Nejčastější administrativní profese

Portrait of a young smiling business woman sitting at officeZatímco v minulosti existoval jen omezený počet administrativních pozic, v dnešní době při pročítání pracovního portálu narazíme na značné množství rozličných administrativních profesí. Jejich překrývající se kompetence spolu s častým používáním anglických termínů snadnou vyvolají v uchazeči zmatek. Nyní si proto stručně představíme hlavní profese v administrativě a jejich kompetence.

Nejčastější pozicí, zejména v malých firmách, je administrativní pracovník/ce nebo asistent/ka. Obě profese zahrnují běžné administrativní kompetence, zpravidla práci na jednoduchých, ale různorodých činnostech. Profese asistenta/ky se dle pracovního zařazení dělí na týmového/ou asistenta/ku a osobní/ho asistenta/ku vedoucího pracovníka, a dále se na základě pracovní doby vyčleňuje ještě tzv. večerní asistent/ka, která zpravidla pracuje v pozdních odpoledních a večerních hodinách. Zodpovědnost za chod recepce včetně vítání a ohlašování návštěv leží na recepční/m. Koordinace činností sekretariátu a vedení týmu asistentek patří do kompetencí vedoucí/ho sekretariátu. Obdobné kompetence, tedy administrativní spolu s personálními, případně účetními a správními kompetencemi zastává v soukromé sféře obvykle office manter/ka. Dále se v kanceláři často vyskytuje pracovník/ce back office zpracovávající podklady a podporu pro ostatní oddělení, a pracovník/ce front office naopak jednající s klienty a prezentující společnost a její služby. Častou administrativní profesí v dnešní době je také pracovník/ce call centra nebo reklamačního odděleníreferent/ka, soudní zapisovatel/ka, úředník/ice nebo pracovník zadávající data do počítače.

Učastníte-li se výběrového řízení na nějakou administrativní pozici a nejste-li si jistí kompetencemi a pracovními činnostmi, které se k dané pracovní pozici vážou, požádejte o nahlédnutí do tzv. popisu pracovní náplně, kde by měly být všechny kompetence rozepsány. Popis pracovní náplně bývá velmi často součástí pracovní smlouvy.

Pokud Vás některá z těchto administrativních pozic láká a chcete se na ní připravit, doporučujeme Vám naše administrativní kurzy.

Chcete-li si ověřit nabídku pracovních míst, vyzkoušejte například portál Jobs.cz. V den, kdy píšeme tento článek, je zde zveřejněná nabídka 839 pracovních míst v oblasti administrativa v Praze.