivní zapůsobí váš aktivní přístup k hledání nové pracovní příležitosti. Nakonec nikdy nevíte, jaké dveře vám zkušenost profesní rekvalifikace může přinést. Každopádně si z našich marketingových kurzů kromě nových znalostí a dovedností odnesete i pocit, že berete svůj život a svůj profesní rozvoj do vlastních rukou.