Marketing, reklama a komunikace s výukou obchodní angličtiny - rekvalifikační kurz

Cena kurzu:
21 000 Kč-20 %
16 800 Kč
(Osvobozeno od DPH)
Vybrat termín a objednat

Tento kurz může být zdarma pro nezaměstnané
Jak kurz zdarma získat?

Akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy


Navštivte fotogalerii

Kurz získal akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MSMT-35906/2018-1/464) a autorizaci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR pro profesní kvalifikaci Specialista marketingu (kód 66-021-N, číslo 129/2015).

Cíle kurzu:

Proniknout do marketingu, reklamy a obchodní angličtiny. Dozvědět se možnosti internetového marketingu. Tvořit marketingový výzkum.

Pro koho je kurz určen?

Nadšencům pro obor plný nápadů, reklamy, internetové aktivity a obchodní angličtiny. Zájemcům o profesní kvalifikaci Specialista marketingu.

Popis:

Aktuální nabídka:

Co se naučíte:

 • Budete se umět orientovat ve světě reklamy a marketingu
 • Budete vědět jak používat marketingové nástroje
 • Naučíte se pracovat v oblasti on-line marketingu i off-line marketingu
 • Vyzkoušíte si sestavení marketingové kampaně a realizaci marketingového průzkumu
 • Budete se věnovat verbální i neverbální komunikaci
 • Naučíte se správně prezentovat
 • Naučíte se používat obchodní angličtinu

Co dalšího získáte:

 • Budete ovládat zajímavou a perspektivní profesi
 • Obdržíte Osvědčení o rekvalifikaci a Osvědčení o profesní kvalifikaci
 • Tým zkušených lektorů Vám předá své znalosti a zkušenosti z oboru
 • Poskytneme Vám studijní materiály, které pro Vás budou užitečným pomocníkem v průběhu studia, při přípravě na závěrečnou zkoušku i v další praxi
 • V průběhu studia může zdarma využívat e-learning, který Vám pomůže zopakovat si znalosti z výuky a připravit se do praxe i na závěrečnou zkoušku

Pro koho je kurz vhodný:

 • Pro všechny, kteří chtějí získat znalosti z oblastí marketing, reklama, komunikace a obdržet Osvědčení o nové profesní kvalifikaci v oboru marketing
 • Pro ty, kteří chtějí prohloubit své znalosti obchodní angličtiny (podmínkou vstupu do kurzu jsou mírně pokročilé znalosti angličtiny)
 • Kurz je vhodný pro začátečníky i pro ty, kteří již mají zkušenosti z uvedených oborů a potřebují si doplnit vzdělání včetně závěrečného Osvědčení
 • Kurz vhodný také pro podnikatele a manažery, kteří se chtějí naučit rozvíjet marketingové aktivity své firmy / organizace

Obsah kurzu:

1) Marketing v dnešním světě

 • Co je marketing – význam a cíle marketingu, potřeby, přání a poptávka, tržní nabídka
 • Marketing, management – řízení poptávky, budování vztahů se zákazníky, marketing management v praxi
 • Marketingový proces – marketingové plánování, marketingová strategie, marketingový mix
 • Strategický marketing – poznáváme zákazníka

2) Marketingové prostředí

 • Mikroprostředí společnosti – dodavatelé, marketingoví zprostředkovatelé, zákazníci, konkurenti
 • Makroprostředí společnosti – demografické prostředí, ekonomické prostředí, přírodní prostředí, technologické prostředí, politické prostředí, kulturní prostředí
 • Globální trh – analýza globálního marketingového prostředí

3) Základní strategie

 • Segmentace a positioning – členění trhu na skupiny zákazníků, tržní pozice produktu
 • Vztahový marketing – budování vztahů se zákazníky
 • Konkurenční strategie – analýza konkurence, konkurenční strategie

4) Produktová strategie

 • Produktová strategie a použití značek – marketingové pojetí produktu, strategie značek
 • Proces vývoje nových produktů, strategie životního cyklu produktů
 • Marketing služeb

