Management pro praxi - rekvalifikační kurz

Cena kurzu:
18 000 Kč-20 %
14 400 Kč
(Osvobozeno od DPH)
Vybrat termín a objednat

Tento kurz může být zdarma pro nezaměstnané
Jak kurz zdarma získat?

Akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy


Navštivte fotogalerii

Kurz získal akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MSMT-29484/2018-1/392).

Cíle kurzu:

Rozvíjet své manažerské dovednosti. Získat znalosti z oblastí, které jsou nezbytné pro výkon manažerské profese – komunikace, personální management, psychologie, ekonomie, právo, manažerské účetnictví, marketing…

Pro koho je kurz určen?

Všem, kteří chtějí rozvíjet své znalosti a dovednosti z oblasti managementu. Zájemcům, kteří chtějí získat Osvědčení o nové kvalifikaci v oboru management.

Popis:

Aktuální nabídka:

Co se naučíte:

 • Budete rozvíjet své manažerské dovednosti
 • Naučíte se vést a motivovat pracovní tým
 • Budete rozšiřovat své komunikační a vyjednávací dovednosti
 • Získáte znalosti z oblasti pracovního a obchodního práva
 • Naučíte se rozumět manažerskému účetnictví
 • Ukážeme Vám, jak efektivně řídit čas a také jak zvládat stres a další nepříjemné nároky, které manažerská role přináší
 • Vysvětlíme Vám základy firemního marketingu a ekonomie
 • Získáte odborné znalosti, které jsou pro práci manažera nezbytné

Co dalšího získáte:

 • Zvýšíte svoji pracovní kvalifikaci – získáte Osvědčení o rekvalifikaci v oboru management
 • V průběhu studia může zdarma využívat e-learning, který Vám pomůže zopakovat si znalosti z výuky a připravit se do praxe i na závěrečnou zkoušku

Obsah kurzu:

1) Personální management

 • Získávání pracovníků, výběrová řízení
 • Řízení a plánování kariéry
 • Motivace a motivační systém v organizaci
 • Propouštění pracovníků

2) Právo

 • Základy obchodního práva
 • Základy pracovního práva

3) Komunikační dovednosti

 • Komunikace verbální a neverbální – řeč těla
 • Komunikace v týmu
 • Zvládání náročnějších situací – trénink zvládání konkrétních situací z pracovní praxe
 • Vyjednávání – poziční a principiální vyjednávání, příprava jednání, nácvik
 • Prezentace – osvojení a trénování postupů pro profesionální zvládnutí prezentace

4) Řízení projektů

 • Základy projektového řízení

5) Osobní rozvoj

 • Time-management – zásady efektivního řízení času, identifikace problémových postupů a nastavení vlastního rozvoje plánu 
 • Zvládání stresu – postupy a metody jak zvládnout bezprostřední stres a poradit si se stresem dlouhodobým

6) Psychologie

 • Chování lidí v týmu, skupinová dynamika, týmové role
 • Psychologie osobnosti v praxi
 • Pracovní motivace
 • Konflikt a práce s emocemi

7) Marketing

 • Marketing management – činnost marketingového oddělení, kooperace marketingu s ostatními odděleními firmy
 • Marketingové plánování – marketingový plán, analýzy, tvorba strategií, zavádění plánu do praxe
 • Marketingový mix – produktová, cenová, distribuční a komunikační strategie
 • Marketingová komunikace – tvorba marketingové komunikace, komunikační mix, reklama, public realations

8) Ekonomie

 • Základní principy tržní ekonomiky a jejich vliv na podnikatelskou praxi 
 • Ekonomický model podniku
 • Úvod do finančního řízení a finanční analýzy
 • Nástroje peněžního a kapitálového trhu

9) Manažerské účetnictví

 • Základy účetnictví
 • Sledování hospodaření podniku, struktura nákladů a jejich vazeb na výnosy, účetní výkazy
 • Rozhodování, druhy rozhodovacích procesů
 • Kalkulace, plány a rozpočty
 • Finanční analýza

Studijní materiály:

E-learning:

 • Posluchači kurzu mají k dispozici zdarma e-learning.
 • Obsahuje materiály, které posluchačům umožní zopakovat si to nejdůležitější z výuky a také otestovat si znalosti získané v průběhu výuky.
 • Ovládání e-learningu je velmi jednoduché.
 • Používání e-learningu není pro posluchače povinné.

