PERSONALISTA PRO PRAXI - rekvalifikační kurz se získáním profesní kvalifikace s garancí MPSV

Cena kurzu:
18 000 Kč-20 %
14 400 Kč
(Osvobozeno od DPH)
Vybrat termín a objednat

Tento kurz může být zdarma pro nezaměstnané
Jak kurz zdarma získat?

Akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy


Navštivte fotogalerii

Kurz získal akreditaci Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MSMT-29475/2018-1/391)  a autorizaci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro profesní kvalifikaci 62-007-N - číslo autorizace 2015/55.  

Cíle kurzu:

Porozumět oblastem personální činnosti, pracovní a obchodní právo, odměňování a mzdy, komunikace a písemnosti. Získat aktuální informace.

Pro koho je kurz určen?

Zájemcům, kteří chtějí získat znalosti z personalistiky a obdržet Osvědčení o rekvalifikaci a Osvědčení o nové profesní kvalifikaci v oboru personalistika.

Popis:

Aktuální nabídka:

Co se naučíte:

 • Získáte ucelenou znalost personalistiky
 • Osvojíte si jednotlivé personální činnosti a metody
 • Seznámíte se s současnými trendy personálního managementu
 • Získáte znalosti z oblasti pracovního práva
 • Budete se věnovat mzdovému systému organizace a také sociálnímu a zdravotnímu pojištění
 • Budete zpracovávat dokumenty na počítači
 • Naučíte se pravidla evidence, archivace a skartace písemností

Co dalšího získáte:

 • Zvýšíte svoji pracovní kvalifikaci – získáte Osvědčení rekvalifikaci a Osvědčení o profesní kvalifikaci
 • Rozšíříte své dovednosti a znalosti
 • V průběhu studia může zdarma využívat e-learning, který Vám pomůže zopakovat si znalosti z výuky a připravit se do praxe i na závěrečnou zkoušku

Obsah kurzu:

 1. Personální činnosti: Personální práce. Role personalisty. Popisy pracovních míst. Osobní spisy zaměstnanců.  Vzdělávání a osobní rozvoj zaměstnanců. Řízení pracovního výkonu. Hodnocení pracovního výkonu.
 2. Personální management: Získávání a výběr nových zaměstnanců. Obsazování pracovních míst. Řízení a plánování kariéry. Motivace. Motivační systém organizace. Propouštění zaměstnanců.
 3. Odměňování a mzdy: Odměňování zaměstnanců. Mzdový systém organizace. Sociální a zdravotní pojištění.
 4. Právo v personalistice: Zákoník práce. Pracovněprávní vztahy. Vznik pracovního poměru. Ukončení pracovního poměru. Změny pracovního poměru. Překážky na straně zaměstnance a zaměstnavatele. Pracovní doba. BOZP. Lékařské prohlídky. Ochrana osobních údajů.  Listina základních práv a svobod.  Antidiskriminační zákon.
 5. Obchodní právo: Základy obchodního práva. Obchodní smlouvy
 6. Manažerské dovednosti: Základy psychologie. Myšlenkové mapy. Syndrom vyhoření.
 7. Písemná komunikace: Tvorba písemností dle ČSN 01 6910. Pravidla pro psaní textů. Smluvní písemnosti. Personální písemnosti. Právní písemnosti. Datové schránky. Archivace a skartace.
 8. Technický modul: Zpracování dokumentů na počítači v aplikaci MS Excel a MS PowerPoint.
 9. Ekonomický modul: Základy podnikové ekonomiky.
 10. Řízení projektů: Základy projektového řízení.
 11. Komunikační dovednosti: Komunikace v týmu. Zvládání náročných komunikačních dovedností. Komunikace verbální a neverbální. Vyjednávání.

Studijní materiály:

E-learning:

 • Posluchači kurzu mají k dispozici zdarma e-learning.
 • Obsahuje materiály, které posluchačům umožní zopakovat si to nejdůležitější z výuky a také otestovat si znalosti získané v průběhu výuky.
 • Ovládání e-learningu je velmi jednoduché.
 • Používání e-learningu není pro posluchače povinné.

Osvědčení o absolvování kurzu:

Absolvent tohoto kurzu obdrží dvě osvědčení:

 • Osvědčení o získání profesní kvalifikace, které nahrazuje školní vzdělání v daném oboru. Toto osvědčení je veřejnou listinou stejně jako vysvědčení, výuční list nebo diplom a proto má celostátní platnost při prokazování dosažené kvalifikace u zaměstnavatele.
 • Osvědčení o absolvování akreditovaného rekvalifikačního kurzu.

Délka kurzu:

 • 120 vyučovacích hodin
 • Kurz trvá jeden měsíc a půl

Rozvrh kurzu:

 • Výuka probíhá od 9 do 14 hodin

S výukou jsem spokojená. Náplň kurzu mi vyhovovala. Lektoři byli výborní.

Natalia Moretti, natnes(zavinac)centrum.cz

Náplň kurzu plně odpovídá kvalifikaci a dokáže absolventa podrobně seznámit s okruhy, které jej budou v rámci zaměstnání provázet.

