Management s výukou obchodní angličtiny - rekvalifikační kurz

Cena kurzu:
21 000 Kč-20 %
16 800 Kč
(Osvobozeno od DPH)
Vybrat termín a objednat

Tento kurz může být zdarma pro nezaměstnané
Jak kurz zdarma získat?

Akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy


Navštivte fotogalerii

Kurz získal akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MSMT-29484/2018-1/392).

Cíle kurzu:

Získat znalosti a dovednosti potřebné pro vykonávání manažerské profese. Naučit se používat obchodní angličtinu. Získat Osvědčení o rekvalifikaci v oboru management.

Pro koho je kurz určen?

Kurz je určen všem, kteří chtějí rozšiřovat své znalosti z oblastí – komunikace, psychologie, personální management, manažerské účetnictví, marketing, ekonomie, právo, obchodní angličtina…

Popis:

Aktuální nabídka:

 • V těchto dnech probíhá akce, v rámci které můžete kurz získat za cenu nižší o 20%. Původní cena: 21.000 Kč. Nová cena: 16.800 Kč. Ušetříte: 4.200 Kč.
 • Nabízíme ukázkové hodiny zdarma.

  Co se naučíte:

 • Budete rozvíjet své manažerské dovednosti
 • Naučíte se vést a motivovat pracovní tým
 • Budete rozšiřovat své komunikační a vyjednávací dovednosti
 • Získáte znalosti z oblasti pracovního práva a personálního managementu
 • Naučíte se rozumět manažerskému účetnictví
 • Ukážeme Vám, jak efektivně řídit čas a také jak zvládat stres a další nepříjemné nároky, které manažerská role přináší
 • Vysvětlíme Vám základy firemního marketingu a ekonomie
 • Naučíte se používat obchodní angličtinu

  Co dalšího získáte:

 • Zvýšíte svoji pracovní kvalifikaci – získáte Osvědčení o rekvalifikaci v oboru management
 • V průběhu studia může zdarma využívat e-learning, který Vám pomůže zopakovat si znalosti z výuky a připravit se do praxe i na závěrečnou zkoušku

  Obsah kurzu:

  1) Personální management

  • Získávání pracovníků, výběrová řízení
  • Řízení a plánování kariéry
  • Motivace a motivační systém v organizaci
  • Propouštění pracovníků

  2) Právo

  • Základy obchodního práva
  • Základy pracovního práva

  3) Komunikační dovednosti

  • Komunikace verbální a neverbální – řeč těla
  • Komunikace v týmu
  • Zvládání náročnějších situací – trénink zvládání konkrétních situací z pracovní praxe
  • Vyjednávání – poziční a principiální vyjednávání, příprava jednání, nácvik
  • Prezentace – osvojení a trénování postupů pro profesionální zvládnutí prezentace

  4) Řízení projektů

  • Základy projektového řízení

  5) Osobní rozvoj

  • Time-management – zásady efektivního řízení času, identifikace problémových postupů a nastavení vlastního rozvoje plánu
  • Zvládání stresu – postupy a metody jak zvládnout bezprostřední stres a poradit si se stresem dlouhodobým

  6) Psychologie

  • Chování lidí v týmu, skupinová dynamika, týmové role
  • Psychologie osobnosti v praxi
  • Pracovní motivace
  • Konflikt a práce s emocemi

  7) Marketing

  • Marketing management – činnost marketingového oddělení, kooperace marketingu s ostatními odděleními firmy
  • Marketingové plánování – marketingový plán, analýzy, tvorba strategií, zavádění plánu do praxe
  • Marketingový mix – produktová, cenová, distribuční a komunikační strategie
  • Marketingová komunikace – tvorba marketingové komunikace, komunikační mix, reklama, public realations

  8) Ekonomie

  • Základní principy tržní ekonomiky a jejich vliv na podnikatelskou praxi
  • Ekonomický model podniku
  • Úvod do finančního řízení a finanční analýzy
  • Nástroje peněžního a kapitálového trhu

  9) Manažerské účetnictví

  • Základy účetnictví
  • Sledování hospodaření podniku, struktura nákladů a jejich vazeb na výnosy, účetní výkazy
  • Rozhodování, druhy rozhodovacích procesů
  • Kalkulace, plány a rozpočty
  • Finanční analýza

10) Obchodní angličtina

 • Představování
 • Názvy pracovních pozic
 • Životopis a přijímací pohovor
 • Konverzační obraty
 • Telefonování
 • Obchodní korespondence
 • E-maily
 • Obchodní jednání
 • Pracovní porady
 • Služební cesta
 • Společenská konverzace

Studijní materiály:

E-learning:

 • Posluchači kurzu mají k dispozici zdarma e-learning.
 • Obsahuje materiály, které posluchačům umožní zopakovat si to nejdůležitější z výuky a také otestovat si znalosti získané v průběhu výuky.
 • Ovládání e-learningu je velmi jednoduché.
 • Používání e-learningu není pro posluchače povinné.

  Osvědčení:

 • Absolvent tohoto kurzu obdrží Osvědčení o rekvalifikaci.

Délka kurzu:

 • 138 vyučovacích hodin
 • Kurz trvá jeden měsíc a půl

Rozvrh kurzu:

 • Výuka probíhá od 9 do 14 hodin

Kurz mě inspiroval do budoucna. Lektoři se dělili o své poznatky a podávali informace a rady nad rámec výuky, čehož si velice vážím. Oceňuji příjemné prostředí.

Valentina Pajič, valentinapopaz(zavinac)seznam.cz

Kurz byl výborný, přínosný. Nemám žádné výhrady.

René Vodák, chipa(zavinac)seznam.cz

S kurzem jsem spokojená, doporučuji.

