Kurzy Angličtina

Chcete cestovat? Nebo pracovat v mezinárodní firmě? Potřebujete komunikovat s obchodními partnery? Pojďte s námi studovat angličtinu. Vybrat si můžete z intenzivních krátkodobých kurzů, které jsou zaměřené na výuku konkrétních témat – například účetní angličtina, obchodní angličtina a nebo můžete anglický jazyk studovat v rámci odborného rekvalifikačního kurzu z oblastí – management, marketing, účetnictví, administrativa.

Pro začáteční, kteří se chtějí rychle naučit mluvit anglicky nabízíme intenzivní kurz „Anglicky za 1 měsíc“.

Cíl kurzu Pro koho je kurz určen Termíny kurzu

Naučit se ovládat oblasti – reklama, marketing, komunikace. Naučit se používat obchodní angličtinu. Obdržet Osvědčení o profesní kvalifikaci „Specialista marketingu“.

Pro všechny, kteří chtějí získat znalosti z oblastí marketing, reklama, komunikace. Pro ty, kteří chtějí obdržet Osvědčení o nové profesní kvalifikaci v oboru marketing. Pro výuku obchodní angličtiny je nezbytná znalost angličtiny na úrovni mírně pokročilý.

2. 3. 2020 - 15. 4. 2020
Cíl kurzu Pro koho je kurz určen Termíny kurzu

Porozumět účetnictví, naučit se zpracovávat celou účetní agendu, orientovat se v daňové soustavě. Naučit se používat účetní termíny v anglickém jazyce.

Pro všechny, kteří se chtějí naučit ovládat účetní agendu, pochopit základy daňové problematiky a zároveň se chtějí naučit používat anglickou účetní terminologii. Vstupní podmínkou je základní znalost angličtiny.

1. 11. 2019 - 1. 2. 2020
2. 1. 2020 - 31. 1. 2020
2. 1. 2020 - 31. 1. 2020
31. 1. 2020 - 23. 5. 2020
4. 2. 2020 - 28. 2. 2020
a další termíny...
Cíl kurzu Pro koho je kurz určen Termíny kurzu

Získat znalosti a dovednosti potřebné pro vykonávání manažerské profese. Naučit se používat obchodní angličtinu. Získat Osvědčení o rekvalifikaci v oboru management.

Kurz je určen všem, kteří chtějí rozšiřovat své znalosti z oblastí – komunikace, psychologie, personální management, manažerské účetnictví, marketing, ekonomie, právo, obchodní angličtina…

2. 3. 2020 - 24. 4. 2020
2. 4. 2020 - 30. 5. 2020
Cíl kurzu Pro koho je kurz určen Termíny kurzu

Zahájit nebo připravit na podnikatelskou činnost.
Vypracovat jednoduchý podnikatelský záměr a finanční plán.
Naučit se ovládat obchodní angličtinu.

Zájemcům o podnikání, kteří chtějí získat co nejvíce informací z různých oblastí podnikatelských aktivit.

2. 3. 2020 - 7. 4. 2020
2. 4. 2020 - 4. 6. 2020
Účetní angličtina
Cena kurzu: 3 000 Kč bez DPH
Cíl kurzu Pro koho je kurz určen Termíny kurzu

Naučit se používat účetní termíny a fráze v anglickém jazyce.

Kurz je vhodný pro ty, kteří již znají základy angličtiny a chtějí si doplnit slovní zásobu o termíny z oblasti účetnictví.

6. 2. 2020 - 28. 2. 2020
4. 3. 2020 - 27. 3. 2020
16. 4. 2020 - 28. 4. 2020
6. 5. 2020 - 21. 5. 2020
Obchodní angličtina
Cena kurzu: 3 000 Kč bez DPH
Cíl kurzu Pro koho je kurz určen Termíny kurzu

Naučit se používat angličtinu v zaměstnání – při komunikaci s kolegy a obchodními partnery, při obchodním jednání, telefonování, psaní dopisů a e-mailů, na služebních cestách…

Kurz je určen pro všechny, kteří mají znalosti anglického jazyka na úrovni „mírně pokročilý“ a chtějí si rozšířit slovní zásobu o nové fráze, termíny a formulace…

2. 3. 2020 - 30. 3. 2020
3. 4. 2020 - 15. 4. 2020