Co se naučíte a co vám přinesou administrativní kurzy

Přemýšlíte o obnovení své kvalifikace nebo se toužíte rekvalifikovat ve zcela nové profesi? Zajímá vás, co se naučíte a co vám přinesou administrativní kurzy? Seznamte se nyní s širokou nabídkou administrativních kurzů v našem vzdělávacím centru.

V nabídce našeho vzdělávacího střediska si můžete vybrat z několika administrativních kurzů. Nabízíme kurz „Administrativní pracovník“, „Asistent/ka, Sekretářka“, „Asistent/ka s výukou angličtiny“ nebo specificky zaměřený kurz „Příprava na přijímací pohovor“.

Dobře fungující sekretariát je vizitkou každé společnosti. Mít dobrou asistentku či asistenta je pak snem každého vedoucího pracovníka. Bez dobře fungující administrativy se totiž neobejde žádná firma. Mnohé administrativní dovednosti jsou navíc nezbytným kvalifikačním předpokladem i pro řadu dalších, tzv. kancelářských profesí. Vzdělání v administrativní oblasti tak přináší nové příležitosti pro širší uplatnění na trhu práce. Naše rekvalifikační kurzy akreditované MŠMT splňují kvalifikační standardy MPSV a Národní soustavy kvalifikací. Pokud jste v evidenci Úřadu práce jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání, máte možnost u nás absolvovat rekvalifikační kurz zcela zdarma.

V našich administrativních kurzech získáte znalosti a dovednosti potřebné pro práci v administrativě. Naučíte se vyřizovat běžnou administrativní agendu, organizovat chod kanceláře i zajišťovat administrativní podporu pro vedoucího pracovníka, vytvářet a stylizovat pracovní a obchodní písemnosti, seznámíte se s pravidly evidence písemností, archivace a skartace, procvičíte se v práci s počítačem (konkrétně s aplikacemi z kancelářského balíčku MS Office – Word, Excel, PowerPoint a Outlook), vyzkoušíte si desetiprstovou hmatovou metodu (neboli „psaní všemi deseti“), naučíte se pracovat s datovými schránkami, seznámíte se se zásadami efektivního telefonování, asertivní komunikace, řešením konfliktních situací a probereme i řadu dalších zajímavých a užitečných témat. Zaměřujeme se na praktické využití získaných znalostí a dovedností, proto si probranou látku vyzkoušíte na konkrétních příkladech.

V kurzu „Asistent/ka, Sekretářka“ se navíc seznámíte se základními ekonomickými pojmy a s fungováním trhu obecně. V kurzu „Asistent/ka s výukou angličtiny“ administrativní výuce předchází měsíční kurz anglického jazyka. Výuka anglického jazyka začíná od základů gramatiky, v závěru kurzu si posluchači vyzkouší napsání jednoduchého obchodního dopisu. Výuka je intenzivní a probíhá rychlejším tempem. Specificky zaměřený kurz „Příprava na přijímací pohovor“ váš naučí, jak prezentovat a zaujmout při výběrovém řízení. Dozvíte se a zároveň si vyzkoušíte, jak napsat motivační dopis a strukturovaný životopis. Proberete možnosti, jak vytvořit správný dojem a čeho se naopak při přijímacím pohovoru vyvarovat.

Kurz je měsíční, výuka probíhá ve vybrané dny. Obvykle probíhá výuka v dopoledních hodinách, při velkém počtu posluchačů otevíráme i kurzy odpolední. Studijní materiály, „šité na míru každému konkrétnímu kurzu“, od nás posluchači obdrží v den zahájení výuky. Počítačové učebny jsou vybaveny moderními přístroji a nejnovějšími programy. Kurzy jsou určeny ženám i mužům, kteří chtějí pracovat v oboru administrativa nebo si chtějí doplnit své dovednosti a znalosti. Vyučovacím jazykem je čeština. Absolventi administrativních kurzů skládají zkoušku profesní kvalifikace. Po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky od nás obdrží 2 osvědčení – Osvědčení o absolvování akreditovaného rekvalifikačního kurzu a Osvědčení o získání profesní kvalifikace, které nahrazuje školní vzdělání v daném oboru a má celostátní platnost při prokazování dosažené kvalifikace zaměstnavateli.

Přínosem administrativních kurzů je kromě získaných znalostí a dovedností rovněž možnost seznámit se s novými lidmi. Naši lektoři jsou odborníci s dlouholetou praxí ve svém oboru a mají také bohaté zkušenosti s výukou studentů. Vaši kolegové s kurzu se s vámi podělí o své předchozí pracovní zkušenosti, proberete pracovní plány do budoucna nebo si vyměníte zajímavé a užitečné informace z oblasti hledání nových pracovních příležitostí a komunikace s Úřadem práce. Najdete si zde třeba nové známé či dokonce navážete nové pracovní vztahy. Získáte sebevědomí a sebedůvěru, tolik nezbytnou při hledání nového pracovního uplatnění. Na potenciální zaměstnavatele pak při přijímacím pohovoru pozitivní zapůsobí váš aktivní přístup k hledání nové pracovní příležitosti. Nakonec nikdy nevíte, jaké dveře vám zkušenost profesní rekvalifikace může přinést. Každopádně si z našich administrativních kurzů kromě nových znalostí a dovedností odnesete i pocit, že berete svůj život a svůj profesní rozvoj do vlastních rukou.