Kateřina Víšková, kaerina.viskova(zavinac)seznam.cz

Cena kurzu

21 000 Kč-20 %
16 800 Kč (Osvobozeno od DPH)

Místo konání

Centrum služeb pro podnikání, Fügnerovo náměstí 1866/5, Praha 2 (5 minut od I. P. Pavlova a náměstí Míru, směr Nuselský most - mapa)

Termíny

 • 14. 4. 2021 - 27. 5. 2021  (9:00 - 14:00 hodin)
  ROZVRH: 14.4.2020 , 9:00 - 14:00 Personální management 16.4.2020 , 9.00 - 14:00 Ekonomie 19.4.2020 , 9.00 - 14:00 Ekonomie 20.4.2020 , 9:00 - 14:00 Marketing 21.4.2020 , 9:00 - 14:00 Marketing 26.4.2020 , 9:00 - 14:00 Odměňování a mzdy 27.4.2020 , 9:00 - 14:00 Obchodní právo 28.4.2020 , 9:00 - 14:00 Marketing 29.4.2020 , 9:00 - 14:00 Manažerské účetnictví 30.4.2021 , 9:00 - 14:00 Manažerské účetnictví 3.5.2021 , 9:00 - 14:00 Manažerské účetnictví 4.5.2021 , 9:00 - 14:00 Řízení projektů 5.5.2021 , 9:00 - 14.00 Komunikační dovednosti 6.5.2021 9:00 - 14:00 Pracovní právo 10.5.2021 9:00 - 14:00 Personální management 11.5.2021 , 9:00 - 14:000 Manažerské dovednosti - Psychologie 12.5.2021 , 9:00 - 14:00 Komunikační dovednosti 13.5.2021 , 9:00 - 14:00 Manažerské dovednosti 14.5.2021 , 9:00 - 14:00 Obchodní angličtina 17.5.2021 , 9:00 - 14:00 Personální management a Manažerské dovednosti 14.5.2021 , 9:00 - 14:00 Obchodní angličtina 19.5.2021 , 9:00 - 16:00 Komunikační dovednosti, Zkouška 27.5.2021 , 9:00 - 14:00 Obchodní angličtina Objednat
   
 • 20. 4. 2021 - 25. 6. 2021  (9:00 - 14:00 hodin)
  ROZVRH: 20.4.2020 , 9:00 - 14:00 Marketing 21.4.2020 , 9:00 - 14:00 Marketing 26.4.2020 , 9:00 - 14:00 Odměňování a mzdy 27.4.2020 , 9:00 - 14:00 Obchodní právo 28.4.2020 , 9:00 - 14:00 Marketing 29.4.2020 , 9:00 - 14:00 Manažerské účetnictví 30.4.2021 , 9:00 - 14:00 Manažerské účetnictví 3.5.2021 , 9:00 - 14:00 Manažerské účetnictví 4.5.2021 , 9:00 - 14:00 Řízení projektů 5.5.2021 , 9:00 - 14.00 Komunikační dovednosti 6.5.2021 9:00 - 14:00 Pracovní právo 10.5.2021 9:00 - 14:00 Personální management 11.5.2021 , 9:00 - 14:000 Manažerské dovednosti - Psychologie 12.5.2021 , 9:00 - 14:00 Komunikační dovednosti 13.5.2021 , 9:00 - 14:00 Manažerské dovednosti 14.5.2021 , 9:00 - 14:00 Obchodní angličtina 17.5.2021 , 9:00 - 14:00 Personální management a Manažerské dovednosti 14.5.2021 , 9:00 - 14:00 Obchodní angličtina 19.5.2021 , 9:00 - 16:00 Komunikační dovednosti, Zkouška 27.5.2021 , 9:00 - 14:00 Obchodní angličtina 15.6.2020 , 9:00 - 14:00 Personální management 21.6.2020 , 9.00 - 14:00 Ekonomie 22.6.2020 , 9.00 - 14:00 Ekonomie 25.6.2021 , Zakončení kurzu Objednat
   
 • 17. 5. 2021 - 25. 6. 2021  ()
  ROZVRH: 17.5.2021 , 14:00 - 19:00 Obchodní angličtina 19.5.2021 , 9:00 - 14:00 Obchodní angličtina 21.5.2021 , 9:00 - 14:00 Obchodní angličtina 20.5.2021 , 9:00 - 14:00 Marketing 26.5.2021 , 9:00 - 14:00 Pracovní právo 28.5.2021 , 9:00 - 14:00 Marketing 3.6.2021 , 9:00 - 14:00 Manažerské účetnictví 4.6.2021 , 9:00 - 14:00 Komunikační dovednosti 7.6.2021 , 9:00 - 14:00 Marketing 8.6.2021 , 9:00 - 14:00 Odměňování a mzdy 9.6.2021 , 9:00 - 14:00 Komunikační dov. - Prezentace v praxi 10.6.2021 , 9:00 - 14:00 Manažerské účetnictví 11.6.2021 , 9:00 - 14:00 Manažerské účetnictví 14.6.2021 , 9:00 - 14:00 Personální management 15.6.2021 9:00 - 14:00 Personální management 16.6.2021 , 9:00 - 14:00 Řízení projektů 17.6.2021 , 9:00 - 14:00 Manažerské dovednosti - Psychologie 21.6.2021 , 9:00 - 14:00 Ekonomie 22.6.2021 , 9:00 - 14:00 Ekonomie 23.6.2021 , 9:00 - 14:00 Komunikační dovednosti 24.6.2021 , 9:00 - 14:00 Obchodní právo 25.6.2021 , 9:00 - 14:00 Personální management 25.6.2021 , 14:00 - 16:00 Zakončení kurzu Objednat