Olga Lakomá, o.lakoma(zavinac)seznam.cz

Cena kurzu

18 000 Kč-20 %
14 400 Kč (Osvobozeno od DPH)

Místo konání

Centrum služeb pro podnikání, Fügnerovo náměstí 1866/5, Praha 2 (5 minut od I. P. Pavlova a náměstí Míru, směr Nuselský most - mapa)

Termíny

 • 6. 4. 2021 - 27. 5. 2021  ()
  ROZVRH: 6.4.2021 , 9:00 - 14:00 Personální činnosti 8.4.2021 , 9:00 - 14:00 Personální činnosti 13.4.2021 , 14:00 - 19:00 Excel, PowerPoint 14.4.2021 , 9:00 - 14:00 Personální management 16.4.2021 , 9.00 - 14:00 Ekonomie 19.4.2021 , 9.00 - 14:00 Ekonomie 26.4.2021 , 9:00 - 14:00 Odměňování a mzdy 27.4.2021 , 9:00 - 14:00 Obchodní právo 28.4.2021 , 9:00 - 14:00 Personální marketing 4.5.2021 , 9:00 - 14:00 Řízení projektů 5.5.2021 , 9:00 - 14:00 Komunikační dovednosti 6.5.2021 , 9:00 - 14:00 Pracovní právo 10.5.2021 , 9:00 - 14:00 Personální management 11.5.2021 , 9:00 - 14:00 Manažerské dovednosti - Psychologie 13.5.2021 9:00 - 14:00 Manažerské dovednosti 14.5.2021 , 9:00 - 14:00 Právní předpisy 17.5.2021 , 9:00 - 14:00 Personální management a Manažerské dovednosti 19.5.2021 , 9:00 - 14:00 Komunikační dovednosti 25.5.2021 , 8:30 - 13:30 Písemná komunikace 26.5.2021 , 8:30 - 13:30 Písemná komunikace 27.5.2021 , 8:30 - 12:30 Zkouška Objednat
   
 • 13. 5. 2021 - 28. 6. 2021  (9:00 - 14:00 hodin)
  ROZVRH: 13.5.2021 , 9:00 - 14:00 Personální činnosti 24.5.2021 , 9:00 - 14:00 Personální marketing 25.5.2021 , 9:00 - 14:00 Personální činnosti 26.5.2021 , 9:00 - 14:00 Pracovní právo 27.5.2021 9:00 - 14:00 Manažerské dovednosti 1.6.2021 , 8:30 - 13:30 Písemná komunikace 2.6.2021 , 8:30 - 13:30 Písemná komunikace 3.6.2021 , 9:00 - 14:00 Právo 4.6.2021 , 9:00 - 14:00 Komunikační dovednosti 8.6.2021 , 9:00 - 14:00 Odměňování a mzdy 14.6.2021 , 9:00 - 14:00 Personální management 15.6.2021 , 9:00 - 14:00 Personální management 16.6.2021 , 9:00 - 14:00 Řízení projektů 17.6.2021 , 9:00 - 14:00 Manažerské dovednosti - Psychologie 18.6.2021 , 9:00 - 14:00 Excel a PowerPoint 21.6.2021 , 9:00 - 14:00 Ekonomie 22.6.2021 9:00 - 14:00 Ekonomie 23.6.2021 , 9:00 - 14:00 Komunikační dovednosti 24.6.2021 , 9:00 - 14:00 Obchodní právo 25.6.2021 , 9:00 - 14:00 Personální management 28.6.2021 , 9:00 - 13:00 Zkouška Objednat
   
 • 4. 10. 2021 - 23. 11. 2021  ()
  ROZVRH: 4.10.2021 , 9:00 - 14:00 Právo 6.10.2021 , 9:00 - 14:00 Personální činnosti 12.10.2021 , 9:00 - 14:00 Právo 14.10.2021 , 9:00 - 14:00 Právo 15.10.2021 , 13:30 - 18:30 Excel a PowerPoint 18.10.2021 , 14:30 - 19:30 Řízení projektů 19.10.2021 , 14:30 - 19:30 Komunikační dovednosti 20.10.2021 , 14:30 - 19:30 Ekonomie 21.10.2021 , 14:30 - 19:30 Ekonomie 22.10.2021 , 9:00 - 14:00 Odměňování a mzdy 25.10.2021 , 8:30 - 13:30 Písemná komunikace 26.10.2021 , 8:30 - 13:30 Písemná komunikace 27.10.2021 , 9:00 - 14:00 Personální marketing 1.11.2021 , 14:30 - 19:30 Personální činnosti 2.11.2021 , 14:30 - 19:30 Manažerské dovednosti - Psychologie 3.11.2021 , 14:30 - 19:30 Personální management 4.11.2021 , 14:30 - 19:30 Personální management 11.11.2021 , 14:30 - 19:30 Písemná komunikace 18.11.2021 , 9:00 - 14:00 Personální management 22.11.2021 , 9:00 - 14:00 Manažerské dovednosti 23.11.2021 , 9:00 - 13:00 Zkouška Objednat