Co všechno musí obsahovat obchodní písemnosti

aresZ obchodního zákoníku (§ 13a) vyplývá povinnost pro každého podnikatele, respektive jeho zaměstnance, uvádět na všech obchodních písemnostech (objednávkách, nabídkách, fakturách, dodacích listech ad.) a také některých právních písemnostech (smlouvách, plných mocích, prokurách a některých typech personálně-právních dokumentů) a internetových stránkách společnosti povinné identifikační údaje o své obchodní firmě.

Mezi tyto povinné údaje patří název obchodní firmy, případně jméno jejího pověřeného zástupce, sídlo společnosti nebo místo podnikání a daňové identifikační číslo subjektu. Podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku uvádějí rovněž údaj o tomto zápisu, včetně spisové značky. Podnikatelé nezapsaní v obchodním rejstříku informace o zápisu v jiné evidenci, např. v živnostenském rejstříku. Údaj o výši základního kapitálu lze na stránkách uvádět pouze v případě, že již byl zcela splacen.

Tato povinnost se vztahuje rovněž na cizojazyčné mutace pracovních písemností a webových stránek, i na nich musejí být všechny zákonem předepsané identifikační údaje. Většina podnikatelů má tyto informace umístěny na svých webech pod odkazem „O společnosti/nás“ nebo v „Kontakty“. Variantou je také vložení informací do patičky na webu. Obchodní zákoník totiž neřeší, jakou formou a kde přesně mají být povinné údaje uvedeny.

Pokud Vám pro sepsání pracovních písemností chybí nějaké povinné údaje vašeho obchodního partnera nebo zákazníka, poradíme vám chytrého pomocníka. ARES neboli Administrativní registr ekonomických subjektů, informační systém Ministerstva financí ČR, umožňuje vyhledávání ekonomických subjektů registrovaných v České republice. Zprostředkovává zobrazení údajů vedených v jednotlivých registrech státní správy – obchodním rejstříku, registru živnostenského podnikání, registrů plátců DPH atd., ze kterých čerpá data. Obdobnou funkci má portál Ministerstva spravedlnosti ČR Justice.cz.

Další podrobné informace o obchodních písemnostech se dozvíte v našich kurzech: