Povinná elektronická komunikace s úřady od roku 2014 – postřehy daňového poradce

Těžko říct, kolik změn nás čeká v oblasti daní v roce 2014 a jaké změny to přesně budou. Nemůžeme ale jen tak čekat jak to dopadne a na některé změny bychom se měli připravit již dnes.

V dnešním článku si povíme o povinné elektronické komunikaci s některými úřady od ledna 2014. Samozřejmě se to může změnit (nyní je září 2013), takže pozorně sledujte vývoj!

Změny si ukážeme na příkladu fyzické osoby, živnostníka pana Nováka. Pan Novák podniká již 15 let na základě živnostenského oprávnění. Za tu dobu se stal plátcem DPH. V současné době má tři zaměstnance. O vedení daňové evidence a mzdy se mu stará manželka, zvládá to celkem bez problémů po práci nebo o víkendech. Všechna daňová přiznání a hlášení ohledně zaměstnanců do této chvíle psala buď ručně nebo je tiskla přímo ze softwaru, který ke zpracování účetnictví a mezd používá. Protože místně příslušné územní pracoviště Finančního úřadu a České správy sociálního zabezpečení mají Novákovi shodou okolností velmi blízko, nosí paní Nováková vyplněné formuláře osobně do podatelny.

Tuto zavedenou a prověřenou praxi budou muset Novákovi od roku 2014 změnit, protože začnou platit nová pravidla pro zasílání přiznání a formulářů.

Nejdřív se podívejme, co se změní v podávání daňových přiznání:

 • Již dnes plátci DPH, kteří obchodují se zeměmi EU nebo podnikají v oblastech, kde vystavování daňových dokladů podléhá přenesení daňové povinnosti, mají povinnost hlášení o těchto skutečnostech podávat pouze v elektronické podobě. Děje se tak buď prostřednictvím datových schránek nebo přes Daňový portál. Novákovi tuto možnost zatím nemuseli využívat, protože pan Novák podniká pouze v ČR a přenesená daňová povinnost se ho netýká. Od roku 2014 ale novel zákona o DPH ukládá plátcům DPH, kteří překročili roční obrat 6 milionů korun, výhradně elektronickou komunikaci s FÚ. Protože pan Novák předpokládá, že jeho obrat za rok 2013 bude kolem 8 milionů korun, bude muset paní Nováková začít zasílat daňové přiznání k DPH, případně hlášení nebo změny registračních údajů buď přes datovou schránku nebo již zmíněný Daňový portál. Na podatelnu Finančního úřadu tak bude nosit například Přiznání k dani z příjmů fyzických osob jednou za rok nebo Vyúčtování závislé činnosti za zaměstnance, ale veškerá komunikace kolem DPH bude probíhat výhradně elektronicky.

Další novinkou v oblasti elektronické komunikace se od příštího roku stanou podání pro Českou správu sociálního zabezpečení:

 • Zákon sice stanovil, že zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) musí činit veškerá podání pro ČSSZ elektronickou formou už od letošního roku, ČSSZ ale nakonec tuto povinnost o rok odložila. Paní Nováková se zajímala, co všechno bude muset podávat elektronicky a na OSSZ se dozvěděla, že jde o následující tiskopisy a hlášení:

Zaměstnavatelé:

 1. Evidenční list důchodového pojištění 
 2. Potvrzení o studiu pro účely důchodového pojištění 
 3. Přehled o výši pojistného 
 4. Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) 
 5. Přihláška do registru zaměstnavatelů 
 6. Odhláška z registru zaměstnavatelů 
 7. Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění 
 8. Potvrzení pro účely výplaty vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství 

Osoby samostatně výdělečně činné:

 1. Přehled o příjmech výdajích OSVČ za rok 2013 
 2. Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti 
 3. Přihláška OSVČ k účasti na nemocenském pojištění 
 4. Přihláška k účasti OSVČ na důchodovém pojištění

Paní Novákové je jasné, že si budou s manželem muset spolu sednout a probrat, jakou formu elektronické komunikace zvolí a co pro to budou muset udělat.