Kurzy Angličtina

Chcete cestovat? Nebo pracovat v mezinárodní firmě? Potřebujete komunikovat s obchodními partnery? Pojďte s námi studovat angličtinu. Vybrat si můžete z intenzivních krátkodobých kurzů, které jsou zaměřené na výuku konkrétních témat – například účetní angličtina, obchodní angličtina a nebo můžete anglický jazyk studovat v rámci odborného rekvalifikačního kurzu z oblastí – management, marketing, účetnictví, administrativa.

Pro začáteční, kteří se chtějí rychle naučit mluvit anglicky nabízíme intenzivní kurz „Anglicky za 1 měsíc“.

Cíl kurzu Pro koho je kurz určen Termíny kurzu

Naučit se ovládat oblasti – reklama, marketing, komunikace. Naučit se používat obchodní angličtinu. Obdržet Osvědčení o profesní kvalifikaci „Specialista marketingu“.

Pro všechny, kteří chtějí získat znalosti z oblastí marketing, reklama, komunikace. Pro ty, kteří chtějí obdržet Osvědčení o nové profesní kvalifikaci v oboru marketing. Pro výuku obchodní angličtiny je nezbytná znalost angličtiny na úrovni mírně pokročilý.

1. 10. 2020 - 16. 11. 2020
Cíl kurzu Pro koho je kurz určen Termíny kurzu

Porozumět účetnictví, naučit se zpracovávat celou účetní agendu, orientovat se v daňové soustavě. Naučit se používat účetní termíny v anglickém jazyce.

Pro všechny, kteří se chtějí naučit ovládat účetní agendu, pochopit základy daňové problematiky a zároveň se chtějí naučit používat anglickou účetní terminologii. Vstupní podmínkou je základní znalost angličtiny.

Pro tento kurz nejsou zatím žádné termíny
Cíl kurzu Pro koho je kurz určen Termíny kurzu

Získat znalosti a dovednosti potřebné pro vykonávání manažerské profese. Naučit se používat obchodní angličtinu. Získat Osvědčení o rekvalifikaci v oboru management.

Kurz je určen všem, kteří chtějí rozšiřovat své znalosti z oblastí – komunikace, psychologie, personální management, manažerské účetnictví, marketing, ekonomie, právo, obchodní angličtina…

1. 10. 2020 - 25. 11. 2020
5. 11. 2020 - 17. 12. 2020
Cíl kurzu Pro koho je kurz určen Termíny kurzu

Zahájit nebo připravit na podnikatelskou činnost.
Vypracovat jednoduchý podnikatelský záměr a finanční plán.
Naučit se ovládat obchodní angličtinu.

Zájemcům o podnikání, kteří chtějí získat co nejvíce informací z různých oblastí podnikatelských aktivit.

1. 10. 2020 - 27. 11. 2020
Účetní angličtina
Cena kurzu: 3 000 Kč bez DPH
Cíl kurzu Pro koho je kurz určen Termíny kurzu

Naučit se používat účetní termíny a fráze v anglickém jazyce.

Kurz je vhodný pro ty, kteří již znají základy angličtiny a chtějí si doplnit slovní zásobu o termíny z oblasti účetnictví.

6. 10. 2020 - 29. 10. 2020
Obchodní angličtina
Cena kurzu: 3 000 Kč bez DPH
Cíl kurzu Pro koho je kurz určen Termíny kurzu

Naučit se používat angličtinu v zaměstnání – při komunikaci s kolegy a obchodními partnery, při obchodním jednání, telefonování, psaní dopisů a e-mailů, na služebních cestách…

Kurz je určen pro všechny, kteří mají znalosti anglického jazyka na úrovni „mírně pokročilý“ a chtějí si rozšířit slovní zásobu o nové fráze, termíny a formulace…

2. 10. 2020 - 11. 11. 2020