Asistent / Asistentka, Sekretář / Sekretářka s výukou angličtiny - rekvalifikační kurz

Cena kurzu:
21 000 Kč-20 %
16 800 Kč
(Osvobozeno od DPH)
Vybrat termín a rezervovat

Tento kurz může být zdarma pro nezaměstnané
Jak kurz zdarma získat?

Akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy


Navštivte fotogalerii

Kurz získal akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MSMT-6530/2016-1/171) autorizaci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro profesní kvalifikaci Asistentka / Asistent (kód 62-008-M, číslo autorizace 2013/49858-411/3).

Cíle kurzu:

Naučit se mluvit anglicky. Seznámit se s pracovní agendou pro pozici Asistentka / Asistent – organizace chodu sekretariátu, práce na počítači, tvorba písemností, organizace pracovních společenských akcí, komunikace. Získat Osvědčení o rekvalifikaci a Osvědčení o nové profesní kvalifikaci.

Pro koho je kurz určen?

Pro všechny, kteří chtějí vykonávat profesi Asistentka / Asistent. A také pro ty, kteří se chtějí naučit mluvit anglicky. Vstupní předpoklad: Znalosti anglického jazyka na úrovni „falešný začátečník“.

Popis:

Aktuální nabídka:

Studium v kurzu je určeno pro:

 • Ženy i muže, kteří chtějí pracovat na pozici Asistentka / Asistent
 • Zájemce, kteří chtějí získat znalosti a dovednosti z oblastí – administrativa, práce s počítačem, tvorba obchodních a pracovních písemností, organizace sekretariátu, pořádání společenských akcí, komunikace, základy ekonomie a zároveň se chtějí naučit základy angličtiny.
 • Všechny, kteří chtějí získat novou profesní kvalifikaci pro profesi Asistentka / Asistent
 • Kurz je vhodný i pro začátečníky
 • Vstupní předpoklady: znalosti anglického jazyka na úrovni „falešný začátečník“
 • Vyučovací jazyk: český

Co se naučíte:

 • Pracovat na počítači v programech MS Word (psát texty), MS Excel (vytvářet tabulky) a MS PowerPoint (připravovat prezentace)
 • Pracovat s e-mailovou poštou
 • Používat datové schránky
 • Vytvářet pracovní a obchodní písemnosti
 • Vést evidenci pracovních písemností
 • Zajišťovat chod kanceláře / sekretariátu
 • Organizovat pracovní společenské akce
 • Ovládat komunikaci v pracovním prostředí (včetně složitějších situací – konflikt, vyjednávání)
 • Rozumět základů firemní kultury, organizační struktury a řízení organizace
 • Základy ekonomie

Co dalšího získáte:

 • Zvýšíte svoji pracovní kvalifikaci – získáte Osvědčení o rekvalifikaci a Osvědčení o profesní kvalifikaci Asistent / Asistentka
 • Naučíte se ovládat práci na pozici Asistentka / Asistent
 • Rozšíříte své dovednosti a znalosti
 • V průběhu studia může zdarma využívat e-learning, který Vám pomůže zopakovat si znalosti z výuky a připravit se do praxe i na závěrečnou zkoušku

Jaká témata kurz obsahuje:

1) Anglický jazyk

 • Výuka angličtiny postupuje od úplných základů gramatiky až k psaní jednoduchého obchodního dopisu. Je intenzivní a probíhá rychlejším tempem.
 • Slovní zásoba: Pozdravy. Jak se představit. Každodenní program. Kultura. Sport. Nakupování. Cestování. Město. Hotel a restaurace. Počasí. Kancelář. Dopis. Telefonování. Životopis.
 • Gramatika: Sloveso „to be“. Člen určitý a neurčitý. Pořádek slov ve větě. Jeden zápor ve větě. Vazba „there is“. Množné číslo pod. jmen. Sloveso „to have“.  Přivlastňovací zájmena. Přítomný čas. Průběhový přítomný čas. Budoucí čas. Minulý čas pravidelných sloves. Minulý čas nepravidelných sloves včetně slovesa „to be“. Předpřítomný čas. Sloveso „can“ a „must“. Rozkaz. Číslovky. Čas. Řadové číslovky. Datum.

