Marketing, reklama a komunikace - rekvalifikační kurz pro začátečníky

Cena kurzu:
18 000 Kč-20 %
14 400 Kč
(Osvobozeno od DPH)
Vybrat termín a objednat

Tento kurz může být zdarma pro nezaměstnané
Jak kurz zdarma získat?

Akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy


Navštivte fotogalerii

Kurz získal akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MSMT-35906/2018-1/464) a autorizaci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR pro profesní kvalifikaci Specialista marketingu (kód 66-021-N, číslo 129/2015).

Cíle kurzu:

Proniknout do oboru marketing a reklama. Dozvědět se možnosti internetového marketingu. Tvořit komunikační kampaň a marketingový výzkum.

Pro koho je kurz určen?

Nadšencům pro kreativní obor plný nápadů, reklamy, komunikace a internetové aktivity. Zájemcům o profesní kvalifikaci Specialista marketingu.

Popis:

Aktuální nabídka:

Co se naučíte:

 • Budete se umět orientovat ve světě reklamy a marketingu
 • Budete vědět jak používat marketingové nástroje
 • Naučíte se pracovat v oblasti on-line marketingu i off-line marketingu
 • Vyzkoušíte si sestavení marketingové kampaně a realizaci marketingového průzkumu
 • Budete se věnovat verbální i neverbální komunikaci
 • Naučíte se správně prezentovat

Co dalšího získáte:

 • Budete ovládat zajímavou a perspektivní profesi
 • Obdržíte Osvědčení o rekvalifikaci a Osvědčení o profesní kvalifikaci
 • Tým zkušených lektorů Vám předá své znalosti a zkušenosti z oboru
 • Poskytneme Vám studijní materiály, které pro Vás budou užitečným pomocníkem v průběhu studia, při přípravě na závěrečnou zkoušku i v další praxi
 • V průběhu studia může zdarma využívat e-learning, který Vám pomůže zopakovat si znalosti z výuky a připravit se do praxe i na závěrečnou zkoušku

Pro koho je kurz vhodný:

 • Pro všechny, kteří chtějí získat znalosti z oblastí marketing, reklama, komunikace
 • Pro ty, kteří chtějí obdržet Osvědčení o nové profesní kvalifikaci v oboru marketing
 • Kurz je vhodný pro začátečníky i pro ty, kteří již mají zkušenosti z uvedených oborů a potřebují si doplnit vzdělání včetně závěrečného Osvědčení
 • Kurz vhodný také pro podnikatele a manažery, kteří se chtějí naučit rozvíjet marketingové aktivity své firmy / organizace

Obsah kurzu:

1) Marketing v dnešním světě

 • Co je marketing – význam a cíle marketingu, potřeby, přání a poptávka, tržní nabídka
 • Marketing, management – řízení poptávky, budování vztahů se zákazníky, marketing management v praxi
 • Marketingový proces – marketingové plánování, marketingová strategie, marketingový mix
 • Strategický marketing – poznáváme zákazníka

2) Marketingové prostředí

 • Mikroprostředí společnosti – dodavatelé, marketingoví zprostředkovatelé, zákazníci, konkurenti
 • Makroprostředí společnosti – demografické prostředí, ekonomické prostředí, přírodní prostředí, technologické prostředí, politické prostředí, kulturní prostředí
 • Globální trh – analýza globálního marketingového prostředí

3) Základní strategie

 • Segmentace a positioning – členění trhu na skupiny zákazníků, tržní pozice produktu
 • Vztahový marketing – budování vztahů se zákazníky
 • Konkurenční strategie – analýza konkurence, konkurenční strategie

4) Produktová strategie

 • Produktová strategie a použití značek – marketingové pojetí produktu, strategie značek
 • Proces vývoje nových produktů, strategie životního cyklu produktů
 • Marketing služeb

5) Cena

 • Cenotvorba – obecné postupy tvorby cen

6) Marketingová komunikace

 • Integrovaná strategie marketingové komunikace
 • Komunikační proces, Vývoj efektivní komunikace, Komunikační rozpočet a komunikační mix
 • Reklama, podpora prodeje a public relations
 • Osobní prodej a přímý marketing

7) Komunikační dovednosti

 • Pravidla mluveného projevu, která fungují
 • Komunikace z pohledu psychologie
 • Komunikace verbální a neverbální
 • Řeč těla
 • Komunikace v týmu
 • Prezentace