5) Cena

 • Cenotvorba – obecné postupy tvorby cen

6) Marketingová komunikace

 • Integrovaná strategie marketingové komunikace
 • Komunikační proces, Vývoj efektivní komunikace, Komunikační rozpočet a komunikační mix
 • Reklama, podpora prodeje a public relations
 • Osobní prodej a přímý marketing

7) Komunikační dovednosti

 • Pravidla mluveného projevu, která fungují
 • Komunikace z pohledu psychologie
 • Komunikace verbální a neverbální
 • Řeč těla
 • Komunikace v týmu
 • Prezentace

8) Marketing v off-line mediích

 • Nástroje off-line komunikace
 • Sdělovací prostředky
 • Tištěná reklama, její komunikace a tvorba
 • Obchodní dialog, pravidla argumentace
 • Sdělovací prostředky

9) Marketing v on-line mediích

 • Význam Internetu v marketingové komunikaci, Internetová reklama
 • Webová prezentace
 • Marketing na sociálních sítích

10) Řízení projektů

 • Základy projektového řízení

11) Distribuce

 • Řízení distribučních kanálů – vztahy s distributory, tvorba distribučního systému

12) Marketingový výzkum

 • Techniky výzkumu
 • Informace – jejich získávání, třídění, využívání
 • Marketingový dotazník – tvorba, vyhodnocení a prezentace výsledků

13) Obchodní angličtina

 • Já a moje firma – pracovní pozice, životopis, přijímací pohovor, konverzační obraty
 • Každodenní komunikace – telefonování, obchodní korespondence, e-maily
 • Obchodní jednání – jednání, porady, služební cesty, společenská konverzace

Studijní materiály:

 • Pro posluchače kurzu jsme připravili studijní materiály
 • Ukázka studijních materiálů – Marketing
 • Ukázka studijních materiálů – Obchodní angličtina

E-learning:

 • Posluchači kurzu mají k dispozici zdarma e-learning.
 • Obsahuje materiály, které posluchačům umožní zopakovat si to nejdůležitější z výuky a také otestovat si znalosti získané v průběhu výuky.
 • Ovládání e-learningu je velmi jednoduché.
 • Používání e-learningu není pro posluchače povinné.

Osvědčení o absolvování kurzu:

Absolvent tohoto kurzu obdrží dvě osvědčení:

 • Osvědčení o získání profesní kvalifikace, které nahrazuje školní vzdělání v daném oboru. Toto osvědčení je veřejnou listinou stejně jako vysvědčení, výuční list nebo diplom a proto má celostátní platnost při prokazování dosažené kvalifikace u zaměstnavatele.
 • Osvědčení o absolvování akreditovaného rekvalifikačního kurzu.

Délka kurzu:

 • 118 vyučovacích hodin
 • Kurz trvá jeden měsíc a půl

Rozvrh kurzu:

 • Výuka probíhá od 9 do 14 hodin

Kurz byl podle mého názoru velice prospěšný. Získal jsem teoretické znalosti o marketingu a množství informací o tom, jak svět marketingu a reklamy funguje v praxi.

Michal Čermák, michaelc(zavinac)seznam.cz

Kurz vnímám jako přínosný pro přímé použití do života. Probíhal v přátelské atmosféře a v příjemném prostředí. Oceňuji propojení praxe s teorií.

Jindřich Ludvík, jindrich.ludvik(zavinac)seznam.cz

Všichni lektoři byli moc šikovní. Výuka byla jasná a užitečná.

Ing. Yulia Belayeva, jb(zavinac)ivservice.ca

Cena kurzu

21 000 Kč-20 %
16 800 Kč (Osvobozeno od DPH)

Místo konání

Centrum služeb pro podnikání, Fügnerovo náměstí 1866/5, Praha 2 (5 minut od I. P. Pavlova a náměstí Míru, směr Nuselský most - mapa)

