MARKETING pro praxi – rekvalifikační kurz

 • Pravidelně pořádáme rekvalifikační kurz „Marketing pro praxi“.
 • V některých dnech přednáší Štěpánka Duchková – televizní a rozhlasová moderátorka.
 • Nezaměstnaní, kteří jsou registrování na úřadu práce, mohou tento kurz získat ZDARMA. Podrobnosti Vám přinášíme ZDE.

Proč je kurz rekvalifikační?

 • Kurz získal akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
 • Absolventi obdrží osvědčení, které potvrzuje vzdělání v oboru a má platnost na celém území ČR.

Jaká témata v kurzu najdete?

 • stepanka-duchkova-dMarketing v dnešním světe: Co je marketing. Marketing management. Marketingový proces. Strategický marketing. 
 • Marketingové prostředí: Mikroprostředí společnosti. Makroprostředí společnosti. Globální trh. 
 • Základní strategie: Segmentace a positioning. Vztahový marketing. Konkurenční strategie. 
 • Produktová strategie: Produktová strategie a použití značek. Vývoj nových produktů a strategie životního cyklu produktů. Marketing služeb. 
 • Cena: Cenotvorba. 
 • Komunikace: Integrovaná strategie marketingové komunikace. Reklama. Podpora prodeje. Public relations. Osobní prodej. Přímý marketing. 
 • Argumentace, rétorika: Dělení a typy rétorických výkonů, argumentace a přesvědčování, komunikační cesty a žánry. 
 • Marketing v off-line médiích: Podoby komunikace. Nástroje komunikace. Sdělovací prostředky. 
 • Marketing v on-line médiích: Internetový marketing, webová prezentace. 
 • Psychologie reklamy: Reklama a psychologie. Tvorba účinné reklamy. Jak zjistit účinnost reklamy. 
 • Distribuce: Řízení marketingových kanálů. Komunikační kampaň.

Pro koho je kurz vhodný?

Pro začátečníky, kteří chtějí:

 • proniknout do oblasti marketingu – chtějí se jí naučit od úplných základů a dozvědět se, jaké metody v tomto oboru vedou k úspěchu
 • získat osvědčení o rekvalifikaci.

Kde získáte další informace?