Změny v oblasti daní a účetnictví v roce 2014 – aktuální seminář

 • vyucovaniZajímá Vás, jaké novinky nás potkají v roce 2014 v oblasti daní a účetnictví?
 • Přijďte si poslechnout náš seminář „Změny v daních v roce 2014“. Přednášet pro Vás bude daňová poradkyně.

Obsah semináře:

 1. Terminologické změny v návaznosti na nový občanský zákoník.
 2. Zákon o daních z příjmů: Zakomponování předmětu daně darovací a dědické do předmětu daně z příjmů. Osvobozené příjmy. Příjmy fyzických osob. Základ daně. Odčitatelné položky. Odpisy. Zvláštní sazba daně. Zásada obvyklých cen. Nový titul pro zdaňování příjmů nerezidentů.
 3. Zákon o rezervách: Tvorba rezerv.Opravné položky.
 4. Zákon o dani z přidané hodnoty: Vybrané nemovité věci. Daňový režim pozemků a převáděných staveb. Úprava institutu ručení za daň.
 5. Zákon o nabytí nemovitých věcí: Nový zákon. Poplatník. Stanovení základu daně. Zrušení osvobození. Nabytí nemovité věci manželi.
 6. Zákon o dani z nemovitých věcí: Nová definice bytové a nebytové jednotky.
 7. Zákon o účetnictví: Vymezení účetních jednotek. Odpovědnost za vedení účetních jednotek bez právní osobnosti. Změny ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb.

Pro koho je kurz určen?

 • Pro všechny, kteří se zabývají daňovou a účetní problematikou – zejména pro daňové poradce ekonomy, účetní, podnikatele.

Termíny:

 • 23. 1. 2014, 8 – 13 hodin (čtvrtek)
 • 1. 2. 2014, 8 – 13 hodin (sobota)

Podrobný popis semináře najdete zde.