Rekvalifikační kurz Daňový specialista

Na jaře otevřeme další kurzy „Daňový specialista“. Jsou určeny všem, kteří chtějí získat či prohloubit znalosti daňového systému.

Obsah kurzu:

  • Seznámíte se s hlavními daňovými předpisy, s problematiku DPPO, DPFO, DPH, s oblastí majetkových daní, daní převodových, silničních a spotřebních.

Témata kurzu:

  • Daň z příjmů fyzických osob. Poplatníci DPFO a metodika výpočtu daně z příjmů FO. Daň z příjmů právnických osob. Základní principy zdaňování a placení DPPO. Dlouhodobý majetek a leasing v daních. Finanční majetek, zásoby a jejich daňový režim. Majetkové daně. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Správa daní. Daň z přidané hodnoty. Předmět daně, základní pojmy, registrace.

Podrobný popis kurzu:

Termín konání:

  • 18. března 2020 – 5. května 2020
  • 20. dubna 2020 – 12. června 2020