Nové začátky dávají novou naději

Každý z nás má své období, kdy bilancuje, co se nám v předchozích měsících více či méně podařilo a co by bylo dobré vylepšit. Začínáme plánovat, čeho nového bychom chtěli dosáhnout a co bychom chtěli získat. Od přání bývá už jenom kousek k realizaci. Vzdělávání je cesta, jak přání začít uskutečňovat. Investice do vzdělání se vždy vyplatí. Zaměstnavatelé nově nabyté vědomosti a dovednosti jedince zpravidla velmi kladně hodnotí. Zároveň dávají přednost vzdělaným lidem s konkrétními pracovními schopnostmi a dovednostmi. Velký důraz je kladen na práci v týmu, řízení a organizování, rozvoj logického myšlení, komunikativnost, asertivní chování, odolnost vůči stresu. V kurzech akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy „Asistentka manažera“ a „Marketing“ získáte mnoho nových znalostí a odnesete si osvědčení o odborné kvalifikaci. Staňte se tvůrcem svých možností.