SPECIALISTA MARKETINGU - rekvalifikační kurz DÁLKOVĚ se získáním profesní kvalifikace s garancí MPSV

Cena kurzu:
9 875 Kč-20 %
7 900 Kč
(Osvobozeno od DPH)
Vybrat termín a objednat

Tento kurz může být zdarma pro nezaměstnané
Jak kurz zdarma získat?

Akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy


Navštivte fotogalerii

Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Číslo akreditace: MSMT-17296/2020-1/178. Rekvalifikace: Specialista marketingu (PK; v rozsahu 100 hodin teoretické výuky, z toho 31 prezenční formou a 69 hodin distanční formou studia).

Cíle kurzu:

Naučit principy marketingu. Dozvědět se, jak funguje online marketing, personální marketing, psychologie a komunikace. Pochopit marketingový výzkum.

Pro koho je kurz určen?

Pro zájemce o marketing, reklamu, komunikační kampaň a marketingový výzkum. Pro ty, kteří chtějí získat profesní kvalifikaci Specialista marketingu.

Popis:

Náplň kurzu:

1) Marketing v dnešním světě

 • Marketing v dnešním světe: význam a cíle, potřeby a přání, poptávka a tržní nabídka
 • Marketing management: řízení poptávky, budování vztahů se zákazníky
 • Marketingový proces: strategie, plánování, marketingový mix, SWOT analýza, kontrola
 • Podnikatelské koncepce: základy typy
 • Marketingový plán
 • Firemní styl

2) Marketingové prostředí

 • Dodavatelé, zákazníci, konkurenti, zprostředkovatelé
 • Analýza konkurence, konkurenční strategie

3) Produktová strategie, cena, distribuce

 • Značka a její použití
 • Produkty a služby
 • Cenotvorba: obecné postupy tvorby cen
 • Distribuce: tvorba distribučního systému
 • Velkoobchod, maloobchod

4) Komunikace v marketingu

 • Marketingová komunikace
 • Reklama, podpora prodeje a public relations
 • Osobní prodej a přímý marketing
 • Komunikační  kampaň

5) Komunikační dovednosti

 • Pravidla mluveného projevu, která fungují
 • Komunikace z pohledu psychologie
 • Komunikace verbální a neverbální
 • Řeč těla
 • Komunikace v týmu
 • Prezentace

6) Internetový marketing

 • Hlavní pilíře internetového marketingu
 • Chování uživatelů na Internetu
 • Internetová reklama
 • Proces tvorby webových stránek
 • PPC kampaně, sociální sítě a další možnosti propagace na Internetu
 • Ukázka slidů z prezentace
 • Zde spustíte ukázkové video

7) Marketing v médiích mimo oblast Internetu

 • Off-line komunikace
 • Sdělovací prostředky
 • Tištěná reklama, její komunikace a tvorba

8) Marketingový výzkum

 • Techniky výzkumu
 • Informace: jejich získávání, třídění, využívání
 • Marketingový dotazník: tvorba, vyhodnocení a prezentace výsledků

9) Řízení projektů

 • Základy projektového řízení
 • Fáze projektu
 • Rizika projektu

10) Personální marketing:

 • Základy personálního marketingu. Marketingový mix. Komunikační mix. Personální výzkum. Značka zaměstnavatele.

Jak kurz probíhá:

Kurz kombinuje prezenční výuku a dálkové studium prostřednictvím internetu.

1) Prezenční studium
 • Témata základy marketingu, marketingový výzkum a marketingové strategie budete studovat v naše vzdělávacím centru prezenčně. Naši lektoři Vás uvedou do problematiky marketingu.
2) Dálkové studium

Další část studia probíhá dálkově.

 • Získáte přístup do on-line studijního systému.
 • Jsou zde pro Vás připravená  videa + studijní materiály + interaktivní testy.
 • Ovládání studijního systému je velmi jednoduché.
 • Tuto část kurzu můžete studovat podle Vašich časových možnosti – kdykoliv a odkudkoliv prostřednictvím internetu.
3) Závěrečná zkouška
 • Závěrečná zkouška probíhá prezenčně v našem vzdělávacím centru.

Jak dálkové studium probíhá:

 • Získáte přístup do studijního systému, který obsahuje:
  • 13 lekcí podle jednotlivých témat
  • 22 videí
  • příklady a procvičování

Doklad o absolvování:

 • Absolvent kurzu obdrží 2 osvědčení – Osvědčení o absolvování akreditovaného rekvalifikačního kurzu a Osvědčení o získání profesní kvalifikace Specialista / Specialista marketingu, které nahrazuje školní vzdělání v daném oboru. (Osvědčení je veřejnou listinou stejně jako vysvědčení, výuční list nebo diplom o absolutoriu, má celostátní platnost při prokazování dosažené kvalifikace zaměstnavateli.)

