Účetní a daňový specialista - ROČNÍ NEDĚLNÍ rekvalifikační kurz

Cena kurzu:
36 250 Kč-20 %
29 000 Kč
(Osvobozeno od DPH)
Vybrat termín a objednat

Tento kurz může být zdarma pro nezaměstnané
Jak kurz zdarma získat?

Akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy


Navštivte fotogalerii

Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Číslo akreditace: MSMT-13597/2021-2 (Účetnictví a daňová evidence s využitím výpočetní techniky; v rozsahu 170 hodin) a MSMT-33686/2019-1/382 (Daňový specialista v rozsahu 120 hodin).

Cíle kurzu:

Ovládat účetní agendu od základů po účetní závěrku a naučit se vést daňovou evidenci. Seznámit se s hlavními daňovými předpisy, s problematikou DPPO, DPFO, DPH, s oblastí majetkových daní, daní převodových, silničních a spotřebních.

Pro koho je kurz určen?

Všem, kteří se chtějí naučit účetnictví, daňovou evidenci, práci v systému POHODA a zároveň chtějí znát legislativu a postupy pro oblast silniční daň, DPPO, DPFO, DPH.

Popis:

Studium v kurzu je určeno pro:

 • Všechny, kteří chtějí získat znalosti a dovednosti z oblasti účetnictví, daňová evidence, daně a zároveň se chtějí naučit zpracovávat účetnictví v počítačovém programu POHODA
 • Všechny, kteří si potřebují výše uvedené znalosti připomenout
 • Zájemce, kteří chtějí získat novou kvalifikaci pro práci v oborech účetnictví a daně
 • Pro posluchače, kteří ukončili středoškolské vzdělání (maturita nebo výuční list)

Co se naučíte:

 • Ovládat celou účetní agendu – pochopíte její vazby a souvislosti
 • Samostatně vést účetnictví – budete umět účtovat jednoduché i složité účetní případy
 • Naučit se pracovat s účetním programem POHODA
 • Porozumíte hlavním daňovým předpisům
 • Osvojíte si problematiku DPPO, DPFO a DPH
 • Seznámíte se s oblastí daní – majetkových, převodových, silničních a spotřebních

Co dalšího získáte:

 • Posluchači kurzu od nás získají dárek – 3 publikace, které využijí při studiu i v účetní praxi: Daňové zákony, Účetnictví podnikatelů a Vzorový účtový rozvrh.
 • Zvýšíte svoji pracovní kvalifikaci – získáte 2 Osvědčení o rekvalifikaci – v oborech „Účetnictví a daňová evidence“ a „Daňový specialista“.
 • Rozšíříte své dovednosti a znalosti
 • V průběhu studia může zdarma využívat e-learning, který Vám pomůže zopakovat si znalosti z výuky a připravit se do praxe i na závěrečnou zkoušku

Obsah kurzu:

Kurz se skládá z 10 odborných celků, které na sebe navazují.

1) Základy účetnictví

Budete postupovat od úvodu do účetnictví přes lehčí účetní operace k obtížnějším. Pochopíte systém účetnictví a věříme, že si ho oblíbíte.

 • Legislativa účetnictví, účetní doklady, Rozvaha, výsledovka, podvojnost, Třída 2 a 3, Účtování daní, třída 1 a 0, Mzdy, náhrady škody

2) Účetnictví pro pokročilé

Jednoduché účetní operace už zvládáte a chcete prožít radost ze zvládnutí složitějších příkladů a vypracovat účetní závěrku.

 • Náklady a výnosy z hlediska daně z příjmů, Přechodné účty, Leasing, vzájemný zápočet, Zákon o cestovních náhradách, Účetní závěrka

3) Daně a jak na ně

Daně Vás budou provázet při každém účtování, ale dá se do nich proniknout. Společně na tom budeme pracovat.

 • Daňová soustava v ČR – základní přehled, silniční daň, Zákon o dani z příjmů, Zákon o dani z přidané hodnoty

4) Daňová evidence – dříve jednoduché účetnictví

Tady si odpočinete od účtování. Dozvíte se jak má postupovat podnikatel, jestliže chce mít své příjmy a výnosy pod kontrolou.

 • Základy daňové evidence, Dokumenty, Roční zúčtování

5) Praxe na účetním programu

V tuto chvíli jste toho už hodně dokázali, ale teorii je potřeba převést do praxe.

 • Význam účetních programů, Praktické seznámení s účetním programem, Moduly účetního programu, Příklady k účtování, Uzávěrky

6) Procvičování na příkladech

 • Na závěr každého výukového dne budete procvičovat. Bude čas na konkrétní dotazy a vysvětlení nejasné látky.
 • Kurz obsahuje také dva samostatné dny určené pouze pro procvičování na příkladech.

7) Daň z příjmů fyzických osob:

 • Poplatníci a předmět daně, základ daně, příjmy dle ZDP §6-10, stanovení daňové povinnosti, daňová evidence

8) Daň z příjmů právnických osob:

 • Poplatníci daně, základ daně, úpravy daňového základu, daňově uznatelné náklady související s aktivy a pasivy, souvislý příklad

9) Majetkové daně, Správa daní

 • Daň z nemovitostí, daň z pozemků, daň ze staveb, silniční daň, převodové daně

10) Daň z přidané hodnoty: 

 • Základní terminologie, registrace k dani, výpočet daně, dodání a pořízení zboží, poskytnutí a přijmutí služeb, nárok na odpočet, výpočet daňové povinnosti, nárok na vrácení daně

Studijní materiály:

 • Zpracovali jsme pro Vás skripta, která pravidelně aktualizujeme. Jsou výborným vodítkem při studiu a pomohou Vám i ve Vašem profesním životě.
 • Ukázka školících materiálů.

E-learning:

 • Posluchači kurzu mají k dispozici zdarma e-learning.
 • Obsahuje materiály, které posluchačům umožní zopakovat si to nejdůležitější z výuky a také otestovat si znalosti získané v průběhu výuky.
 • Ovládání e-learningu je velmi jednoduché.
 • Používání e-learningu není pro posluchače povinné.

  Osvědčení:

 • Absolvent tohoto kurzu obdrží 2 Osvědčení o rekvalifikaci – v oboru „Účetnictví“ a „Daňový specialista“.

Délka kurzu:

 • 290 vyučovacích hodin

Cena kurzu

36 250 Kč-20 %
29 000 Kč (Osvobozeno od DPH)

Místo konání

Centrum služeb pro podnikání, Fügnerovo náměstí 1866/5, Praha 2 (5 minut od I. P. Pavlova a náměstí Míru, směr Nuselský most - mapa)

Termíny

  Pro tento kurz nejsou zatím žádné termíny