2) Vedení administrativy a organizace sekretariátu

 • Organizace sekretariátu
 • Základní činnosti sekretariátu
 • Kompetence asistentky
 • Osobnost asistentky

3) Komunikační dovednosti

 • Psychologie osobnosti.
 • Komunikace.
 • Argumentace.
 • Vyjednávání.
 • Asertivita.

4) Společenské vystupování

 • Základní pravidla společenského styku
 • Společenská setkání
 • Stolování a pohoštění

5) Písemná komunikace

 • Tvorba a stylizace písemností
 • Formy písemností
 • Obchodní, personální písemnosti, vnitropodnikové písemnosti a právní písemnosti
 • PowerPoint
 • Datová schránka
 • Sociální sítě

6) Základy práce na počítači

 • MS Word (psaní textů)
 • MS Excel (tvorba tabulek)
 • MS PowerPoint (příprava prezetnace)

7) Firemní procesy

 • Organizační struktura
 • Zásady firemní kultury
 • Řízení organizace
 • Manažerské dovednosti

Studijní materiály:

E-learning:

 • Posluchači kurzu mají k dispozici zdarma e-learning.
 • Obsahuje materiály, které posluchačům umožní zopakovat si to nejdůležitější z výuky a také otestovat si znalosti získané v průběhu výuky.
 • Ovládání e-learningu je velmi jednoduché.
 • Používání e-learningu není pro posluchače povinné.

Rozvrh:

 • Výuka angličtiny probíhá od 8:30 do 12:00 hodin. 
 • Ostatní výuka probíhá od 8:30 do 13:30 hodin.

Délka kurzu:

 • 128 vyučovacích hodin

Osvědčení o absolvování kurzu:

Absolvent tohoto kurzu obdrží:

 • Osvědčení o získání profesní kvalifikace, které nahrazuje školní vzdělání v daném oboru. Toto osvědčení je veřejnou listinou stejně jako vysvědčení, výuční list nebo diplom a proto má celostátní platnost při prokazování dosažené kvalifikace u zaměstnavatele. 
 • Osvědčení o absolvování akreditovaného rekvalifikačního kurzu.

Zařazení kurzu:

 • Odborný směr rekvalifikačního kurzu: Administrativa. Povolání: Administrativní pracovník. Profesní kvalifikace: Asistent / Asistentka, Sekretář / Sekretářka.  Akreditovaný vzdělávací program: Asistent/ka, sekretář/ka (PK; v rozsahu 128 hodin teoretické výuky)

Lektoři jsou kvalifikovaní, příjemní, komunikativní. Náplň kurzu byla přínosná. Jsem velmi spokojená.

Andrea Havlíčková, andreahock(zavinac)seznam.cz

S kurzem jsem spokojená. Odcházím s pocitem, že mám větší rozhled v oblasti ekonomické, marketingu, v psychologii, práce na počítači a vše využiji v novém zaměstnání. Lektoři byli výborní!!!

Petra Barbořáková, petra.barborakova(zavinac)email.cz

Vše perfektní - profesionální přístup, vstřícnost, lektoři v průběhu výuky odpovídají na všechny dotazy.

Marie Bartoníčková, zazuli(zavinac)seznam.cz

S kurzem jsem byla maximálně spokojená a věřím, že mi bude přínosem v zaměstnání. Všichni lektoři byli trpěliví, děkuji jim za rozšíření mých znalostí.

Veronika Marešová, v.marresova79(zavinac)seznam.cz

Cena kurzu

21 000 Kč-20 %
16 800 Kč (Osvobozeno od DPH)

Místo konání

Centrum služeb pro podnikání, Bělehradská 77, Praha 2 (Mezi I. P. Pavlova a Nám. Míru - mapa)

Termíny

Pro tento kurz nejsou zatím žádné termíny