Vstupní podmínky

 • Není potřeba mít žádné vstupní znalosti.
 • Je potřeba splnit tyto 2 předpoklady:
  • věk nad 18 let,
  • ukončené střední vzdělání (střední škola, učiliště s maturitou i bez maturity).

Kurz byl velmi přínosný. Lektory hodnotím na jedničku podtrženou.

Václav Musil, swaxsn(zavinac)gmail.com

Lekce byly zajímavé, zábavné, plné užitečných a praktických informací. Kurz je koncipován efektivně - střídání témat. Lektoři jsou vstřícní, profesionální, znalí svého oboru. Vždy ochotně vysvětlili veškeré naše otázky, skvěle pracovali se skupinou studentů.

Eva Fedurcová, evafedurcova(zavinac)yahoo.com

Všechny moduly jsou obsáhlé, přehledné, pochopitelné a vyčerpávajícím způsobem vysvětlují témata studia. Lektoři jsou na profesionální úrovni a zároveň velice milí a vstřícní. Kurz doporučuji, je velmi kvalitní.

Iva Chybová, chybova.iva(zavinac)seznam.cz

Cena kurzu

9 875 Kč-20 %
7 900 Kč (Osvobozeno od DPH)

Místo konání

Centrum služeb pro podnikání, Fügnerovo náměstí 1866/5, Praha 2 (5 minut od I. P. Pavlova a náměstí Míru, směr Nuselský most - mapa)

Termíny

 • 3. 3. 2021 - 21. 4. 2021  ()
  Dálkově - 70 vyučovacích hodin Prezenčně - 30 vyučovacích hodin 3.3.2021 , 9:00 - 14:00 Marketing 4.3.2021 , 9:00 - 14:00 Právo (nepovinné) 5.3.2021 , 9:00 - 14:00 Marketingový výzkum 9.3.2021 , 9:00 - 14:00 Marketing 10.3.2021 , 9:00 - 14:00 Marketing 11.3.2021 , 9:00 - 14:00 Právo (nepovinné) 16.3.2021 , 9:00 14:00 Ekonomie (nepovinné) 17.3.2021 , 9:00 14:00 Online marketing 18.3.2021 , 9:00 14:00 Online marketing 24.3.2021 , 9:00 - 14:00 Personální marketing (nepovinné) 25.3.2021 , 9:00 - 14:00 Právo (nepovinné) 21.4.2021 , 9.00 - 14:00 Zkouška (nebo dle domluvy) Objednat
   
 • 20. 4. 2021 - 31. 5. 2021  ()
  Dálkově - 70 vyučovacích hodin Prezenčně - 30 vyučovacích hodin 20.4.2020 , 9:00 - 14:00 Marketing 21.4.2020 , 9:00 - 14:00 Marketing 27.4.2021 , 9:00 - 14:00 Marketingový výzkum 28.4.2020 , 9:00 - 14:00 Marketing 4.5.2021 , 9:00 - 14:00 Řízení projektů 19.5.2021 , 9:00 - 14:00 Komunikační dovednosti 31.5.2021 , 9.00 - 11:00 Zkouška Objednat
   
 • 20. 5. 2021 - 24. 6. 2021  ()
  Dálkově - 70 vyučovacích hodin Prezenčně - 30 vyučovacích hodin 20.5.2021 , 9:00 - 14:00 Marketing 27.5.2021 , 9:00 - 14:00 Marketingový výzkum 28.5.2021 9:00 - 14:00 Marketing 7.6.2021 , 9:00 - 14:00 Marketing 10.6.2021 , 9:00 - 14:00 Marketing On-line 11.6.2021 , 9:00 - 14:00 Marketing On-line 24.6.2021 , 9:00 - 14:00 Zkouška Objednat
   
 • 6. 10. 2021 - 11. 11. 2021  ()
  Dálkově - 70 vyučovacích hodin Prezenčně - 30 vyučovacích hodin 6.10.2021 , 9:00 - 14:00 Význam marketingu, Marketing management, Strategický marketing 12.10.2021 , 9:00 - 14:00 Strategický marketing, SWOT analýza 13.10.2021 , 14:30 - 19:30 Produktová strategie 19.10.2021 , 9:00 - 14:00 Online marketing 20.10.2021 , 9:00 - 14:00 Online marketing (nepovinné) 26.10.2021 , 9:00 - 14:00 Marketingový plán, výzkum 4.11.2021 , 9:00 - 14:00 Marketingový plán + Workshop (nepovinné) 11.11.2021 , 9:00 - 14:00 Procvičování, Zkouška Objednat