  Osvědčení:

 • Absolvent tohoto kurzu obdrží Osvědčení o rekvalifikaci.

Délka kurzu:

 • 120 vyučovacích hodin
 • Kurz trvá jeden měsíc a půl

Rozvrh kurzu:

 • Výuka probíhá od 9 do 14 hodin

Oceňuji odbornost lektorů. S kurzem jsem byl spokojen.

Michal Jordák, jordak.m(zavinac)seznam.cz

Obsah kurzu odpovídal mým představám. Lektoři byli odborníci, měli velmi příjemné vystupování. Kurz považuji za přínosný.

Petr Janků, janku.pet(zavinac)seznam.cz

Ve společnosti Centrum služeb pro podnikání s.r.o. jsem absolvovala několik vzdělávacích kurzů. Vždy jsem byla velmi spokojena s jejich kvalitou. Lektoři vysvětlovali probíranou látku přehledně a srozumitelně, byli ochotní a vstřícní. Program kurzu odpovídal mým potřebám i očekáváním. Studijní materiály dodnes občas využívám ve svém zaměstnání."

Květoslava Závadová, eurocordia(zavinac)iol.cz

Cena kurzu

18 000 Kč-20 %
14 400 Kč (Osvobozeno od DPH)

Místo konání

Centrum služeb pro podnikání, Fügnerovo náměstí 1866/5, Praha 2 (5 minut od I. P. Pavlova a náměstí Míru, směr Nuselský most - mapa)

Termíny

 • 14. 4. 2021 - 19. 5. 2021  (9:00 - 14:00 hodin)
  ROZVRH: 14.4.2020 , 9:00 - 14:00 Personální management 16.4.2020 , 9.00 - 14:00 Ekonomie 19.4.2020 , 9.00 - 14:00 Ekonomie 20.4.2020 , 9:00 - 14:00 Marketing 21.4.2020 , 9:00 - 14:00 Marketing 26.4.2020 , 9:00 - 14:00 Odměňování a mzdy 27.4.2020 , 9:00 - 14:00 Obchodní právo 28.4.2020 , 9:00 - 14:00 Marketing 29.4.2020 , 9:00 - 14:00 Manažerské účetnictví 30.4.2021 , 9:00 - 14:00 Manažerské účetnictví 3.5.2021 , 9:00 - 14:00 Manažerské účetnictví 4.5.2021 , 9:00 - 14:00 Řízení projektů 5.5.2021 , 9:00 - 14.00 Komunikační dovednosti 6.5.2021 9:00 - 14:00 Pracovní právo 10.5.2021 9:00 - 14:00 Personální management 11.5.2021 , 9:00 - 14:00 Manažerské dovednosti - Psychologie 12.5.2021 , 9:00 - 14:00 Komunikační dovednosti 13.5.2021 , 9:00 - 14:00 Manažerské dovednosti 17.5.2021 , 9:00 - 14:00 Personální management a Manažerské dovednosti 19.5.2021 , 9:00 - 16:00 Komunikační dovednosti 19.5.2021 , Zakončení kurzu Objednat
   
