Asistent/ka s výukou angličtiny

Sebevzdělávání se již zdá být běžnou součástí našich životů a profesní vzdělávání a tzv. career management, neboli kombinace systematického plánování a aktivního řízení vlastní kariéry, je dnes už téměř povinností a nezbytnou podmínkou úspěchu na trhu práce. Jak praví moudrý citát „Štěstí přeje připraveným“ a právě rekvalifikace je jednou z možností, jak rozšířit vlastní možnosti uplatnění na trhu práce.

Pro všechny zájemce, kteří se ucházejí o práci v administrativě a současně se chtějí naučit mluvit anglicky je určen náš rekvalifikační kurz Asistent nebo asistentka s výukou angličtiny.

Co Vám kurz přinese:

working

  • Tento rekvalifikační kurz je akreditovaný MŠMT a MPSV a je určen všem posluchačům, kteří v administrativě dosud nikdy nepracovali, případně těm, kteří si potřebují osvěžit a aktualizovat svoje znalosti a dovednosti.
  • Posluchači si nejprve v úvodní části kurzu osvojí základní znalosti a komunikační dovednosti v anglickém jazyce.
  • Následně v druhé části kurzu získají posluchači
  • zkušenosti v oblasti práce na počítači (vyučuje se základní obsluha aplikací MS Office Word, Excel, PowerPoint, Outlook, ale také nácvik psaní všemi deseti, práce s datovými schránkami, vyhledávání informací na internetu ad. témata), osvojí si základní komunikační dovednosti (obecné zásady e-mailové komunikace, pravidla telefonování, prezentační dovednosti) a zásady tvorby a stylizace pracovních písemností (probírány jsou náležitosti vytváření různých druhů obchodních, vnitropodnikových, právních a personálních písemností), seznámí se s pravidly společenského chování a zásadními prohřešky při společenských setkáních, naučí se plánování společenských událostí, dozví se, jak vhodně reprezentovat zaměstnavatele, řídit a organizovat práci v administrativě, vést administrativní agendu a plánovat schůzky pro vedoucího pracovníka a mnoho dalších zajímavých informací souvisejících s profesí asistentka a asistentky.
  • Kurz probíhá v příjemných prostorách v centru Prahy a posluchači jsou zařazeni do menších skupin tak, aby se naši kvalifikovaní lektoři mohli, zejména v praktické části výuky, dostatečně věnovat každému z posluchačů.
  • Náš kurz ani zdaleka není určen pouze pro ženy, právě naopak. Mezi úspěšnými absolventy našich administrativních kurzů máme i nejednoho muže 🙂

Kurz Asistent/ka s výukou angličtiny je tak vhodným prvním krokem na cestě k získání pracovního uplatnění a finančního zabezpečení dle vašich představ, nebo třeba jen zajímavou a užitečnou možností vašeho dalšího osobního rozvoje.