Způsoby podání přiznání k dani z příjmů

Přečtěte si rady naší DAŇOVÉ PORADKYNĚ!

Jako každý rok i letos budou poplatníci daně z příjmů podávat daňová přiznání. Jen pro připomenutí – termín podání je 1.4.2014. Pokud to poplatník náhodou nestihne, má možnost bez sankce naposledy podat přiznání 8.4. 2014. V těchto lhůtách je daň i splatná.

Jaké mají fyzické i právnické osoby možnosti při podávání přiznání? Dejme tomu, že pan Novák, fyzická osoba, která začala podnikat v roce 2013, v březnu 2014 poprvé podává daňové přiznání. To si nesestavil sám, netroufl si na to, ale pomohla mu s tím jeho kamarádka, která pracuje jako účetní v daňové a účetní kanceláři. Také mu poradila, co s přiznáním dál.

Pan Novák má několik možností:

  1. podat přiznání osobně na podatelně místně příslušného územního pracoviště finančního úřadu
  2. poslat přiznání poštou na adresu místně příslušného územního pracoviště finančního úřadu
  3. podat přiznání elektronicky

Pan Novák má na územní pracoviště Finančního úřadu poměrně daleko a v březnu dostal časově náročnou zakázku, takže osobní podání i poštu zavrhnul a zajímal se o elektronické podání. Paní účetní mu vysvětlila, že má opět několik možností:

  1. zřídí si datovou schránku, kterou jistě při svém podnikání využije i pro komunikaci s jinými úřady. Přes tuto schránku přiznání podá velmi jednoduše ve formátu xml. Přiznání v tomto formátu mu paní účetní samozřejmě poskytne, protože moderní účetní a daňové software umí přiznání a hlášení takto exportovat.
  2. podá přiznání přes tzv. EPO – aplikaci určenou pro elektronická podání pro finanční správu. Pokud by ale chtěl podat přiznání přímo přes tuto aplikaci, musí mít k dispozici zaručený elektronický podpis.

Pan Novák z našeho příkladu si zřídil datovou schránku a přiznání podal přes ni. Zajímala ho ale aplikace EPO, protože si do budoucna chce sám sestavovat přiznání k silniční dani, které se mu zdá jednoduché a věří, že by se mu to mohlo s touto aplikací podařit.

EPO je uživatelsky velmi příjemná aplikace, která pomůže sestavit přiznání i lidem, kteří elektronicky běžně nekomunikují. Nabízí na výběr data z různých číselníků, rozsáhlou nápovědu k jednotlivým řádkům přiznání a hlavně kontrolu chyb, které může poplatník v přiznání udělat. Aplikaci najdete lehce přes adresu: www.daneelektronicky.cz.

EPO lze výborně využít také pouze pro sestavení daňových přiznání, nemusí se rovnou odesílat. Z aplikace se dá přiznání rovnou vytisknout na tiskárně a osobně doručit na příslušné územní pracoviště finančního úřadu. V neposlední řadě se dají oba způsoby podání zkombinovat: přiznání sestavíte, ve formátu xml ho odešlete bez zaručeného elektronického podpisu a pak si vytisknete potvrzení o podání, které podepíšete a do 5 kalendářních dní doručíte na podatelnu finančního úřadu. Uvedené podepsané potvrzení nahrazuje podpis na přiznání.