Termíny

 • 20. 4. 2021 - 31. 5. 2021  ()
  ROZVRH: 20.4.2020 , 9:00 - 14:00 Marketing 21.4.2020 , 9:00 - 14:00 Marketing 27.4.2020 , 9:00 - 14:00 Marketingový výzkum 28.4.2020 , 9:00 - 14:00 Marketing 29.4.2020 , 9:00 - 14:00 Marketingové strategie 4.5.2021 , 9:00 - 14:00 Řízení projektů 7.5.2021 , 9.00 - 14:00 Marketingové strategie 11.5.2021 , 9:00 - 14:00 Psychologie 14.5.2021 , 9:00 - 14:00 Obchodní angličtina 17.5.2021 , 9:00 - 14:00 Marketingové strategie 18.5.2021 , 9:00 - 14:00 Obchodní angličtina 19.5.2021 , 9:00 - 14:00 Komunikační dovednosti 20.5.2021 , 9.00 - 14:00 Online marketing 21.5.2021 , 9.00 - 14:00 Online marketing 24.5.2021 , 9:00 - 14:00 Personální marketing 25.5.2021 , 9.00 - 14:00 Marketingové strategie 26.5.2021 , 9.00 - 14:00 Marketingové strategie 27.5.2021 , 9:00 - 14:00 Obchodní angličtina 28.5.2021 , 9.00 - 14:00 Marketingový plán + Workshop 31.5.2021 , 9.00 - 14:00 Procvičování 31.5.2021 , Zkouška Objednat
   
 • 17. 5. 2021 - 24. 6. 2021  ()
  ROZVRH: 17.5.2021 , 14:00 - 19:00 Obchodní angličtina 19.5.2021 , 9:00 - 14:00 Obchodní angličtina 21.5.2021 , 9:00 - 14:00 Obchodní angličtina 20.5.2021 , 9:00 - 14:00 Marketing 24.5.2021 , 9:00 - 14:00 Personální marketing 27.5.2021 , 9:00 - 14:00 Marketingový výzkum 28.5.2021 9:00 - 14:00 Marketing 7.6.2021 , 9:00 - 14:00 Marketing 8.6.2021 , 9:00 - 14:00 Marketingové strategie 9.6.2021 , 9:00 - 14:00 Komunikační dov. - Prezentace v praxi 10.6.2021 , 9:00 - 14:00 Marketing On-line 11.6.2021 , 9:00 - 14:00 Marketing On-line 14.6.2021 , 9:00 - 14:00 Marketingové strategie 15.6.2021 , 9:00 - 14:00 Marketingové strategie 16.6.2021 , 9:00 - 14:00 Řízení projektů 17.6.2021 , 9:00 - 14:00 Manažerské dovednosti - Psychologie 18.6.2021 , 9:00 - 14:00 Marketingový plán, výzkum 21.6.2021 , 9:00 - 14:00 Marketingové strategie 22.6.2021 , 9:00 - 14:00 Marketingové strategie 24.6.2021 , 9:00 - 14:00 Procvičování, Zkouška Objednat
   
 • 6. 10. 2021 - 16. 11. 2021  ()
  ROZVRH: 6.10.2021 , 9:00 - 14:00 Význam marketingu, Marketing management, Strategický marketing 11.10.2021 , 9:00 - 14:00 Komunikační dov. - Prezentace v praxi 12.10.2021 , 9:00 - 14:00 Strategický marketing, SWOT analýza 13.10.2021 , 14:30 - 19:30 Produktová strategie 14.10.2021 , 14:30 - 19:30 Marketing offline 15.10.2021 , 14:30 - 19:30 Marketingové strategie 18.10.2021 , 14:30 - 19:30 Řízení projektů 19.10.2021 , 9:00 - 14:00 Online marketing 20.10.2021 , 9:00 - 14:00 Online marketing 21.10.2021 , 9:00 - 14:00 Komunikační kampaň 22.10.2021 , 9:00 - 14:00 Marketingový výzkum 25.10.2021 , 9:00 - 14:00 Cenová a distribuční politika 26.10.2021 , 9:00 - 14:00 Marketingový plán, výzkum 27.10.2021 , 9:00 - 14:00 Personální marketing 2.11.2021 , 14:30 - 19:30 Manažerské dovednosti - Psychologie 4.11.2021 , 9:00 - 14:00 Marketingový plán + Workshop 9.11.2021 , 14:00 - 19:00 Obchodní angličtina 10.11.2021 , 14:00 - 19:00 Obchodní angličtina 11.11.2021 , 9:00 - 14:00 Procvičování, Zkouška z marketingu 16.11.2021 , 14:00 - 19:00 Obchodní angličtina Objednat