 • 20. 5. 2021 - 25. 6. 2021  (9:00 - 14:00 hodin)
  ROZVRH: 20.5.2021 , 9:00 - 14:00 Marketing 26.5.2021 , 9:00 - 14:00 Pracovní právo 27.5.2021 , 9:00 - 14:00 Manažerské dovednosti 28.5.2021 , 9:00 - 14:00 Marketing 3.6.2021 , 9:00 - 14:00 Manažerské účetnictví 4.6.2021 , 9:00 - 14:00 Komunikační dovednosti 7.6.2021 , 9:00 - 14:00 Marketing 8.6.2021 , 9:00 - 14:00 Odměňování a mzdy 9.6.2021 , 9:00 - 14:00 Komunikační dov. - Prezentace v praxi 10.6.2021 , 9:00 - 14:00 Manažerské účetnictví 11.6.2021 , 9:00 - 14:00 Manažerské účetnictví 14.6.2021 , 9:00 - 14:00 Personální management 15.6.2021 9:00 - 14:00 Personální management 16.6.2021 , 9:00 - 14:00 Řízení projektů 17.6.2021 , 9:00 - 14:00 Manažerské dovednosti - Psychologie 21.6.2021 , 9:00 - 14:00 Ekonomie 22.6.2021 , 9:00 - 14:00 Ekonomie 23.6.2021 , 9:00 - 14:00 Komunikační dovednosti 24.6.2021 , 9:00 - 14:00 Obchodní právo 25.6.2021 , 9:00 - 14:00 Personální management 25.6.2021 , 14:00 - 16:00 Zakončení kurzu Objednat
   
 • 20. 5. 2021 - 25. 6. 2021  (9:00 - 14:00 hodin)
  ROZVRH: 20.5.2021 , 9:00 - 14:00 Marketing 26.5.2021 , 9:00 - 14:00 Pracovní právo 28.5.2021 , 9:00 - 14:00 Marketing 3.6.2021 , 9:00 - 14:00 Manažerské účetnictví 4.6.2021 , 9:00 - 14:00 Komunikační dovednosti 7.6.2021 , 9:00 - 14:00 Marketing 8.6.2021 , 9:00 - 14:00 Odměňování a mzdy 9.6.2021 , 9:00 - 14:00 Komunikační dov. - Prezentace v praxi 10.6.2021 , 9:00 - 14:00 Manažerské účetnictví 11.6.2021 , 9:00 - 14:00 Manažerské účetnictví 14.6.2021 , 9:00 - 14:00 Personální management 15.6.2021 9:00 - 14:00 Personální management 16.6.2021 , 9:00 - 14:00 Řízení projektů 17.6.2021 , 9:00 - 14:00 Manažerské dovednosti - Psychologie 21.6.2021 , 9:00 - 14:00 Ekonomie 22.6.2021 , 9:00 - 14:00 Ekonomie 23.6.2021 , 9:00 - 14:00 Komunikační dovednosti 24.6.2021 , 9:00 - 14:00 Obchodní právo 25.6.2021 , 9:00 - 14:00 Personální management 25.6.2021 , 14:00 - 16:00 Zakončení kurzu Objednat
   
 • 4. 10. 2021 - 22. 11. 2021  ()
  ROZVRH: 4.10.2021 , 9:00 - 14:00 Právo 6.10.2021 , 9:00 - 14:00 Marketing 11.10.2021 , 9:00 - 14:00 Komunikační dov. - Prezentace v praxi 12.10.2021 , 9:00 - 14:00 Marketing 13.10.2021 , 14:30 - 19:30 Marketing 14.10.2021 , 9:00 - 14:00 Právo 15.10.2021 , 9:00 - 14:00 Manažerské účetnictví 18.10.2021 , 14:30 - 19:30 Řízení projektů 19.10.2021 , 14:30 - 19:30 Komunikační dovednosti 20.10.2021 , 14:30 - 19:30 Ekonomie 21.10.2021 , 14:30 - 19:30 Ekonomie 22.10.2021 , 9:00 - 14:00 Odměňování a mzdy 25.10.2021 , 9:00 - 14:00 Manažerské účetnictví 26.10.2021 , 9:00 - 14:00 Manažerské účetnictví 2.11.2021 , 14:30 - 19:30 Manažerské dovednosti - Psychologie 3.11.2021 , 14:30 - 19:30 Personální management 4.11.2021 , 14:30 - 19:30 Personální management a Manažerské dovednosti 12.11.2021 , 8:30 - 13:30 PowerPoint 18.11.2021 , 9:00 - 14:00 Personální management 22.11.2021 , 9:00 - 14:00 Manažerské dovednosti 22.11.2021 , 14:30 - 16:30 Zakončení kurzu Objednat