8) Marketing v off-line mediích

 • Nástroje off-line komunikace
 • Sdělovací prostředky
 • Tištěná reklama, její komunikace a tvorba
 • Obchodní dialog, pravidla argumentace
 • Sdělovací prostředky

9) Marketing v on-line mediích

 • Význam Internetu v marketingové komunikaci, Internetová reklama
 • Webová prezentace
 • Marketing na sociálních sítích

10) Řízení projektů

 • Základy projektového řízení

11) Distribuce

 • Řízení distribučních kanálů – vztahy s distributory, tvorba distribučního systému

12) Marketingový výzkum

 • Techniky výzkumu
 • Informace – jejich získávání, třídění, využívání
 • Marketingový dotazník – tvorba, vyhodnocení a prezentace výsledků

Studijní materiály:

E-learning:

 • Posluchači kurzu mají k dispozici zdarma e-learning.
 • Obsahuje materiály, které posluchačům umožní zopakovat si to nejdůležitější z výuky a také otestovat si znalosti získané v průběhu výuky.
 • Ovládání e-learningu je velmi jednoduché.
 • Používání e-learningu není pro posluchače povinné.

Osvědčení o absolvování kurzu:

Absolvent tohoto kurzu obdrží dvě osvědčení:

 • Osvědčení o získání profesní kvalifikace, které nahrazuje školní vzdělání v daném oboru. Toto osvědčení je veřejnou listinou stejně jako vysvědčení, výuční list nebo diplom a proto má celostátní platnost při prokazování dosažené kvalifikace u zaměstnavatele.
 • Osvědčení o absolvování akreditovaného rekvalifikačního kurzu.

Délka kurzu:

 • 100 vyučovacích hodin
 • Kurz trvá jeden měsíc a půl

Rozvrh kurzu:

 • Výuka probíhá od 9 do 14 hodin

Kurz mě mile překvapil svojí vysokou úrovní. Náplň kurzu byla výborná a výběr lektorů optimální. Lektoři dokázali zaujmout a jednotlivá témata rozpracovali zajímavě a srozumitelně. Kurz bych určitě vřele doporučila.

Martina Ledlová, martina.ledlova(zavinac)centrum.cz

Kurz byl pro mě velmi přínosný - zejména praktická cvičení. Také oceňuji množství uváděných příkladů z praxe. Lektoři byli velmi vstřícní. Kurz bych doporučila, zcela předčil má očekávání.

Markéta Bouhaniková, m.bouhanikova(zavinac)yahoo.com

Oceňuji prolnutí teorie s praktickou stránkou. Získala jsem všeobecný přehled. Každý z lektorů mě naučil něco nového.

Magda Horčicová, kavka2(zavinac)centrum.cz

Jsem spokojená. Lektory hodnotím pozitivně.

Pavla Synková, pavla.synkova(zavinac)gmail.com

Cena kurzu

18 000 Kč-20 %
14 400 Kč (Osvobozeno od DPH)

Místo konání

Centrum služeb pro podnikání, Fügnerovo náměstí 1866/5, Praha 2 (5 minut od I. P. Pavlova a náměstí Míru, směr Nuselský most - mapa)

Termíny

 • 6. 10. 2021 - 11. 11. 2021  ()
  ROZVRH HODIN: 6.10.2021 , 9:00 - 14:00 Význam marketingu, Marketing management, Strategický marketing 11.10.2021 , 9:00 - 14:00 Komunikační dov. - Prezentace v praxi 12.10.2021 , 9:00 - 14:00 Strategický marketing, SWOT analýza 13.10.2021 , 14:30 - 19:30 Produktová strategie 14.10.2021 , 14:30 - 19:30 Marketing offline 15.10.2021 , 14:30 - 19:30 Marketingové strategie 18.10.2021 , 14:30 - 19:30 Řízení projektů 19.10.2021 , 9:00 - 14:00 Online marketing 20.10.2021 , 9:00 - 14:00 Online marketing 21.10.2021 , 9:00 - 14:00 Komunikační kampaň 22.10.2021 , 9:00 - 14:00 Marketingový výzkum 25.10.2021 , 9:00 - 14:00 Cenová a distribuční politika 26.10.2021 , 9:00 - 14:00 Marketingový plán, výzkum 27.10.2021 , 9:00 - 14:00 Personální marketing 2.11.2021 , 14:30 - 19:30 Manažerské dovednosti - Psychologie 4.11.2021 , 9:00 - 14:00 Marketingový plán + Workshop 11.11.2021 , 9:00 - 14:00 Procvičování, Zkouška Objednat